banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

Кіріспе 3
1 Грамматикаға үйретудің теориялық негіздері 5
1.1 «Грамматика» түсінігі және оның шетел тілі сабағындағы көлемі мен рөлі 5
1.2 Оқушылардың грамматикалық дағдыларының қалыптасу әдістері 11
1.3 Шетел тілі бойынша грамматикалық дағдыларға үйрету мәселелері 15
2 Шетел тілін оқыту бойынша грамматикаға үйретудің тәжірибелік аспектілері 18
2.1 Француз тілін оқытуда оқушылардың грамматикалық дағдылары мен икемдерінің қалыптасу қағидалары 18
2.2 Француз тілі сабағының жүйесінде грамматикаға үйрету жаттығулары 21
2.3 Грамматикаға үйрету тиімділігін анықтау тәжірибесі 24
Қорытынды 30
Қолданылған әдебиеттер тізімі 31

Опубликовано в Шет тілдер

КІРІСПЕ 3

1 ПЕРСОНАЛДЫ ОҚЫТУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТІНІҢ ТЕОРИЯСЫ 5
1.1 Персоналды оқытудың негізгі түсініктері, мақсаты мен міндеттері 5
1.2 Ұйымды дамыту стратегиясындағы персоналды оқытудың рөлі 6
1.3 Персоналды оқытудың қазіргі шетел тәжірибесі 8

2 ҚОНАҚ ҮЙ ПЕРСОНАЛДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСІН ТАЛДАУ (DEDEMAN ҚОНАҚ ҮЙ КЕШЕНІ НЕГІЗІНДЕ) 11
2.1 DEDEMAN қонақ үйінің жалпы сипаттамасы 11
2.2 DEDEMAN қонақ үйінің кадрлық саясатын талдау 12
2.3 DEDEMAN қонақ үйінің персоналды кәсіптік оқыту және дамуын бағалау 15

3 ҚОНАҚ ҮЙ ПЕРСОНАЛДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 19
3.1 Оқыту бағдарламалары DEDEMAN қонақ үйінің персоналды дайындау тиімділігін арттыру әдісі 19
3.2 DEDEMAN қонақ үйі қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлату және басқа да қосымша шараларды ұсыну 22

ҚОРЫТЫНДЫ 24

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26

Опубликовано в Туризм

КІРІСПЕ......................................................................................................................5

1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТОЕРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Банктің депозиттік операцияларының экономикалық мәні.............................8
1.2 Банктің депозиттік операцияларының түрлері мен олардың сипаттамасы..14
1.3 Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты және оның депозиттерді
тартудағы маңызы....................................................................................................20

2 БАНКТТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ («ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ АЛМАТЫ Қ. МЫСАЛЫ
РЕТІНДЕ)
2.1 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық жағдайына жағдайын талдау........27
2.2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ депозиттік операцияларының тенденциялық даму ерекшеліктері....................................................................................................46

3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Депозиттік портфельдi басқаруда тәуекелдердi азaйтy жолдары.................51
3.2 Қазіргі кездегі Коммерциялық банктердің депозиттерді тартудағы
мәселелері мен оларды жетілдіру жолдары............................................................58

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................69
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................72

Опубликовано в Банк ісі

Кіріспе..........................................................................................................................3

1 Aдaм құқықтaры және құқықтық мемлекет

1.1       Құқықтық мемлекет – aдaмның құқықтaры мен бостaндықтaрын қaмтaмaсыз етуші негізгі институт ..............................................................................................6

1.2       Құқықтық мемлекеттегі aдaм құқықтaры мен бостaндықтaрының aбсолюттігі және міндеттерінің өзaрa бaйлaныстылығы ......................................13

2 Aзaмaттaрдың сaяси құқықтaры мен бостaндықтaрын конституциялық-құқықтық реттеу және қорғaу

2.1Aзaмaттaрдың сaяси құқықтaры мен бостaндықтaрын конституциялық-құқықтық реттеу .....................................................................................................35

2.2 Aзaмaттaрдың құқықтaрын қорғaу – мемлекеттік aппaрaт қызметінің негізін қaлaушы қaғидa ......................................................................................................40

2.3 Мемлекеттік оргaндaрдың қызметіндегі aдaм құқықтaрынa кепілдік беру, сaқтaу, қорғaу, қaмтaмaсыз ету функциялaры ......................................................50

Қорытынды............................................................................................................57

Пaйдaлaнылғaн әдебиеттер тізімі....................................................................... 58

Опубликовано в Құқық
Пятница, 04 Сентябрь 2015 04:15

Контрабанда үшін жауаптылық

КІРІСПЕ..........................................................................................................3

I КОНТРАБАНДА ҰҒЫМЫ

1.1 Қылмыстық жаза қолданылатын контрабанда  .....................................7

1.2 Контрабанданың бір түрі – есірткі саудасы..........................................11

II КОНТРАБАНДАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАР

2.1 Экономикалық контрабанда ..................................................................22

2.2 Еліміздегі контрабандалық қылмыстар ................................................26

2.3 Контабанданың алдын-алу......................................................................36

III КОНТРАБАНДАЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАР ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ

3.1 Қылмыстық жауапкершілікке тартудың заңдылығы мен негізділігі..48

3.2  Есірткі саудасына қарсы күрес..............................................................53

ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................55

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................58

Опубликовано в Құқық

КІРІСПЕ

 

1 БӨЛІМ. ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1. Мінез-құлықты зерттеуге негіз болатын көрсеткіштері

1.2. Жеткіншек жас кезеңіндегі мінез-құлық үйлеспеуінің себептері

 

2 БӨЛІМ. ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ПСИХОДИАГНОСТИКАЛАУ МАҢЫЗЫ

2.1. Мінез акцентуациясын зерттеу әдістері

2.2. Жеткіншектер акцентуациясын зерттеу нәтижелері

 

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

Опубликовано в Психология

Кіріспе .....................................................................................................................4

 

1 - бөлім. МАЗАСЫЗДАНУ  МӘСЕЛЕСІНІҢ  ТЕОРЕТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ.

1.1  Шетелдік  және  отандық  психологиядағы  мазасыздану  мәселесі....................................................................................................................6

1.2 Мазасыздану  ―  жеткіншектің  эмоционалды  аумағының  бұзылысы  ретінде....................................................................................................................12

1.3 Мазасызданудың  дамудағы  ауытқулар  кезінде  көрініс  беруінің  себептері  мен  механизмдері.............................................................................18

1.4 Психикалық  дамуы  кешеуілдеген  жеткіншектердің  эмоционалды  аумағының  мінездемесі.....................................................................................18

1.5 Сөйлеуінің  қарқыны, ырғағы  және жатықтығында бұзылысы  бар  жеткіншектердің  эмоционалды  аумағының  мінездемесі........................23

1.6 Жеткіншек  жастағы  мазасызданудың  алдын  алу  мен  түзетудің  әдістемелік  негіздері...........................................................................................26

 

2 - бөлім. ПСИХИКАЛЫҚ  ДАМУЫ  КЕШЕУІЛДЕГЕН, ТҰТЫҒАТЫН  ЖӘНЕ  ҚАЛЫПТЫ  ДАМЫҒАН  ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ  МАЗАСЫЗДАНУЫНЫҢ  КӨРІНІС  БЕРУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

2.1 Зерттеудің  әдістері  мен  әдістемелері.

Зерттелінушілер  құрамының  сипаттамасы.................................................29

2.2  Зерттеу  нәтижелерін  талдау...................................................................32

2.3 Тұтығатын  балаларға  арналған  психологиялық-педагогикалық  ұсыныстар.............................................................................................................42

 

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................

ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ.......................................................................................

ҚОСЫМШАЛАР.................................................................................................

Опубликовано в Психология

КІРІСПЕ........................................................................................................6

 

1 ЖЕКЕ АДАМ БОЙЫНДА КЕЗДЕСЕТІН СОЛАҚАЙЛЫҚТЫҢ

ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ ОНЫҢ СЕБЕПТЕРІ

1.1       Қазіргі кездегі солақайлық мәселесінің даму тарихы.........................9

1.2 Бастауыш сынып оқушыларының іс – әрекетіндегі

 солақайлық мәселесі......................................................................................27

1.3Солақайлық мәселесінің психологиялық

физиологиялық сипаттамалары.....................................................................37

 

2 МЕКТЕПТІҢ БАСТАУЫШ САТЫСЫНДАҒЫ СОЛАҚАЙЛЫҚ

МӘСЕЛЕСІНІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ

2.1 Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесіне солақайлығының  ерекшеліктерін анықтау.................................................................................53

2.2Солақай балаларға арналған жаттығулар........................................... ..61

 

ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................................64

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................................65

Опубликовано в Психология

КІРІСПЕ......................................................................................................................3

 

1 СЕКТАЛЫҚ САНАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

1.1 Жаңа діни ағымдардың табиғаты және ерекшелігі............................................6

1.2 Жаңа діни ағымдар және сана манипуляциясы................................................25

 

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕСТРУКТИВТІ СЕКТАЛАР ФЕНОМЕНІ

2.1 Қазақстандағы жаңа діни секталардың пайда болуы мен таралуы................39

2.2 Жаңа діни ағымдардың деструктивті әдістері.............................................55

 

ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................................83

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................................86

Опубликовано в Психология

КІРІСПЕ                             

 

І.  ДАМУЫНДА КЕМІСТІГІ БАР ЖЕТКІНШЕК БАЛАЛАР МӘСЕЛЕЛЕРІ ЗЕРТТЕЛУІНІҢ ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ     НЕГІЗДЕРІ

1.1       Дамуында кемістігі бар балалар мәселелерінің зерттелу дәрежесі                5        

1.2 Дамуында кемістігі бар жеткіншектердің дара психологиялық                    14

ерекшеліктері

1.3 Жалпы білім беретін мектепте дамуында кемістігі  бар                                 24

жеткіншектердің қарым-қатынас ерекшеліктері

 

ІІ.ДАМУЫНДА КЕМІСТІГІ БАР ЖЕТКІНШЕКТЕРМЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2.1 Жалпы білім беретін мектепте  жеткіншектермен педагогикалық-                  психологиялық жұмыс жүйесі                                                                                  35

2.2 Тәжірибелік эксперименттік жұмыстың нәтижелері                                       51

 

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                                        56

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                          58

ҚОСЫМШАЛАР

Опубликовано в Психология
«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12345678910 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 32 бет