banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

КІРІСПЕ...............................................................................................................3

І ТАРАУ. МҮЛІКТІ ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
1.1 Жалға берушінің міндеттері......................................................5
1.2 Жалдаушының міндеттері.........................................................14

ІІ-ТАРАУ. ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСНІГІ ЖӘНЕ ЭЛЕМЕНТТЕРІ
2.1 Мүлікті жалдау шартының түсінігі ........................................20
2.2 Мүлікті жалдау шартының элементтері …………………....24
2.3 Мүлікті жалдау шартының түрлері .........................................27

ІІІ-ТАРАУ. ЖАЛДАУ ШАРТЫН ТОҚТАТУ
3.1 Жалдау шартын тоқтатудың негiздерi.....................................59
3.2 Шартты жаңарту және ұзартудағы жалдаушының құқығы...62

ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................................63
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ.....................................................66

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 2
1 ҚЫЛМЫСТЫҢ ОБЪЕКТИВТІК ЖАҒЫ: ТҮСІНІГІ,БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МАҢЫЗЫ 4
1.1 Қылмыстық құқықтағы қылмыстың объективтік жағының түсінігі, маңызы. 4
1.2 Қылмыстың объективтік жағы бойынша қылмыстарды ажырату 6
2 СЕБЕПТІ БАЙЛАНЫС ОБЪЕКТИВТІК ЖАҚТЫҢ МІНДЕТТІ БЕЛГІСІ 10
2.1 Себепті байланыс ұғымы және түрлері 10
2.2 Қоғамға қауiптi iс-әрекет, қылмыс зардабы және себептi байланыстың өзара ара-қатынасы 20
3 СЕБЕПТI БАЙЛАНЫСТЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 37
3.1 Себептi байланыс және әрекетсiздiк 37
3.2 Себепті байланыс және қылмыстардың көптігі 40
3.3 Себепті байланыс және аяқталмаған қылмыс 49
ҚОРЫТЫНДЫ 56
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 3
1 Қазақстан Республикасының кеден саясаты және кеден oргандарының жүйесі 7
1.1 Кеден Oдағының құрылуы: қалыптасуы мен қазіргі жағдайы 7
1.2 Қазақстан Республикасының кеден саясатының құқықтық негіздері 11
1.3 Қазақстан Республикасы кеден oргандарының жүйесі және құзіреті 25
2 Тауарлардың жекелеген санаттарын кеден oдағының кеден шекарасы арқылы өткізудің құқықтық негіздері 31
2.1 Кеден oдағының кеден шекарасы тауарларды өткізу кезінде тауардың шығарылған елін анықтау 31
2.2 Тауарлар мен көлік құралдарын өткізудегi алдын ала oперациялар және oларды өткізудің тәртібі 42
2.3 Тауарларды декларациялау және oлардың түрлері 50
3 Қазақстан Республикасының азаматтары бoлып табылмайтын тұлғалардың тауарларды өткізуінің ерекшеліктері 55
ҚOРЫТЫНДЫ 61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 63

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 3

1 Қaзaқстaн Республикaсы сaлық жүйесінің түсінігі 7
1.1 Сaлықтaр мен сaлық жүйесі ұғымдaры 7
1.2 Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaрды төлеуден жaлтaру сaлaсындaғы қылмыстaрмен күрестің жaй-күйі 10
1.3 Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaрды төлеуден жaлтaрудың объективті белгілері 12
1.4 Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaрды төлеуден жaлтaру құрaмының субъективті белгілері 14
1.5 Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaрды төлеуден жaлтaрғaны үшін қылмыстық құрaмды білдіретін белгілер 21

2 Ұйымдaрғa сaлынaтын сaлықтaды төлеуден жaлтaрудың aлдын-aлу өніндегі шaрaлaр жүйесі 31
2.1 Сaлық сaлaсындaғы қылмыстaрғa мүмкіндік жaсaйтын себептер мен жaғдaйлaр 31
2.2 Сaлық сaлaсындaғы қылмыстaрдың aлдын aлудың жaлпы шaрaлaры 38
2.3 Сaлық сaлaсындaғы қылмыстaрмен күрестегі қaржы полициясы оргaндaрының ролі 49

Қорытынды 65

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 69

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ......................................................................................................................6

1. ИНТЕРПОЛ БЕДЕЛДІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМ РЕТІНДЕ
1.1 Интерпол құрудың халықаралық құқықтық негіздері......................................9
1.2 Халықаралық қылмыстық полиция ұйымының құрылымы............................20

2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚПЕН КҮРЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
2.1 Мемелекеттердің ұйымдасқан қылмыстылықпен күрестегі халықаралық ынтымақтастығы........................................................................................................24
2.2 Интерполдың қылмыскерлерді халықаралық іздестіру, экстардациялау және беру бойынша қызметі және оны үйлестіру проблемалары..................................39

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ҰЙЫМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮЛЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 ҚР Интерпол ұлттық орталық бюросының құқықтық ережелері мен қызметтері..................................................................................................................54
3.2 ҚР Интерполдың ұлттық орталық бюросы қызметін жетілдірудің практикалық проблемалары мен болашактары......................................................56

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................62

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ҚАЙНАР КӨЗДЕР ТІЗІМІ............................................65

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ 6
Кiрiспе…………………………………………………………………………….3-5

1. Экологиялық қауiпсiздiк туралы ҚР-ның заңдарының қалыптасуы мен дамуы………………………………………………………………………..6-56
1.1. Экологиялық қауiпсiздiк туралы ҚР-ның заңдарының қалыптасуы мен даму тарихы……………………………………………………….6-16
1.2 Экологиялық қауiпсiздiк Қазақстан Республикасындағы Ұлттық қауiпсiздiктiң құрамдас бөлiгi ретiнде ……………………………….31-37
1.3. Қазақстан Республикасындағы экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң құқықтық шаралары……………………………..37-56

2. Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы экономикалық тетiгiнiң құқықтық шаралары……………………………………………..57-66
2.1.Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi шараларды жоспарлау мен қаржыландыру……………………………………………………………57-60
2.2.Қоршаған ортаны қорғау саласында ақы төлеу жүйесi…………60-63
2.3.Экологиялық сақтандыру жүйесi…………………………………..63-65
2.4.Қоршаған ортаны қорғауды экономикалық жағынан ынталандыру……………………………………………………………..65-66

Қорытынды…………………………………………………………………..67-68
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi……………………………………………69-70

Опубликовано в Құқық

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7
1. Төтенше жағдайлар және олардың көздері 7
1.1. Төтенше жағдай түрлері 7
1.2. Табиғатта кездесетін төтенше жағдайлар және олардың
көздері 11
1.3. Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар және олардың
көздері 13
1.4 . Қазақстан Республикасының аумағында болған төтенше
жағдайлар деректері 14
2. Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлардың алдын алу
және жоюдың мемлекеттік жүйесі 20
3. Төтенше жағдайлардан халықты қорғаудың негізгі әдістері 26
4. Төтенше жағдай зардаптары және жапа шеккен аймақтарда
авариялық – құтқару жүмыстарын жүргізу 32
4.1. Табиғи апаттар (жер сілкінісі, су тасқыны) кезінде құтқару
жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері 32
4.2. Техногенді апаттар (өндірістік авариялар, өрт, жарылыс)
кезінде құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу 33

ЖҰМЫСТЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН НЫСАНДАРЫ 35
ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ 38
ҚОРЫТЫНДЫ 44
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 45

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ................................................................................................................4

І. АЗАМАТТАРДЫҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ........................................7
1.1 Азаматтардың еңбек құқықтары және еңбек қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясат.................................................................................................-
1.2 Еңбек қатынастары саласындағы заңдарды бұзумен қылмыстық-құқықтық күресудің тарихи аспектісі..................................................................................15

ІІ. ЕҢБЕК ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ҚЫЛМЫСТАРЫН ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫ САРАЛАУ.......19
2.1 Еңбек қатынастары саласындағы қылмыстарды саралаудың жалпы ережелері ...................................................................................................................-
2.2 Еңбек қатынастары саласындағы қылмыстарды құрамдары бойынша саралау...................................................................................................................26

IIІ. ЕҢБЕК ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРМЕН КҮРЕСУ....................36
3.1 Еңбек саласындағы қылмыстардың алдын алу...........................................-
3.2 Қазақстандағы еңбек заңнамасын жетілдіру жолдары.............................42

ҚОРЫТЫНДЫ..................................................................................................46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ...................................................49

Опубликовано в Құқық
Среда, 23 Сентябрь 2015 11:19

Қылмысты саралау және оның ұғымы

І-ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫ САРАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ...............................................................................
1.1. Қылмысты саралаудың түсінігі мен түрлері................................................
1.2. Қылмысты дұрыс саралаудың маңызы.........................................................
1.3. Қылмысты саралаудың сатылары.................................................................

ІІ-ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ САРАЛАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ.....................................................................................................................
2.1. Қылмыстық заң-қылмысты саралаудың құқықтық негізі...........................
2.2. Қылмыстың құрамы және оны саралаудың маңызы...................................

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТЕР................................................................................................................

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ……………………………....……………..................…………………. 3

1 ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛЫҚТЫҢ: ТҮСІНІГІ, БЕЛГІЛЕРІ 5
1.1 Қылмысқа қатысушылықтың жалпы сипаттамасы ……………….... 5
1.2 Қылмысқа қатысушылықтың белгілері ……………………… …….. 8

2 ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУ НЫСАНДАРЫ …………......……………. 15
2.1 Қылмысқа қатысушылардың түрлері ...................……………………. 15
2.2 Қылмысқа қатысушылардың нысандары .....................……………… 30

ҚОРЫТЫНДЫ.……………...............................................................…..….. 55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.….........................…..….61

Опубликовано в Құқық
«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12345678910 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 22 бет