banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804
Суббота, 31 Август 2013 05:22

Қой сүтінің құрамы мен қасиеттері

КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Қой шаруашылығы
1.2 Сүт
1.3 Сүттің физикалық қасиеттері
1.4 Сүттің химиялық қасиеттері
1.5 Сүттің биохимиялық құрамы
1.6 Қой сүті
1.7 Сүт өнімдерінің тағамдық маңыздылығы мен шипалық қасиеттері
2 ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
2.1 Зерттеу объектісі
2.2 Зерттеу әдістері

Қорытынды

Опубликовано в Химия

Кіріспе ...............................................................................................................4

1. Солтүстік Қазақстан облысына физикалық –географиялық сипаттама ..................................................................................................5
1.1 Физикалық-географиялық орны ...............................................................6
1.2 Климаты ......................................................................................................7
1.3 Климат және агроклиматтық ресурстары……………………………….9
1.4 Топырағы ...................................................................................................10
1.5 Табиғат жағдайы ......................................................................................14
1.6 Экологиялық топырақ эрозиясы .............................................................18
2. Солтүстік Қазақстан облысынының ауылшаруашылық жерлеріне экономикалық-географиялық сипаттама .....................21
2.1. Қазіргі ауылшаруашылық жерлеріне талдау .......................................24
2.2 Ауылшаруашылығынан алынған өнім түрлері оның мөлшері ............27
2.3 Аыл шаруашылығының маңызды екіші саласы мал шаруаылығы .....31
2.4Облыстын сыртқы экономикалық қатынастары....................................36
3. Солтүстік Қазақстан облысынының ауылшаруашылық жерлерін ұтымды пайдаланудың бағыттары ..........................................................44
3.1 Ауылшаруашылық жерлерін ұтымды пайдаланудың бағыттары ........46
3.2 Мал шаруашылығын қолдау жөніндегі шаралар .....................................49
3.4 Индустриялық-инновациялық даму және ауыл шаруашылығын одан әрі
әртараптандыру ...............................................................................................................52
3.5 Облысты сумен жабдықтау жағдаиы ....................................................58
Қорытынды ...................................................................................................61
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .............................................................64

Опубликовано в География

КІРІСПЕ................................................................................................................3

1 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Ауыл шаруашылығы экономикасының түсінігі, зерттеу пәні мен объектісі........................................................................................................................6
1.2 Ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы мемлекеттік реттеудің рөлі.......................................................................................10
1.3 Ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын құқықтық және ғылыми қамтамасыз ету мәселелері.............................................19

2 БҮКІЛӘЛЕМДІК САУДА ҰЙЫМЫНА КІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚР АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ МҮМКІНДІКТЕРІ
2.1 Қазақстан Республикасының БСҰ-ға кіру қажеттілігі және оның экономикалық алғышарттары..................................................................................25
2.2 Ауыл шаруашылығын дамытудағы агромаркетингтің рөлі және оны жетілдіру бағыттары..................................................................................................31
2.3 Ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы шетелдік тәжірибелер және оны Қазақстанда қолдану мүмкіндігі.......................................39

3 ҚР АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БСҰ-ҒА КІРУ ҚАРСАҢЫНДА ОНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ БАҒЫТТАРЫ
3.1 Ауыл шаруашылығы саласының қазіргі жағдайы және оның даму болашағы мен әлеуетін сараптау.............................................................................44
3.2 Ауыл шаруашылығының инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу жағдайы және оны жетілдірудің негізгі бағыттары...............................................51
3.3 Ауыл шаруашылығындағы инвестициялық климат және оны жетілдіру жолдары......................................................................................................................56

ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................63

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.................................................65

Опубликовано в Микро-, макро-, экономика

Қысқартулар тізімі….…………………………………………………………….3
Кіріспе……………………………………………………………………………...4
I. Техникалық мәтіндердің ерекшеліктері
1.1 Мәтін туралы түсінік және оның түрлері……………………..…………7
1.2 Техникалық мәтіндерге сипаттама және техникалық мәтіндердің функционалды стилдік ерекшеліктері…………………….……………10
1.3 Техникалық аудармаға қойылатын талаптар…………………………..18
1.4 Техникалық мәтіндердің жіктелуі………………………………………20
Түйін………………………………………………....…………………………...22
II. Мұнай-газ саласындағы техникалық мәтіндердің аудару ерекшеліктері…………………………………………………………..24
2.1 Техникалық мәтіндерді аударуда қолданылатын лексикалық трансформациялар……………………………………………………….26
2.2 Техникалық мәтіндерді аударуда қолданылатын грамматикалық трансформациялар……………………………………………………….31
2.3 Техникалық мәтіндерді аударуда қолданылатын лексико-грамматикалық трансформациялар……………………………………..34
2.4 Мұнай-газ саласындағы мәтіндердің аудармасына талдау……………37
Түйін………………………………………………………………....…………...51
Қорытынды……………………………………………………...……….……....53
Қолданылған әдебиеттер тізімі…………………………………………………56

Опубликовано в Аударма ісі

Кіріспе.......................................................................................................... 4
1 Микроәлеуметтік қауымдастыққа әлеуметтік лингвиистика тұрғысынан мінездеме.......................................................................
1.1 Қазақстан Республикасы тілдік жағдайының сипаттамасы......... 6
1.2 микроәлеуметтік қауымдастықтың әлеуметтіклингвистикалық
сипаты.................................................................................................. 10
2 Қазақ және орыс тілдерінің микроәлеуметтік жастар
билингвалды қауымдастығындағы қызметі..............................
a. Қостілділік – жастар билингвалды қауымдастығының
басты сипаты...................................................................................... 17
2.2 Диглоссия - микроәлеуметтік жастар қауымдастығының
негізгі белгісі ретінде....................................................................... 21
Қорытынды.................................................................................................. 37
Пайдаланған әдебиеттер тізімі...................................................................39
Пайдаланған сөздіктер тізімі......................................................................41
Қосымша.........................................................................................................42

Опубликовано в Аударма ісі

Кіріспе.....................................................................................................................3
Негізгі бөлім
1 тарау. Аудармашының шығармашылық шеберханасы................................11
1.1. Көркем аударма және аудармашы еңбегі.....................................................................................................................15
1.2. Қ.Қараманұлының аудармашылық еңбегі..................................................21
2 тарау. Қ.Қараманұлы батыс әдебиетінің аудармашысы.............................28
2.1.Ирвинг Стоунның «Грек қазыналары» романының тәржімалануы.......................................................................................................31
2.2. Түпнұсқа мен аударма мәтіндегі көркемдік құралдарды
салыстырмалы талдау..........................................................................................34

Қорытынды.........................................................................................................48

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................................................51

Опубликовано в Аударма ісі

КІРІСПЕ

1ТАРАУ КИНО МӘСЕЛЕСІНЕ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК

1.1 Қазақ кинематогрфиясының және кинодраматургиясының пайда болуы
1.2 Әр салалы, алуан жанр
1.3 Көркемсуретті кинемотография
1.4 Документтік кино (Документальное кино)
1.6 Көрікті кино
1.5 Ғылыми - көпшілікті кино (Научно- популярное кино)
1.7 Мультипликациялық кино (Мультипликациное кино)
1.8 Тарихи – революциялық (Историка – революционное кино)
1.9 Биографиялық жанр (Биографический кино)
1.10 Кинокомедия ( Комедийный кино)
1.11Деткетивтік жанр ( Детективный жанр)
1.12 Қызық оқиғалы фильмдер жанры. (Приключенческий жанр)
1.13 Киножанрының зерттелуі әдістері.

2 ТАРАУ КИНО АУДАРМАСЫНЫҢ ПРАГМАСТИЛИСТИКАСЫ

2.1 Қазіргі қазақ киносы және аударма
2.2 Киноаудармадағы субтитр,кадрдан тыс аударма және дубляжды өзара ерекшеліктері
2.3 Кино мәтініндегі аударма фразеологизмдер
2.4 Фразеологиялық бірліктердің баламалық сипаты.
2.5 Кино аудармасындағы баламасыз лексиканың берілуі
2.6 Кино аудармасындағы поэтикалық метафоралар

3 ТАРАУ КИНО ЖӘНЕ ФОНОСТИЛИСТИКА

3.1 Фонетика – фоностилистика
3.2 Дыбыстық қайталамалар
3.3 Интонация
3.4 Дубляж мәтінін фонетикалық талдау

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Опубликовано в Аударма ісі

Кіріспе

1 Заң құжаттарының ресми-іскери стилистика саласында зерттелуі 8
2 Заң құжаттарының құрылымдық жүйесіндегі клише мен штамп 18
3 Тақырып және заң тақырыптарының лингвистикалық сипаты 22
Қорытынды 40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 42 PAGEREF _Toc365669150 \h 42 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300360035003600360039003100350030000000

Опубликовано в Аударма ісі

Кіріспе.....................................................................................................................4
Бірінші бөлім. Дипломатиялық терминдердің қалыптасуы........................................................................................................6-25
1.1 . Дипломатиялық терминдердің шығу тарихы.........................................6
1.2. Дипломатия саласындағы терминдерді қолданыс аясы мен жасалу жолдарына байланысты жіктеу........................................................11
Екінші бөлім. Дипломатиялық тәсілдердің берілу тәсілдері........................................................................................................26 – 50
2.1. Дипломатиялық терминдердің қазақ тілінде жасалуы мен аударылуы...........................................................................................................26
2.2. Терминдік тіркестердің формалды семантикалық құрылым түрлері...................................................................................................................46
Қорытынды.............................................................................................................50
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.....................................................................................................................54

Опубликовано в Аударма ісі

КІРІСПЕ...........................................................................................................4
1- бөлім
Тікелей аударма тарихы................................................................................9
2 - бөлім
А. Кристи шығармаларының аударылуы.............................................................18
ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................................................38
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...........................................40

Опубликовано в Аударма ісі
«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12345678910 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 44 бет