banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

Кіріспе

I Бөлім. Әскери қызметкерлердің төзімділігін қалыптастырудағы психологиялық аспектілерді ғылыми-теориялық талдау

Қорытынды А.
II Бөлім. Әскери қызметкерлердің төзімділігін қалыптастырудың әдіснамалық негіздері

Қорытынды Ә.

III Бөлім. Әскери қызметкерлердің төзімділігін қалыптастырудың эксперименттік тәжірибелік сипаттамасы
3.1. Әскери қызметкерлердің төзімділік моделі
3.2. Әскери қызметкерлердің төзімділігін қалыптастыруға бағытталған әдістемелер сипаттамасы
3.3. Алынған нәтижелер интерпретациясы

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар

Опубликовано в Психология

Белгілеулер мен қысқартулар................................................................................3

Кіріспе......................................................................................................................4

1 тарау. Жетім балалардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың теориялық негіздері...............................................................10

1.1. Жетім балалардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастыру педагогикалық-психологиялық мәселе ретінде..................................................10

1.2. Жетім балалардың психологиялық даму ерекшеліктері...........................21

1.3 Жетім балалардың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың мүмкіндіктері ........................................................................................................29

2 тарау. Жетім балалардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың әдістемесі................................................................................39

2.1 Жетім балалардың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың жолдары..................................................................................................................39

2.2 Жетім балалардың бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастырудың тәжірибелік жұмыстың нәтижелері.....................................................................59

Қорытынды............................................................................................................68

Қолданылған әдеби көздер...................................................................................71

ҚОСЫМША А.......................................................................................................74

ҚОСЫМША Ә.......................................................................................................75

ҚОСЫМША Б........................................................................................................78

ҚОСЫМША В.......................................................................................................82

Опубликовано в Педагогика

КІРІСПЕ 4

1 МАРКЕТИНГТІК ӘЛЕУЕТТІҢ АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Маркетингтік әлеует түсінігі және оның аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі 6
1.2 Аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуының ерекшеліктері және көрсеткіштері 11
1.3 Маркетингтік әлеуеттің аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін зерттеудің әдістемелік негіздері 18

2 МАРКЕТИНГТІК ӘЛЕУЕТТІҢ АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ 23
2.1 Қазақстан Республикасының аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін талдау 23
2.2 Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық дамуын зерделеу 34
2.3 Аймақтың әлеуметтік – экономикалық дамуына маркетингтік әлеуеттің әсерін талдау 49

3 МАРКЕТИНГТІК ӘЛЕУЕТТІҢ АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 56
3.1 Аймақтардың маркетингтік әлеуетінін әлеуметтік-экономикалық дамуына тигізетін әсерінің шетелдік тәжірибесі 56
3.2 Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына маркетингтік әлеуетінің әсерін арттыру жолдары 60

ҚОРЫТЫНДЫ 69

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 72

Опубликовано в Маркетинг

КІРІСПЕ 4

1 ЖАРНАМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Жарнамалық қызметтің мәні, міндеті мен рөлі 6
1.2 Жарнама құралдарының қысқаша сипаттамасы мен топтастырылуы 12
1.3 Жарнама қызметін басқарудың шетелдік тәжірибесі 18

2 "Р AND G" ЖШС ЖАРНАМА ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ 22
2.1 "Р and G" ЖШС экономикалық, қаржылық жағдайын талдау 22
2.2 "Р and G" тұтынушылары мен бәсекелестері, жарнама қызметіндегі мәселелерді талдау 31
2.3 "Р and G" ЖШС жарнама қызметін басқару тиімділігі 40

3 ЖАРНАМА ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 46
3.1 "Р and G" ЖШС жарнама қызметін жоспарлау 46
3.2 Жарнама қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар 53

ҚОРЫТЫНДЫ 56

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58

ҚОСЫМШАЛАР 60

Опубликовано в Менеджмент

Кіріспе 4

1 Кадрлардың біліктілігін арттырудың теориялық негіздері 7
1.1 Кадрларды басқару: мәні мен мазмұны 7
1.2 Кадрлық әлеуетті басқару жүйесінің функциясы мен әдістері 12
1.3 Кадрлар біліктілігін арттыруды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі 16

2 «Алматы қаласы ішкі саясат басқармасы» КММ мемлекеттік қызметкерлерін даярлау және біліктілігін арттыру 25
2.1 «Алматы қаласы ішкі саясат басқармасы» КММ құрылымы, негізгі көрсеткіштері мен қызмет ерекшеліктері 25
2.2 «Алматы қаласы ішкі саясат басқармасы» КММ кадрлық саясатын талдау 27
2.3 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруын басқаруын талдау 36

3 «Алматы қаласы ішкі саясат басқармасы» КММ персоналдың біліктілігін жоғарылату бойынша іс-шаралар 40
3.1 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруды басқаруды жетілдіру жолдары 40
3.2 Кадрларды басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар 45

Қорытынды 50

Қолданылған әдебиеттер тізімі 52

Қосымшалар 54

Опубликовано в Менеджмент

Кіріспе............................................................................................................4
І Бөлім. Халықаралық төрелік сотының қалыптасу тарихына шолу.......6
1. Әлемдік халықаралық төрелік сотының пайда болуы мен дамуы....6
2. Қазақстан Республикасындағы халықаралық төрелік сотының қалыптасуы және ағымдағы жағдайы.................................................15
А тұжырымы................................................................................................23
ІІ Бөлім. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша халықаралық төрелікте дауларды шешуді талдау............................................................25
1. Халықаралық төрелік шешімдерді қазақстандық заңнама бойынша мойындау және орындау ерекшеліктері..............................................25
2. Қазақстан заңнамасымен халықаралық төрелікте дауларды қарау тәжірибесі...............................................................................................30
Б тұжырымы.................................................................................................38
Қорытынды.................................................................................................. 40
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...............................................................43

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 3

Ι Халықаралық соттың жалпы сипаттамасы 8
1.1 Халықаралық соттардың қызметінің теориялық сипаттамасы 8
1.2 Халықаралық сот Статуттың құқықтық талдауы мен іс жүргізу тәртібі 14

II Халықаралық соттың істі жүргізудегі маңызы 20
2.1 Халықаралық соттың істі жүргізудегі ерекшеліктері мен құзыреті 20
2.2 Халықаралық Аралық Соттың істі жүргізу тәртібі мен қызметі 33

III Халықаралық сотта істі жүргізудегі құқықтық жетілдіру жолдары 43
3.1 Халықаралық сотта істі жүргізудің кейбір құқықтық аспектілері 43
3.2 Халықаралық сотта адам құқығын қорғаудың мәртебесін арттыру жолдары 52

Қорытынды 59

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 62

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 5
1 Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға сипаттама 7
1.1 Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 7
1.2 Қазақстанның қылмыстық құқығы бойынша кінә түсінігі және оның түрлері 29
2 Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіруге заңдық талдау 41
2.1 Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің объектісі 41
2.2 Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің объективтік жағы 47
2.3 Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің субъектісі 52
2.4 Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірудің субъективтік жағы 57
Қорытынды 61
Қолданылған әдебиет тізімі: 63

Опубликовано в Құқық

Кіріспе 4
І бөлім. Әдебиеттерге шолу 7
А тұжырымы 9
ІІ бөлім. Туристік қызмет көрсетудегі тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғаудың құқықтық – теориялық аспектілері 10
2.1 Тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау өзекті мәселелердің бірі ретінде 10
2.2 Туристік саладағы тұтынушылар және олардың негізгі құқықтары, туризмдегі тұтынушылардың шағымдарын талдау 13
2.3 Туристердің құқықтарын жүзеге асыру және қорғау саласындағы қазақстандық заңнама 16
Б тұжырымы 21
ІІІ бөлім. Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғау ерекшеліктерін талдау 22
3.1 Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын бұзғаны үшін жауапкершілік 22
3.2 Туризмдегі тұтынушылардың құқықтары бойынша халықаралық заңнама 26
3.3 Туристік қызмет аясындағы тұтынушылардың құқықтарын жүзеге асыру мен қорғауды жетілдірудің басты бағыттары 29
В тұжырымы 35
Қорытынды 36
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 38

Опубликовано в Құқық

Қысқартулар тізімі 4
Кіріспе 5
І бөлім. Конституциялық бақылаудың құқықтық теориялық негіздері 8
1.1 Конституциялық бақылаудың пайда болу тарихы мен дамуы 8
1.2 Конституциялық бақылаудың модельдері 10
1.3 Конституциялық бақылаудың түсінігі және мәні мен маңызы 14
А тұжырымдамасы 17
ІІ бөлім. Қазақстан Республикасында конституциялық бақылаудың жүзеге асырылуын талдау 18
2.1 Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі конституциялық бақылау органы ретінде 18
2.2 Конституциялық Кеңестің құзыреттілігі және оны іске асыру нысаны. 20
2.3 Конституциялық Кеңестің қаулылары және олардың конституциялық құқықтағы мәнін талдау 25
Б тұжырымдамасы 30
III бөлім. Қазақстан Республикасының конституциялық бақылауды жүзеге асыру механизмін жетілдіру жолдары 31
В тұжырымдамасы 34
Қорытынды 35
Қолданылған әдебиеттер тізімі 37

Опубликовано в Құқық