banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804


Кіріспе 4
1 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылықтың құқықтық – теориялық негіздері 7
1.1 Қылмыстық құқықтағы әрекетсіздік құқық бұзушылық және оның әрекетті құқық бұзушылықтан айырмашылығы 7
1.2 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық түрлері 12
1.3 Шет мемлекеттердің қылмыстық құқығы бойынша әрекетсіздік қылмыстық құқық ерекшеліктері 16
2 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық түрлері бойынша жауапкершіліктерді талдау 20
2.1 Тұлғаға қарсы қылмыс саласындағы әрекетсіздік құқық бұзушылық үшін жауапкершілік 20
2.2 Қоғамдық тәртіпке қарсы әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық жауапкершілігінің ерекшеліктері 25
2.3 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысты сот тәжірибесін талдау 28
3 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық жауапкершілік шарттарын жетілдіру жолдары 32
3.1 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу ерекшеліктері 32
3.2 Әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті қарастыратын заңнаманы оңтайландыру бағыттары 35
Қорытынды 38
Қолданылған әдебиеттер тізімі: 40


Қысқартулар тізімі 4
Кіріспе 5

І БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕ АДВОКАТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 8
1.1 Сотта өкілдік етудің мазмұны 8
1.2 Азаматтық процесте адвокаттың өкілеттіктерінің ерекшеліктері 10
1.3 Адвокаттың қатысуымен дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімге келудің маңызы 16
А қорытындысы 21

ІІ БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕ АДВОКАТТЫҢ БІРІНШІ САТЫДА ҚАТЫСУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 22
2.1 Азаматтық істі қозғау сатысында адвокаттың қатысуы 22
2.2 Адвокаттың азаматтық істі дайындау сатысында қатысуының ерекшеліктері 25
2.3 Істі сотта талқылау сатысында адвокаттың рөлі мен маңызы 32
Ә қорытындысы 42

Қорытынды 43
Қолданылған әдебиеттер тізімі 47

КІРІСПЕ.................................................................................................. 7
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОКУРАТУРА МӘРТЕБЕСІНІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ БЕКІТІЛУІ..............................................................................................10

1. Қазақстан Республикасындағы прокуратура мәртебесінің конституциялық – құқықтық бекітілуі және жұмыс істеу қағидалары..............................................................................................10

1.2 Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының жүйесі 26
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУДЕГІ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ ФОРМАЛАРЫ.......................................................................................40

2.1 Прокуратура органдары қызметінің бағыты және құзырының түрлері............ 40
2.2 Прокурорлық қадағалау актілері: түсінігі мен жіктелуі..................... 62
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................ 73
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................ 81

Кіріспе 4
1 Қылмыстық Заңнамадағы кәмелетке толмаған түсінігі мен оның ерекшеліктері 7
1.1 Қылмыстық Заңнамадағы «кәмелетке толмаған» түсінігінің эволюциясы 7
1.2 Кәмелетке толмағанды қылмыстық жауапкершілікке тартудың ерекшеліктері 18
2 Кәмелетке толмағандарға жаза тағайындаудың және одан босатудың ерекшеліктері 31
2.1 ҚР Қылмыстық кодексі бойынша жазалардың түрлері және одан босатудың ерекшеліктері 31
2.2 Кәмелетке толмағандарға жаза тағайындау мәселелері және одан босату негіздері 46
Қорытынды 55
Қолданылған әдебиеттер тізімі 61


Кіріспе 4
1 Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы қылмыстардың категориялану мәселелері 7
1.1 Қылмыстық әрекеттердің топтарға, түрлерге, категорияларға бөлінуі туралы қылмыстық заңнаманың дамуының тарихы 7
1.2 Қылмыстардың ауырлығына байланысты олардың категориялануының теориялық-құқықтық мәселелері 10
1.3 Алдыңғы қатарлы шет мемлекеттердің қылмыстық заңнамасы бойынша қылмыстық әрекеттердің түрлері мен категорияларына салыстырмалы анализ жасау 21
2 Аса ауыр қылмыстардың категориялары мен қылмыстық жауапкершіліктің мәселелері 27
2.1 Аса ауыр қылмыстардың түсінігі мен құрамы және қоғамдық аса ауыр әрекеттердің берілген категорияға жатқызудың мәселелері 27
2.2 Қылмыстық жауапкершіліктің әр түрлі аспектілерін шешуге арналған аса ауыр қылмыстардың категорияларын бөлудің мәні 38
2.3 Аса ауыр қылмыстардың категориялары мен ұқсас құқық пен ғылымды жетілдіру мәселелері 50
Қорытынды 57
Қолданылған әдебиеттер тізімі 63

КІРІСПЕ 3
1 БАНКАРАЛЫҚ ЕСЕП-АЙЫРЫСУДЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Халықаралық банкаралық есеп-айырысуды жүргізудің тарихи дамуы және құқықтық ерекшеліктері 6
1.2 Банкаралық есеп-айырысудың қажеттілігі, мәні және маңызы 12
1.3 Банкаралық есеп-айырысудың құқықтық реттеу көздері мен қағидалары 14
2 БАНКАРАЛЫҚ ЕСЕП-АЙЫРЫСУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛДАУ 23
2.1 Қазіргі Қазақстандағы банкаралық есеп-айырысу қатынастарының жағдайы 23
2.2 Төлем жүйелері және халықаралық банкаралық есеп-айырысуды орындаудың ерекшеліктерін талдау 26
2.3 Банкаралық есеп-айырысуды орындау ережелерін бұзған үшін құқықтық жауапкершіліктің кейбір мәселелері 29
3 БАНКТІК ЖҮЙЕНІ РЕФОРМАЛАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БАНКАРАЛЫҚ ЕСЕП-АЙЫРЫСУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ 37
3.1 Банк секторын жаңарту және банкаралық есеп-айырысуды халықаралық реттеудің тиімділігіне әсері 37
3.2 Банктік қызметті интернационалдау жағдайында халықаралық банкаралық есеп-айырысудың құқықтық қатынастарының дамуы 42
ҚОРЫТЫНДЫ 49
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52
ҚОСЫМША А 55
ҚОСЫМША Ә 57
ҚОСЫМША Б 59

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4
АНЫҚТАМАЛАР 5
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 6

КІРІСПЕ 7

1 ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Электрондық банктік қызметтерінің қалыптасу тарихы 10
1.2 Қашықтан банктік қызмет көрсетудің негізгі түрлері 18
1.3 Қазіргі экономикалық жағдайындағы экономикалық банктік қызмет көрсетудің шетелдік тәжірибесі 25
1.4 Коммерциялық банктерде қолданылатын электрондық банктік қызметті мемлекеттік – құқықтық реттеу 37

2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТТІ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 42
2.1 Қазақстандағы Интернет – банкинг нарығының ағымдағы жағдайы 42
2.2 Электрондық банктік қызмет көрсетудің қолданылатын төлем жүйелерін талдау және бағалау 48
2.3 Коммерциялық банктерде қолданылатын электрондық банктік қызметін басқару 59

3 ҚАЗАҚСТАНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ 65
3.1 Қазақстан банктерінде электронды технологияларды қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері 65
3.2 Қазақстан Республикасындағы электрондық банктік қызмет дамыту және тиімділігін жоғарлату жолдары 67

ҚОРЫТЫНДЫ 73

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75

АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 4
КІРІСПЕ 5
1 ҚР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ НОРМАТИВТІК – ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
8
1.1 Бағалы қағаздар нарығындағы қатысушылар қызметін және операцияларын реттейтін нормативтік құқықтық актілер және рөлі
8
1. 2 Бағалы қағаздар нарығындағы реттеу органдары 11

2 ҚР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ ЗАҢНАМАСЫН ТАЛДАУ
20
2.1 Бағалы қағаздар нарығы негізінде Еуразиялық банктің инфрақұрылымы мен реттеу ережелерінің сәйкестігі
20
2.2 Бағалы қағаздар нарығындағы операциялардың реттеуін талдау және бағалау
27
2.3 Бағалы қағаздар нарығы инфрақұрылымы заңын ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі
33

3 ҚР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
40

ҚОРЫТЫНДЫ 46

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 50

 КІРІСПЕ 4
1 ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 7
1.1 Сақтандыру нарығын секьюритилендіру үшін алғышарттар мен жағдайлар 7
1.2 Сақтандыру нарығын секьюритилендіру құралдары мен механизмдері 12

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫН ТАЛДАУ 17
2.1 Қазақстандағы сақтандыру нарығын секьюритилендіру құралдары мен институттарын талдау 17
2.2 Секьюиритилендіру объектілері бойынша талаптар сипаттамасының ерекшеліктері 26

3 САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫН СЕКЬЮРИТИТЕЛЕНДІРУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 32
3.1 Шет мемлекеттердегі сақтандыру нарығын секьюритителендіру ерекшеліктері 32
3.2 Қазақстанда секьюритилендіруді дамыту жолдары 38

ҚОРЫТЫНДЫ 47

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 52

КІРІСПЕ

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ АКТИВТЕРІ МЕН ПАССИВТЕРІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Банктің активті және пассивті операцияларының экономикалық мазмұны мен түсінігі
1.2 Коммерциялық банктің активті және пассивті операциялардың түрлері мен оларды басқару негіздері
1.3 Коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін басқаруды комплексті бағалау әдістері

2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ АКТИВТЕРІ МЕН ПАССИВТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ЖӘНЕ БАСҚАРУЫН ТАЛДАУ («БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ МЫСАЛЫНДА)
2.1 «БанкЦентрКредит» АҚ қызметіне жалпы сипаттама және қаржылық-экономикалық жағдайын, негізгі қаржылық көрсеткіштерін бағалау
2.2. «БанкЦентрКредит» АҚ-ның қаржылық тұрақтылығын анықтау әдісі ретінде активтерінің және пассивтерінің құрылымы мен сапасын талдау
2.3. Коммерциялық банктің активті және пассивтік операцияларын басқару концепциясын бағалау

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ПАССИВТЕРІН ЖӘНЕ АКТИВТЕРІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банкінің активті және пассивті операцияларды басқару мәселелерін анықтау
3.2 «БанкЦентрКредит» АҚ-ның активті және пассивті операцияларды басқарудың экономикалық тиімділігін арттыру жолдары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ