banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

КІРІСПЕ....................................................................................................................3

І ТАРАУ 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫҚТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Баланы мектепке психологиялық жағынан даярлау маңызы........................6
1.2 12 жылдық білім беру жағдайында мектепалды даярлықтың ерекшеліктері.........................................................................................................23
Бірінші тарау тұжырымы......................................................................................40

ІІ ТАРАУ 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПКЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТТЕРІ
2.1 Мектепке психологиялық даярлық диагностикасы.....................................41
2.2 12 жылдық білім беру жағдайында мектепке психологиялық даярлықты қалыптастыру эксперименті.................................................................................46
Екінші тарау тұжырымы.......................................................................................54

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................56
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................................................59

Опубликовано в Психология

КІРІСПЕ 3

1 КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНІҢ ЖҮЙЕЛІ БҰЗЫЛЫСЫН ТҮЗЕТУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7
1.1 Сөйлеу тілдің жүйелі бұзылыстардың мәселесінің
ғылыми негіздері 7
1.2 Жалпы білім беретін мектепте оқитын балалардың сөйлеу
бұзылыстарын ерте диагностикалаудың мәні 16
1.3 Жалпы тіл кемістігі бар балалардың
психологиялық-педагогикалық сипатамасы 20

2 СӨЙЛЕУ ТІЛДІҢ ЖҮЙЕЛІ КЕМІСТІГІ БАР МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІНДЕГІ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫ 31
2.1 Жүйелі тіл кемістігі бар мектеп жасындағы балалардың
сөйлеу тілі дамуының деңгейін зерттеу 31
2.2 Балалардың сөйлеу тіліндегі жүйелі бұзылыстарын
түзету жұмыстың бағыттары 35
2.3 Эксперименталды жұмыстың нәтижесі 49

ҚОРЫТЫНДЫ 56
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58
ҚОСЫМША

Опубликовано в Дефектология

КІРІСПЕ
1 ПСИХИКА ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілі дамуының мәселелерінің психофизиологиялық және лингвистикалық аспектілері
1.2 Баланың психикалық дамуы мен сөйлеу тілі дамуының байланысы
1.3 Психика дамуы тежелген балалардың сөйлеу іс-әрекетінің ерекшеліктері
1.3.1 Психика дамуы тежелген балалардың лексикасының ерекшеліктері
1.3.2 Психика дамуы тежелген балалардың сөйлеу тілінің грамматикалық құрылысының ерекшеліктері
1.3.3 Психика дамуы тежелген балалардың сөйлемдерінің синтаксистік құрылысының ерекшеліктері
1.4 Психика дамуы тежелген мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілінің фонемалық дамуының симптомдары мен механизмдері
Бірінші тараудың тұжырымы
2 ПСИХИКА ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Психика дамуы тежелген балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру
2.2 Психика дамуы тежелген балалардың сөйлеу бұзылыстарын түзетудің нәтижелерін талдау
Екінші тараудың тұжырымы
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША

Опубликовано в Дефектология

КІРІСПЕ

1 Отбасы тәрбиесінің рөлі, оның ғылыми-теориялық негіздері

1.1 Бала тәрбиесіндегі отбасының ролі туралы педагогикалық
еңбектерге тарихи шолу

1.2 Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеудегі отбасының рөлі

1.3 Бастауыш сыныпта ата – ананың беделін арттырудың педагогикалық шарттары


2. Отбасымен байланыс орнатудың психологиялық-педагогикалық негіздері

2.1 Отбасы тәрбиесіндегі негізгі қағидалар

2.2 Отбасында балаларды тәрбиелеуде тәрбиенің комплекстілігі

2.3 Зерттеу тақырыбы бойынша жүргізілген эксперимент нәтижесі


ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Опубликовано в Психология

КІРІСПЕ

1 СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТУ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС МӘСЕЛЕЛЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ
1.1 Мектепке дейінгі бағдарламалық құжаттар мен мектепке дейінгі мекемелер тәжірибесі бойынша сөйлеу дамуының мәселелері
1.2 Дамуында ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың коррекциялық даму ортасын ұйымдастырудың вариативтілігі

2 ЖАЛПЫ МЕТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
2.1. Жалпы мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың сөйлеу бұзылыстарының көп таралуы ( скринингті зерттеу)
2.2 Мектепке дейінгі ересек балалардың сөйлеу тілінің дамуы (эксперименталды топ)
2.3 Жалпы мектепке дейінгі мекемедегі тәрбиешілердің сөйлеуі бұзылған балалармен жүргізілетін жұмысқа дайындығы

3 ТӘРБИЕШІЛЕР МЕН АТА – АНАЛАРДЫ КЕШЕНДІ ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСТАРҒА ҚАТЫСТЫРУДЫҢ ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
3.1 Сөйлеу ауытқулары бар мектепке дейінгі балалармен түзету-логопедиялық жұмысқа қатысу үшін тәрбиеші-педагогтарды даярлау
3.2 Тәрбиеші-педагог жұмысының түзету-логопедиялық аспектілері
3.3 Түзету-логопедиялық жұмыс кезіндегі ата-аналар рөлі

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША

Опубликовано в Дефектология

КІРІСПЕ......................................................................................................................3

І Тарау ЖАЛПЫ ТІЛ КЕМІСТІГІ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ..................................................................................................6

1.1 III деңгейдегі жалпы тіл кемістігі түсінігі ........................................................6

1.2 Тіл кемістігі бар мектепке дейінгі жастағы балалармен жүргізілетін
түзете-дамыту жұмыстар....................................................................................14

1.3 Балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстың ерекшеліктері ............30

ІІ ТАРАУ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛ
КЕМІСТІКТЕРІН ЗЕРТТЕУДЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН
ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ...........................................................42

2.1 Балалардың тіл кемістіктерін эксперименталды зерттеу жұмысы ................42

2.2 Жалпы тіл кемістіктері бар балалармен жүргізілетін логопедиялық
жұмыстың ерекшеліктері....................................................................................47

2.3 Зерттеу жұмысының нәтижелері ......................................................................68

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................73

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ...........................................................................................75

Опубликовано в Дефектология

КІРІСПЕ

1 ЖАЛПЫ ТІЛІ ДАМЫМАҒАН БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Тіл бұзылысы бар мектепке дейінгі жастағы балалардың даму ерекшеліктері
1.2 Арнайы мектепке дейінгі мекемелердегі түзету-педагогикалық жұмыстың негізгі құралы
1.3 Мектепке дейінгі балаларға арналған дене тәрбиесіндегі ритмикалық гимнастиканың рөлі
Бірінші тараудың тұжырымы
2 ТІЛ КЕМІСТІГІ БАР 5-6 ЖАСАР БАЛАЛАРДЫҢ АҒЗАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ЖАЛПЫ СИПАТТАМА
2.1 Мектепке дейінгі жастағы балалардың қозғалыс дамуының көрсеткіштері мен сөйлеуінің байланысын бағалау
2.2 Сөйлеу бұзылысы бар мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуына сипаттама
2.3 Мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық процестерінің және сөйлеуінің байланысын бағалау
Екінші тараудың тұжырымы
3 ЖАЛПЫ ТІЛ КЕМІСТІГІ БАР МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН СЮЖЕТТІ-РӨЛДІК ЛОГОРИТМИКАЛЫҚ ГИМНАСТИКА ӘДІСТЕМЕСІ НӘТИЖЕЛІЛІГІНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ДӘЙЕКТЕМЕ
3.1 5-6 жастағы сөйлеу тілі патологиясы бар балаларға арналған сюжетті-рөлдік логоритмикалық гимнастика әдістемесінің мазмұны
3.2 Эксперимент барысындағы мектепке дейінгі жастағы балалардың морфологиялық функциялық дамуы
3.3 Эксперимент барысында мектепке дейінгі жастағы балалардың қозғалыстық дамуын талдау
3.3.1 Балалардың дене шынығуын талдау
3.3.2 Мектепке дейінгі балалардың қимыл қозғалыс үйлесімділігінің дамуын талдау
3.4 Эксперимент барысындағы мектепке дейінгі балалардың психикалық дамуын талдау
3.5 Эксперимент барысындағы мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тілінің дамуын талдау
Үшінші тараудың тұжырымы
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША

Опубликовано в Дефектология

КІРІСПЕ................................................................................................................3-7
І ТАРАУ. Психологиядағы кәсіптік бағдар мен мамандық таңдау мотивациясының өзекті міселелері.
1.1. Психологиядағы кәсіптік бағдар, мамандық таңдау мотивациясы және кәсіби мамандықтың рөлі туралы шет ел ғалымдарының көз-қарастары..................................................................................................8-29
1.2. Оқушылардың мамандық тағдаудағы қабілеттілік ерекшеліктерін зерттеу мәселелері.................................................................................30-39
1.3. Оқушыларға мамандық таңдауға байланысты кәсіби бағдар берудегі психологтың жұмысының әсері............................... 39-43

ІІ ТАРАУ. Оқушылардың мамандық таңдау ерекшеліктерінің эксперименттік зерттеу.
2.1. Зерттеудің мақсаты, міндеттері, болжамы..........................................44-45
2.2. Зерттеу барысы ....................................................................................46-59
2.3. Зерттеу жұмысының нәтижелерін талдау...........................................57-76
Қорытынды.....................................................................................................77-78
Пайдаланған әдебиеттер...............................................................................79-82
Қосымша..........................................................................................................83-91

Опубликовано в Психология


Кіріспе

1 Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері
1.1 Болашақ мамандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың алғышарттары мен ғылыми-педагогикалық негіздері -----------------------------------

1.2 Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық мүмкіндіктері ---------

1.3 Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың үлгісі -----------------------------------

Бірінші тарау бойынша тұжырым -------------------------

2 Болашақ мұғалімнің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың әдістемесі

2.1 Болашақ мұғалімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жолдары -----------------------------------

2.2 Тәжірибелік-педагогикалық эксперименттің нәтижесі, ғылыми-әдістемелік ұсыныстар ---------------------------

Екінші тарау бойынша тұжырым ------------------------

Қорытынды -------------------------------------------------

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі --------------------------

Қосымшалар

Опубликовано в Педагогика

Кіріспе

I. Отбасы және некенің әлеуметтік инстуттары

1.1. Отбасы ролі мен отбасы ішіндегі рольдердің құрылымы
1.2. Отбасы типологиясы
1.3. Отбасының әлеуметік қызметтері

II. Отбасындағы әлеуметтік тәрбие

2.1. Тұлғаның әлеуметтік мінез – құлқы және қалыптасуы
2.2. Ата-ананың бала дамуындағы тәрбиелік ролі.
2.3. Әлеуметтік бағдарлама мен тұлғалық тәрбие

Қорытынды

Сілтемелер

Пайдаланылған әдебиеттер

Опубликовано в Педагогика