banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

КІРІСПЕ 5
1 КӘСІПОРЫН АКТИВТЕРІН ЖӘНЕ ПАССИВТЕРІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Кәсіпорын активтері мен пассивтерінің экономикалық мәні 8
1.2 Кәсіпорын активтерінің құрылу көздері 17
1.3 Кәсіпорын активтері мен пассивтерін басқару саясаты 22

2 «ШЫНҒАР ТРАНС» ЖШС-нің АКТИВТЕР МЕН ПАССИВТЕРІН БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ 28
2.1 Кәсіпорын қызметінің жалпы экономикалық сипаттамасы және қаржылық жағдайын талдау 28
2.2 «Шынғар Транс» ЖШС-нің активтері мен пассивтерінің құрамы мен құрылымын талдау 37
2.3 «Шынғар Транс» ЖШС-нің активтері мен пассивтерін басқару тиімділігінің көрсеткіштерін бағалау 45

3 «ШЫНҒАР ТРАНС» ЖШС АКТИВТЕР МЕН ПАССИВТЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 50
3.1 Кәсіпорын активтері мен пассивтерін басқару жүйесін жетілдірудегі мәселелер және оны шешу жолдары 50
3.2 Кәсіпорын активтері мен пассивтерін басқару әдістерін жетілдіру жолдары 56

ҚОРЫТЫНДЫ 63

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 67

ҚОСЫМШАЛАР 69

Опубликовано в Қаржы

Кіріспе. 3

 І бөлім. Әдебиеттерге шоу. 5

А тұжырымы.. 6

 ІІ бөлім.  Зерттеу әдіснамасы.. 7

Ә тұжырымы.. 8

 III Бөлім. Бухгалтерлік және салық есебінде жылдық жиынтық табысты және одан шегерімдерді салыстырмалы талдауы   9

(«Golden group» ЖШС мысалында) 9

1 «Golden group» ЖШС-нің сипаттамасы.. 9

2 «Golden group» ЖШС-нің бухгалтерлік және салық есебінде жылдық жиынтық табысты есепке алу және талдауы   16

3 Жылдық жиынтық табыстан шегерімдерді есепке алу және талдауы.. 21

4 Бухгалтердік және салық есебіндегі айырмашылықтардың салық әсерін талдау  29

5 «Golden group» ЖШС-де салық салу төлемі және корпоративтік табыс салығын есептеу, есепке алу және төлеу есебі 32

6 Салық міндеттемелерін азайту және есепке алу тиімділігін жақсарту. 38

 7 Алынған нәтижелер интерпретациясы.. 41

Б Тұжырымы.. 42

 Қорытынды.. 44

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 47

 Қосымшалар. 49

МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ

 

  1. 1.МЕМЛЕКЕТТІК ҚAРЖЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚAРЖЫ ЖҮЙЕСІ

1.1.         Мемлекеттік қaржылық бaқылaудың түсінігі

1.2.         Мелекеттің қaржы жүйесі және оның құрaмын жіктеудің теориялық мәселелері

 

  1. 2.МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚAРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ҚAРЖЫЛAР СAЛAСЫНДAҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БAСҚAРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

2.1            Қaржылaр сaлaсындaғы мемлекеттік бaсқaрудың   теориялық мәселелері

2.2. Мемлекеттің қaржылық қызметінің құқықтық негіздері, түсінігі және әдістері

 

3. ҚAЗІРГІ ЗAМAНДAҒЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚAРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БAҒЫТТAРЫ ЖӘНЕ ҚAЗAҚСТAН РЕСПУБЛИКAСЫНЫҢ  ҚAРЖЫЛAР СAЛAСЫНДAҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БAСҚAРУ ОРГAНДAРЫНЫҢ ҚҰЗІРЕТІ

3.1. Қaржылық жоспaрлaу - мемлекеттің қaржылық қызметін ұтымды ұйымдaстырудын негізі мехaнизмі ретінде

3.2.Қaржылық бaқылaудың мәні және оның мемлекеттік бюджеттің орындaлуындaғы мaңызы

1.3           Қaзaқстaн Республикaсының қaржылaр сaлaсындaғы мемлекеттік бaсқaру оргaндaрының құзіреті

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Опубликовано в Құқық

Мазмұны

 

Кіріспе.

 1 Тарау.  Лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдалану қылмыс құрамының ұғымы.                                                                                                                    

1.1.          Лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдаланудың объектісі және объективтік жағы. 

1.2.          Лауазымды өкілеттіктерін теріс пайдаланудың субьектісі және субьективтік жағы                                                                                       

 2 Тарау Лауазымды қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы және сыбайлас жемқорлық қылмыстылығынан сақтандыру                  

  2.1. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасайтын адамның тұлғасы                    

3 Тарау. Сыбайлас жемқорлық немесе мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы  өзге де қылмыстар                 

 

   Қорытынды.                                                                                                       

   Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.                                                                  

Опубликовано в Құқық

МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ ..................................................................................................3

  I ҚЫЛМЫС ЖАСАУ САТЫЛАРЫ

1.1 Қылмыстық заң — қылмыстық құқықтың ең негізгі көзі..................5

1.2 Қылмыс сатылары..............................................................................19

1.3 Қылмысқа қатысу және оның нысандары. ......................................23

 II ҚЫЛМЫС САТЫЛАРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

2.1 Қылмыс сатыларының бірі – қылмысқа оқталу...............................31

2.2 Аяқталмаған қылмыс.........................................................................35

2.3 Қылмыс істеуден өз еркімен бас тарту.............................................36

III ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР

3.1Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының арнаулы мәселелері...........................................................................................47

3.2 Қылмыстардың жиынтығы................................................................53

 ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................63

  ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................66

Опубликовано в Құқық

МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ......................................................................................................................6

 

1. АЙЫПТАЛУШЫ  РЕТІНДЕ  ЖАУАПҚА  ТАРТУДЫҢ  НЕГІЗДЕРІ

1.1 .Айыпталушы ретінде жауапқа тартудың ұғымы, маңызы...............................8

1.2. Адамды айыпталушы ретінде жауапқа тартудың негіздері...........................10

 

2. АЙЫПТАЛУШЫ  РЕТІНДЕ  ЖАУАПҚА  ТАРТУ  ҚАУЛЫЛАРЫ

2.1. Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы.......................................16

2.2. Жауап алу барысында айыпталушы туралы мәліметтер жинау әдістері........................................................................................................................20

2.3. Қылмыстық iс . адвокаттардың айыпталушыдан жауап алғанда  қорғауға қатысуы.......................................................................................................................25

 

3. ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІСТЕР  БОЙЫНША  АДВОКАТТЫҢ АЙЫПТАЛУШЫНЫ  ҚОРҒАУ ТӘСІЛДЕРІ

3.1. Адвокат қылмыстық iс бойынша iс қозғау сатысында...................................31

3.2. Ұстау және бұлтартпау шараларын қолданғанда  жауап алу барысында адвокаттардың iс әрекетi...........................................................................................34

3.3. Адвокаттың  қылмыстық жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайларды қолдануы.....................................................................................................................45

3.4 Айыпталушыны тергеу барысындағы мәжбүрлеудің заңдылық жүйесі.......48

 

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................56ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ҚАЙНАР  КӨЗДЕР  ТІЗІМІ.........................................58

Опубликовано в Құқық

МАЗМҰНЫ

 

КІРІСПЕ..........................................................................................................3

 

I ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

1.1           Қылмыстық жауаптылық мәні және түсінігі...........................................6

1.2           Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар................9

1.3 Кəмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы......................23

 

II ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН БОСАТУ ШАРТТАРЫ

2.1 Қылмыстық жауаптылықтан босатудың түсiнiгi жəне оның негiздерi..................................................................................................................30

2.2 Қажеттi қорғану шегiнен асқан кезде қылмыстық жауаптылықтан босату......................................................................................................................32

2.3 Жүкті әйелдердің және жас балалары бар әйелдердің жазаны өтеуін кейінге калдыру.....................................................................................................42

2.4 Рақымшылық немесе кешірім жасау актісі негізінде қылмыстық жауаптылық ...........................................................................................................46

 

ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................54

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................57

Опубликовано в Құқық

                                          МАЗМҰНЫ

    

КІРІСПЕ................................................................................................................4

 

І. АЗАМАТТАРДЫҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ........................................7

1.1 Азаматтардың еңбек құқықтары және еңбек қауіпсіздігі саласындағы  мемлекеттік саясат.................................................................................................-

1.2 Еңбек қатынастары саласындағы заңдарды бұзумен қылмыстық-құқықтық күресудің тарихи  аспектісі..................................................................................15

 

ІІ. ЕҢБЕК ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ҚЫЛМЫСТАРЫН ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУ.......19

  2.1 Еңбек қатынастары саласындағы қылмыстарды саралаудың жалпы ережелері ...................................................................................................................-

2.2 Еңбек қатынастары саласындағы қылмыстарды құрамдары бойынша саралау...................................................................................................................26

 

IIІ. ЕҢБЕК ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРМЕН  КҮРЕСУ....................36

3.1  Еңбек саласындағы қылмыстардың алдын алу...........................................-

3.2  Қазақстандағы еңбек заңнамасын жетілдіру жолдары.............................42

 

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................46

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................................49

Опубликовано в Құқық

Кіріспе
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар
Белгілеулер мен қысқартулар
1 Нарықтық экономика жағдайында банкке несие ресурстарын қалыптастыру мәселелері

1.1 Несие ресурстарын қалыптастырудың экономикалық мәні мен маңызы
1.2 Несие ресурстарының жіктелуі және құрылу принциптері
1.3 Коммерциялық банктердің несие ресурстарының қалыптасуы мен несие саясаты
1.4 Шет мемлекеттерде несие ресурстарын бағалау жолдары

2 “БТА”АҚ-ның несие ресурстарының қалыптасуының құрамын талдау
2.1 Банктің пассивтік бөліміндегі несие ресурстарының құрамы мен құрылымын бағалау
2.2 «БТА» АҚ-ның өтімділігін, қаржылық тұрақтылығын және тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштерін талдау
2.3 Несие ресурстарының құрамы мен құрылымын талдау

3 Екінші деңгейлі банктердің несиелік портфелінің сапасын жетілдіру жолдары
3.1 Проблемалық несиелермен банктердің жұмысы
3.2 Несие портфелінің сапасын жоғарылату және тиімді банктік қадағалау жүргізу

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Опубликовано в Банк ісі
«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 2 бет