banner intensi

Микро-, макро-, экономика (53)Агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық дамуы Жылы: 2010Аймақтардың әлеуметтік – экономикалық даму ерекшеліктері Жылы: 2012Аймақтың экономикалық даму саясаты Жылы: 2017Алматы облысының көлік инфрақұрылымының дамуы Жылы: 2009Білім беру экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде Жылы: 2009Еңбек өнімділігін арттыру факторлары және бағыттары Жылы: 2017Инвестицияларды экономикалық бағалау Жылы: 2021Инвестициялық жобаны бағалау мәселелері мен оны жетілдіру Жылы: 2013Инфляцияны реттеудің қазіргі механизмдері Жылы: 2014Компанияның пайдалылық көрсеткіштерін факторлық талдау Жылы: 2016Кәсіпкерлікті дамытуға инвестициялар тартуды экономикалық бағалау Жылы: 2021Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелді төмендету Жылы: 2012Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі және оны көтеру жолдары Жылы: 2014Кәсіпорынның логистикалық шығындарын талдау және басқару Жылы: 2017Кәсіпорының бәсекеге қабілеттілігін бағалау және қамтамасыз ету Жылы: 2017Сауда кәсіпорындарының замануи технологиялар Жылы: 2017Шағын және орта кәсіпкерлік экономикалық жағдайы және дамыту жолдары Жылы: 2009Экономикада инфляцияны реттеуді жетілдіру жолдары Жылы: 2013Экономикалық модельдерді зерттеу Жылы: 2010Экономиканы мемлекеттік ретету қағидалары мен үлгілері Жылы: 2010Қ.Р инновациялық дамуының бағыттары мен мәселелері Жылы: 2010Қазақстан Республикасындағы биржа нарығын ұйымдастыру және дамыту Жылы: 2014Қазақстан Республикасындағы жұмыспен қамтуды мемелекеттік реттеу Жылы: 2010Қазақстан Республикасының ұлттық компанияларын мемлекеттік реттеу Жылы: 2009Қазақстан экономикасын мемлекеттік реттеу Жылы: 2011Қазақстандағы әлеуметтік бағыттағы кәсіпкерлік іс-әрекет Жылы: 2009Қазақстандық кәсіпорындардың қаражат ағынын басқару Жылы: 2017Қазақстанның «жасыл» энергетиканы дамытуындағы ЕХРО-ның рөлі Жылы: 2017Қазақстанның әлемдік инвестициялар ағыны жүйесіне қатысуы Жылы: 2021ҚР нақты аймағындағы еңбек нарығын факторлық талдау Жылы: 2016Қызмет көрсетудегі жұмыспен қамтудың даму тенденциялары Жылы: 2012Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшеліктері Жылы: 2011