banner intensi

Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 804

Туризм (68)Aлмaты облысы Ұйғыр және Рaйымбек aудaндaрындaғы ішкі туризмнің дaмуы Жылы: 2014Аймақтағы тарихи-мәдени туризмнің дамуы (Шығыс Қазақстан мысалында) Жылы: 2016Алматы қала дамуының шолу экскурсиялары Жылы: 2010Алматы қаласындағы іскерлік туризімнің жағдайы мен даму болашағы Жылы: 2017Алматы қаласындағы туризм Жылы: 2010Астана қаласында танымдық туризмді дамыту (Ұлттық мұражай негізінде) Жылы: 2017Астана қаласындағы қонақ үй рыногының дамуы Жылы: 2016Ақтау қаласының туристік жағдайы мен болашағы Жылы: 2010Ақтөбе облысындағы туризмнің дамуы Жылы: 2010Баянауыл ұлттық паркі демалыс пен туризмді ұйымдастыру орталығы Жылы: 2010Діни туризм Жылы: 2010Еуропа мен Қазақстан арасындағы шоп турлар Жылы: 2013Жамбыл облысында емдік туризмнің қалыптасуы Жылы: 2010Жанұялық туризмнің дамуы Жылы: 2013Келу туризмі және оны оңтайландыру әдістері Жылы: 2013Маңғыстау облысының туристік – рекреациялық ресурстары Жылы: 2010Маңғыстау өңірінің туристік мүмкіндіктері Жылы: 2010
Мейрамхана бизнесіндегі event management «Royal Tulip Almaty» қонақ үйі Жылы: 2017ТМД кеңістігіндегі Қазақстан туризмінің дамуы Жылы: 2010ТМД кеңістігіндегі Қазақстан туризмінің дамуы Жылы: 2012Туризм сферасындағы маркетингтік бағдарламаның дамуы Жылы: 2017Туризмдегі көрмелік қызметтің дамуы Жылы: 2017Туристік әрекетті басқару жүйесін жетілдіру Жылы: 2012Халықаралық туризмдегі қазақстанның рөлі Жылы: 2010Халықаралық туризмнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы Жылы: 2014Шығыc Қaзaқcтaн облыcының eмдiк тyризмның дaмуы Жылы: 2014Шығыс Қазақстан облысында балалар туризмінің даму жағдайы Жылы: 2017Этнотуризм негізі – тұрмыстық жасаулар, жиһаздар мен бұйымдар Жылы: 2010Қaзaқстaн тaулы aймaқтaрының флорaсының туризмінің дaмыту Жылы: 2014Қазақстан Республикасында спелеотуризмнің даму мүмкіншілігі Жылы: 2010Қазақстан республикасындағы автобус туризмін ұйымдастыру талдауы Жылы: 2019Қазақстан Республикасындағы туристік саланы мемлекеттік қолдау Жылы: 2020Қазақстан Республикасындағы халықаралық туризмді дамыту бағыттары Жылы: 2010Қазақстан Республикасындағы шоптуризм дамуы Жылы: 2010Қазақстан Республикасындағы экологиялық туризмді талдау Жылы: 2014Қазақстан Республикасының емдік-сауықтыру орындарына баға беру Жылы: 2010Қазақстан Республикасының туризм саласындағы мемлекеттік саясаты Жылы: 2011Қазақстан Республикасының әуе көлігінің қазіргі жағдайы Жылы: 2010Қазақстанда ішкі туризмнің даму тенденциясы Жылы: 2010Қазақстанда белсенді туризмді халықаралық дәрежеде ұйымдастыру Жылы: 2012Қазақстанда шетелдік туристтерді қабылдау технологиясын жетілдіру Жылы: 2017Қазақстандағы аңшылық туризм Жылы: 2010Қазақстандағы болашақ туристік кешендер Жылы: 2009ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАУ-ШАҢҒЫ ТУРИЗІМНІҢ ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ Жылы: 2017Қазақстанның рекреациялық аймақтарының сипаттамасы Жылы: 2008Қала агломерацияларындағы туризм дамуы Жылы: 2017Қонақ үй саласындағы қызмeткeрлeрдiң eңбeк ақысын eсeптeу мәсeлeлeрi Жылы: 2017Қонақүй кәсіпорындарындағы фронт-офис жұмысын ұйымдастыру Жылы: 2016ҚР туризм индустриясы: даму проблемалары мен болашағы Жылы: 2015ҚР туристік индустриядағы кәсіпкерлік қызметін басқару Жылы: 2017ҚР-ның туризмін дамытудағы қонақ үйдің маңызы Жылы: 2016ҚР-сы туристік қызметтер нарығындағы баға белгілеу Жылы: 2015Қызылорда облыcындағы туризмінің қазіргі жағдайы мен даму болашағы Жылы: 2014