banner intensi

Elmira

Elmira

Кіріспе

1 Тілдің сөздік құрамын толықтырудың негізгі жолдары.

1.1 Ағылшын тіліне тарихи түрде тән сөздік қорды дамыту әдістері

1.2 Ағылшын тілінің даму кезеңдері

1.3 Ағылшын тілінің қазіргі даму кезеңіндегі ағылшын тілінің американдық нұсқасы

2 Қазіргі кезеңдегі тілдің сөздік қорын толықтырудың ең өзекті көздері.

2.1 Кірме сөздің сол кездегі және қазіргі кездегі ағылшын тілінің дамуындағы рөлі.

2.2 Сөздерді біріктіру қазіргі ағылшын тілінің сөздік қорын толықтыру тәсілдерінің бірі ретінде

2.3 Қазіргі ағылшын тілінің сөздік қорын кеңейту көзі ретінде біріккен сөздердің қолданылуына сөзжасам және лексика-семантикалық талдау.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ 3

1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Халықаралық туризм: түсінігі, мазмұны, маңызы, құрылымы 5
1.2 Әлемдік қызметтер саудасындағы халықаралық туризмнің рөлі 9
1.3 Халықаралық туризмнің даму тенденциялары 14

2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ҚАРҚЫНДЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ (САЯТ ТУРФИРМАСЫ МЫСАЛЫНДА) 22
2.1 Саят турфирмасының жалпы сипаттамасы және экономикалық жағдайы 22
2.2 Халықаралық туризмді ұйымдастырудағы Саят турфирмасының жұмыс ерекшеліктері 31
2.3 Саят турфирмасының Қазақстанда халықаралық туризмді дамытудағы атқаратын қызметтері 37

3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 44
3.1 Қазақстанның туристік әлеуетінің ағымдағы жағдайы 44
3.2 Қазақстандағы халықаралық туризмді мемлекеттік реттеу 49
3.3 Қазақстанда халықаралық туризмді жетілдіру бойынша ұсыныстар 53

ҚОРЫТЫНДЫ 68
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70

КІРІСПЕ

1 ЖАППАЙ ҚЫРЫП ЖОЮ ҚАРУЫН ТАРАТПАУ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТЕР ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1. «Жаппай қырып жою қаруы» ұғымының дамуының құқықтық-теориялық негіздері
2. Жаппай қырып жою қаруын таратпау жөніндегі нормаларды бекітудің халықаралық-құқықтық нысаны
1.3 Қазақстанның қарусыздану және жаппай қырып-жою қаруын таратпау саласындағы саясаты

2 ЖҚҚ ТЕРРОРИЗМІНІҢ АЛДЫН АЛУДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТЕР ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2.1 Бейбітшілік пен адамзатқа қарсы халықаралық қылмыстың жаңа түрі ретінде ядролық терроризм түсінігі
2.2. Терроризмге қарсы күресте ЖҚҚ таратпау бойынша мемлекеттер ынтымақтастығының халықаралық тетіктері
2.3 ЖҚҚ -терроризм актілерінің алдын алу жөніндегі ұсыныстар

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Кіріспе

1 25-35 жастағы әйел адамдарға бағытталған күштік фитнес жаттығуының теориялық негіздері.........................................................
1.1 Әйелдерге арналған күштік фитнес сабақтарының ерекшеліктері....
1.2 Күштік бағыттағы фитнес сабақтарының 25-35 жастағы әйелдер ағзасына әсері............................................................................................
1.3 25-35 жастағы әйелдерді жүйелі жаттығуға ынталандырудың жолдары.....................................................................................................
Бірінші тарау бойынша қорытынды........................................................

2 Фитнесте 25-35 жастағы әйелдермен күштік сабақтарды өткізу әдістемесінің негіздемесі..........................................................................
2.1 25-35 жастағы әйелдердің күштік бағыттағы фитнеспен топтық сабақтарды ұйымдастыру әдістемесі.......................................................
2.2 Фитнес-клуб жағдайында күштік бағыттағы сабақтарға сараланған көзқарастарды талдау................................................................................
2.3 Әйелдерге арналған күштік фитнес сабақтарының құрылымы мен мазмұны......................................................................................................
2.4 Күштік бағыттағы фитнес сабақтарын жүргізудің белсенді технологиялары.........................................................................................
Екінші тарау бойынша қорытынды.........................................................

3 25-35 жастағы әйелдерге арналған күштік бағыттағы фитнес сабақтарында жаттығу әдістемесін қолдану тиімділігінің эксперименттік негіздемесі.......................................................................
3.1 Эксперименттік әдістеменің тиімділігін талдау……………………….
3.2 25-35 жастағы әйелдердің күштік бағыттағы фитнес сабақтарына ынталандыру қасиеттерін талдау.............................................................
Үшінші тарау бойынша қорытынды........................................................

Қорытынды.................................................................................................
Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................ 

Кіріспе..................................................................................................................... 6
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ....
10
Өзін-өзі тану сабақтарында интербелсенді технологиялардың ғылыми әдебиеттерде зерделенуі...............................................................................
10
«Интербелсенді технологиялар», «интербелсенді әдістер» ұғымдарының мәні мен мазмұны.................................................................
16
Өзін-өзі тану сабақтарында интербелсенді технологияларды қолданудың құрылымдық-мазмұндық моделі............................................
26
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ САБАҚТАРЫНДА ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС МАЗМҰНЫ..............................................

37
Өзін-өзі тану сабағында оқытудың интербелсенді әдістертің формалары......................................................................................................
37
Эксперименттік жұмыс кезеңдері................................................................ 43
Тәжірибелік-педагогикалық жұмыс нәтижелері және әдістемелік ұсыныстар......................................................................................................
53
Қорытынды............................................................................................................. 58
Пайдаланған әдебиеттер тізімі............................................................................. 61
Қосымша А............................................................................................................. 65
Қосымша Ә............................................................................................................. 66

Кіріспе 4

1 Отандық туризмнің дамуына ғылыми теориялық зерттеу 7
1.1 Отандық туризм дамуының тарихы 7
1.2 Туризм дамуының шетелдік тәжірибесі 11

2 Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың әлеуметтік экономикалық проблемаларын талдау 17
2.1 Қазақстандағы туризм саласының қазіргі жағдайын талдау 17
2.2 Қазақстан туризмін дамытуға әсер ететін факторларды талдау 22
2.3 Туризмдегі әлеуметтік-экономикалық және халықаралық проблемалар 25

3 Отандық туризмнің дамуының болашағы 29
3.1 Отандық туризмдегі проблемаларды шешу бойынша іс шаралар және алғышарттар 29
3.2 Қазақстандағы туризмді дамытудың негізгі бағыттары 32
3.3 Отандық туризмді жетілдіру бойынша ұсыныстар 37

Қорытынды 42

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 45

Кіріспе .......................................................................................................... 9

1 Ақпараттық жүйені әзірлеудің теориялық аспектілері және пәндік облысты зерттеу .......................................................................................... 12
1.1 Ақпараттық жүйелердің негізгі ұғымдары мен мәні ............................... 12
1.2 Медициналық мекеменің жұмыс істеу принципі .................................... 18
1.3 Медициналық ақпараттық жүйенің аналогтарын талдау ....................... 19

2 Ақпараттық жүйені жобалау .................................................................... 24
2.1 Есептің қойылымы ...................................................................................... 24
2.2 Ақпараттық жүйені әзірлеуге арналған құралдарды таңдау .................. 25
2.3 Ақпараттық жүйенің деректер базасын әзірлеу ...................................... 32

3 Медициналық ұйымның ақпараттық жүйесін әзірлеу және іске асыру 41
3.1 Жалпы мәліметтер және бағдарламаның мақсаты ................................. 41
3.2 Пайдаланушы интерфейсін ұйымдастыру ................................................ 42
3.3 Әзірленген ақпараттық жүйені пайдалану ............................................... 44

Қорытынды .................................................................................................. 45
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .............................................................. 47
Қосымша ...................................................................................................... 49

Кіріспе............................................................................................................. 3
1 Грамматиканы оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері
1.1 Қазіргі білім беру жүйесіндегі грамматиканы оқыту мәселесі........... 5
1.2 Грамматиканы оқытудың ғылыми-теориялық негізі........................... 20
2 Қазақ тілі сабағында грамматикалық тапсырмаларды
құрастырудың әдістемесі
2.1 Грамматикалық тапсырмаларды құрастырудың әдіснамасы......................................................................................................
28
2.2 Грамматикалық тапсырмаларды құрастырудың жаңа әдіс-тәсілдері..................................................................................................
35
Қорытынды....................................................................................................... 48
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі................................................................. 50

КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 6
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың экономикалық мәні, принциптері мен міндеттері 6
1.2 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауды ақпараттық қамтамасыз ету 12
1.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайына бағалау жүргізудің әдістемелік негіздері 15

2 «ЛОМБАРД БЕЛЫЙ ТМ» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 19
2.1 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС кәсіпорнының шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау 19
2.2 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС кәсіпорнының мүліктік жағдайын бағалау 23
2.3 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС кәсіпорнының төлем қабілеттілігін талдау 25
2.4 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС кәсіпорнының қаржылық тәуелсіздігі мен тұрақтылығын талдау 27
2.5 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС кәсіпорнының рентабельділігі мен іскерлік белсенділігін талдау 29

3 «ЛОМБАРД БЕЛЫЙ ТМ» ЖШС КӘСІПОРНЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР 34
3.1 Кәсіпорынның төлем қабілетсіздігінің алдын алу мақсатында олардың қаржылық жай-күйін талдауды жетілдіру 34
3.2 «Ломбард Белый ТМ» ЖШС-нің қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі негізгі іс-шаралар 43

ҚОРЫТЫНДЫ 45

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 47

Кіріспе 4

1 Кәсіпорынның бизнес-жоспарын құрудың теориялық негіздері 7
1.1 Жоспарлаудың мәні және көрсеткіштері 7
1.2 Бизнес-жоспар құрудың мақсаттары, міндеттері және бөлімдері 12
1.3 Бизнес-жоспар қазіргі жағдайда компанияның дамуының негізгі құралы ретінде 17

2 «Light Logistics» ЖШС-ның бизнес-жоспары 22
2.1 «Light Logistics» ЖШС-тың қысқаша сипаттамасы және техникалық-экономикалық көрсеткіштері 22
2.2 Ұйымның қаржылық және SWOT талдауы 31
2.3 Кәсіпкерлік стратегия және қаржылық болжау 36

3 Кәсіпорынды ұйымдастыру бизнес-жоспарын құру 45
3.1 Кәсіпорынның тиімділік белгісін бағалау 45
3.2 Шығындарды азайту және оны ынталандыру жолдары 59
3.3 Ұйымның бизнес-жоспарын жетілдіру жолдары 67

Қорытынды 71

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 73

«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12345678910 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 18 бет