banner intensi

Магистрлік диссертациялар (40)«Ордабасы ауданын бәсекелестікке қабілеттілігін бағалау» Жылы: 2017Адамның өміp cүpy құқығы: теopиялық және тәжіpибелік мәcелелеpі Жылы: 2014Азаматтық процесте адвокаттың құқықтық мәртебесі Жылы: 2017Азаматтық қоғам және құқықтық тәpбие Жылы: 2014
Есірткі заттарды түзеу мекемесінде тарату Жылы: 2014Кәсіпорын банкроттылығын бағалау механизмі Жылы: 2016Кәсіпорындардың заемдық қаражаттарын тарту саясаты Жылы: 2014Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігі Жылы: 2017Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін арттыру жолдары Жылы: 2017Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары Жылы: 2011Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық құзырының шегі Жылы: 2017ПРОКУРАТУРАНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ – ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ Жылы: 2017Саяси медиа дискурс және билік легитимділігі Жылы: 2017Тау-кен құқықтық қатынастарын реттеу Жылы: 2012Халықарадық сауда дауларын шешуде бүкіләлемдік сауда ұйымының рөлі Жылы: 2010ҚР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ, БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ДАМУ БОЛАШАҒЫ Жылы: 2017
Ұлттық холдингтер және олардың Қазақстан Республикасындағы дамуы Жылы: 2017