banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

КІРІСПЕ.............................................................................................................................3

1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ДАҒДАРЫСТЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАБИҒАТЫ.......................................................................................................6
1.1 Дағдарыс түсінігі, типтері және экономикалық дағдарыс мәні ....................6
1.2 Бейдағдарыстық басқаруды ұйымдастыруды концептуалды тұрғыдан
қарастыру.........................................................................................................16
1.3 Бейдағдарыстық менеджмент: басқару құралдары мен әдістері..................21

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БЕЙДАҒДАРЫСТЫҚ БАСҚАРУ ШАРАЛАРЫ ....26
2.1 Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік реттеудің аналитикалық шаралар..26
2.2 Бейдағдарыстық басқарудағы мемлекеттің рөлі..........................................30
2.3 Дағдарыс жағдайындағы мемлекеттік реттеудің түрлері..............................32

3 КӘСІПОРЫН ДАМУЫНДАҒЫ ДАҒДАРЫСТАР......................................39
3.1 Кәсіпорындағы дағдарыстың пайда болуы.................................................... 39
3.2 "Тас-Құм" АҚ сипаттама және қаржылық-экономикалық жағдайын
талдау................................................................................................................43
3.3 Бейдағдарыстық бақылау тиімділігі..............................................................55

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................62

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...............................................................65

ҚОСЫМШАЛАР.......................................................................................................68

Опубликовано в Микро-, макро-, экономика

КIРIСПЕ

1. КӘСIПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТIН БAСҚAРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI
1.1 Инвестициялық жобa түсiнiгi, тұжырымдaмaсы, түрлерi
1.2 Инвестициялық жобaлaр және олaрды тaлдaу
1.3 Инвестициялық қызметтi бaсқaру ұғымы және олaрдың жiктелуi

2 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТIҢ ЭКОНОМИКAЛЫҚ ТИIМДIЛIГIН БAҒAЛAУ
2.1 Тәуекелдiк жaғдaйындa инвестициялық жобaлaрды тaлдaу әдiстерi мен модельдерi
2.2 Кәсiпорынның инвестициялық қызметiнiң тиiмдiлiгiн тaлдaу көрсеткiштерi
2.3 Тұрғын үй құрылысы нысaндaрын жобaлaудың экономикaлық тиiмдiлiгi және оны aрттыру жолдaры

3 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБAЛAРДЫ ЖЕТIЛДIРУ ЖОЛДAРЫ
3.1 ҚР инвестициялық жобaлaрдың тиiмдiлiгiн aрттыру жолдaры
3.2 Қaзaқстaндық кәсiпорындaрдың инвестициялық сaясaтын жетiлдiру жолдaры

ҚОРЫТЫНДЫ
ПAЙДAЛAНЫЛҒAН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI
ҚОСЫМШAЛAР

Опубликовано в Кәсіпорын экономикасы

КІРІСПЕ 7
1 Әдебиетке шолу 8 -24
2 Іле Алатауының лесс жыныстарындағы топырақ түзілуінің табиғи экологиялық жағдайы 25
2.1 Климат 25-26
2.2 Геологиялық құрылымы және жер бедері 27
2.3 Өсімдік жамылғысы 27-29
2.4 Топырақ түзуші жыныстар 29-32
3 Зерттеу нысаны және әдістері 33-36
4 Лёсс жыныстарындағы фитоценоз сукцессиясы 37
4.1 Фитоценоз 37-50
5 Еңбек қорғау қауіпсіздігі 51-57
ҚОРЫТЫНДЫ 58
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 59-63

Опубликовано в Экология

КІРІСПЕ 5
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 6
1.ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 6
1.1 Алматы қаласының табиғи – экологиялық жағдайы 6
1.2 Қалалардың қоршаған ортасының ластану жағдайы 7
1.2.1 Қаланы ластаушы заттар 7
1.2.2 Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануы 11
1.3 Алматы қаласының қазіргі кездегі инфраструктурасы, олардың қоршаған ортаға әсері 15
1.4 Алматы қаласының орналасуы және климаты 25
1.5 Ауыр металдардың адам денсаулығына әсері 26
1.6 Ауыр металдардың өсімдіктерге ену жолдары 29
2.ЗЕРТТЕУ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 35
2.1 Зерттеу нысандары 35
2.1.1 Үлгі ретінде алынған ағаштардың сипаттамасы 36
2.2 Зерттеу әдістері 40
2.3 Жапырақ үлгілерін алу жолдары және оларды талдауға дайындау 43
3.ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 45
3.1 Анықталған ауыр металдар түрлері, олардың мөлшері 45
3.2 Жапырақтардағы ауыр металдардың мөлшерін қала аумағында салыстырмалы түрде сипаттау 46
ҚОРЫТЫНДЫ 53
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 54

Опубликовано в Экология

КІРІСПЕ.................................................................................................. 7
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ...................................................................... 11
1.1 Су қоймаларындағы судың санитарлық – гигиеналық сапасы 11
1.2 Атмосфералық жауын-шашын 11
1.3 Қазақстан Республикасындағы конвенцияның орындалуы 16
1.4 Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жағдайы 19
1.5 Қазақстанның су ресурстарын рационалды қолдану 20
1.6 Атмосфералық жауын күйінің мониторингы 24
2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ............................................................................... 29
2.1 Алматы қаласының физикалық-географиялық сипаты 29
2.2 Алматы қаласының табиғи-климаттық жағдайы 29
2.3 Алматы қаласының гидрографиясы 31
2.4 Алматы қаласының жер бедері 32
2.5 Қала мен оның төңірегінің өсімідік жамылғысы 33
2.7 Алматы қаласының топырақтарының таралуы және оның сипаты 34
2.8 Атмосфералық жауын-шашын және оның түрлері 35
3 ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН НӘТИЖЕСІ...... 36
3.1 Гидрокарбонат-ионын HCO₃¯ анықтау жоспары 37
3.2 HCO₃¯-ның бар-жоғын сынақ үлгісінің түсін аралас индикаторды қосу арқылы көзбен анықтау тәсілі де қолданылады 37
3.3 Нитрат-ионын NO₃¯ анықтау 38
3.4 Аммоний-ионын NН₄¯ анықтау 39
3.5 Сульфат-ионын SO₄²¯ анықтау 40
3.6 Хлорид-ионын Сl¯ анықтау 40
3.7 Алматы облысының метеостанцияларымен атмосфералық жауын-шашынның сынамасын іріктеу
41
4 Еңбек қорғау................................................................................... 54
5 Қоршаған ортаны қорғау 57
Қорытынды 64
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................................... 66

Опубликовано в Экология
Пятница, 26 Июнь 2015 07:00

Мораль және саясат

Кіріспе 3

1 Мораль түсінігі            5

2 Саясат пен мораль адамдардың тәртібін реттейтін біршама өзіндік тәсіл ретінде               7

Қорытынды      15

Қолданылған әдебиеттер тізімі            16

Опубликовано в Басқа да пәндер

1 Тараптар теңдігінің түсінігі 3
2 Азаматтық іс жүргізудегі тараптардың процессуалдық теңдігі қағидасының талдауы 12
3 Азаматтық істер бойынша сот әділдігін жүзеге асыру барысында конституциялық қағида жарыспалылық және тараптардың тең құқықтылығын іске асырудың механизмі 18
Қорытынды 25
Қолданылған әдебиеттер тізімі 28

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ 3
1 ЖЕКЕ-ДАРА ЖӘНЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ОҚЫТУДЫҢ МӘНІ 6
1.1 Оқытудағы «индивидуализация», «жеке-дара» ұғымы 6
1.2 Дифференциация оқыту идеясы 8
1.3 Дифференциация түрлері 13
2 ЖЕКЕ-ДАРА ЖӘНЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН АМАЛДАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 15
2.1 Оқытуда жеке-дара және дифференциалды тәсілдерді қолдану оқытудың психологиялық-педагогикалық негізі ретінде 15
2.2 Оқушының жеке-дара ерекшеліктеріне байланысты оқыту әдістемесі мен бағыттары 20
2.3 Дифференциациялап оқытудың талдау схемасы 27
2.4 Дифференциация бойынша жаңа маттериалды түсіндіру 28
ҚОРЫТЫНДЫ 30
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 31

Опубликовано в Педагогика

КІРІСПЕ 3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау және бюджеттеу түсінігі 5
1.2 Қаржылық жоспарлау және бюджеттеу қызметі мен түрлері 12
1.3 Қаржылық жоспарлау және бюджеттеу жүйесінің кәсіпорын экономикасы үшін мәні мен маңызы 17

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БЮДЖЕТТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 22
2.1 Кәсіпорынның бюджеттеу жүйесін ұйымдастырудағы кемшіліктер 22
2.2 Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау және бюджеттеу жүйесін жетілдіру бағыттары 27

ҚОРЫТЫНДЫ 31

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32

Опубликовано в Қаржы

КІРІСПЕ 4
I КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 8
1.1 Кәсіпорынның айналым активтерінің экономикалық мәні 8
1.2 Кәсіпорынның айналымнан тыс активтерінің негізгі элементтері мен қаржыландыру көздері 13
1.3 Айналым активтерін басқару саясаты 18
II КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМНАН ТЫС АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 24
2.1 Кәсіпорынның айналым активтерінің негізгі элементтерін тиімді басқаруды жетілдіру мәселелері 24
2.2 Айналым активтерін және капиталын пайдаланудың тиімділігін қарастыру 32
2.3 Кәсіпорынның айналым активтерін басқару саясатын жетілдіру 38
ҚОРЫТЫНДЫ 49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 53
ҚОСЫМША 55

Опубликовано в Экономикалық талдау
«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 123456 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 6 бет