banner intensi

Қазақ тілі (56)5-6 сыныптардағы «Қазақ тілі» оқулығындағы мәтін компоненті Жылы: 2013Адам жасына қатысты сын есімдер Жылы: 2010Аспан денелерінің концептуалды өрістері Жылы: 2012Аспан денелерінің концептуалды өрістері Жылы: 2012Бастауыш сыныпта сын есімді оқыту Жылы: 2008
Газет бетіндегі атаулардың синтаксисі Жылы: 2010Газет тілі еркшеліктері Жылы: 2010Дауыссыз дыбыстар тіркесіміне қатысты морфонологиялық құбылыстар Жылы: 2010Есімдіктердің тіркесу қабілеті Жылы: 2010Жалқы есімдердің жарнамалық қызметі Жылы: 2012Жарнамадағы нейролингвистикалық бағдарламалау Жылы: 2010Интонация компаненттерінің қызметі Жылы: 2010Мектеп оқушыларына фонетиканы оқытудағы іскерлік пен дағды Жылы: 2010
Мемлекеттік тілді жүргізу тетіктері Жылы: 2008
Мәдениаралық қарым-қатынас негіздеріндегі сыпайылық формулалары Жылы:Мәдениаралық қарым-қатынас негіздеріндегі сыпайылық формулалары Жылы:Ойын-сауық объектілері атауларының ерекшеліктері Жылы: 2010Сөз таптарын меңгертуде инновациялық технологияны пайдалану жолдары Жылы: 2012Сөз таптарын меңгертуде инновациялық технологияны пайдалану жолдары Жылы: 2012Сөзжасамдық жұп және оның мағынасы Жылы: 2010Сөзжасамдық жұп және оның мағынасы Жылы: 2010Тілдік сана және прагматика Жылы: 2010Тілдік қатынас нәтижесіндегі қазақ тілінің лексикалық өзгеруі Жылы: 2010Топонимдік және этномәдени кеңістік Жылы: 2012Түр- түс атауларының лингвомәдени танымдық негіздері Жылы: 2012Қазіргі айтыс тілі Жылы: 2010Қазіргі заманғы әскери атаулардың қазақ лексикасындағы орны Жылы: 2012Қазақ жазуының тарихы Жылы: 2010Қазақ тілі сөзжасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі Жылы: 2012Қазақ тілі терминдік жүйесін жасау Жылы: 2010Қазақ тіліндегі етістік негізді туынды сөздердің сөзжасамы Жылы: 2012Қазақ тіліндегі есім негізді туынды сөздердің сөзжасамы Жылы: 2012Қазақ тіліндегі изафет құбылысы Жылы: 2010Қазақ тіліндегі сыпайы қарым-қатынас амалдары Жылы: 2013Қазақ тіліндегі туыстық атаулардың лингвомәдени ерекшеліктері Жылы: 2010Қарсылықтық салалас құрмалас сөйлемдер Жылы: 2010Ұялы байланыс: интерактив қарым-қатынас Жылы: 2010Әскери тілдегі бөгде және бастапқы лексика Жылы: 2012Әскери тілдегі бөгде және бастапқы лексика Жылы: 2012Өсiмдiк aтaулaрының концeптуaлдығы Жылы: 2014