banner intensi

Әлеуметтану (16)Бала дамуындағы ата-ананың рөлі.Отбасылық тәрбиенің қателіктері. Жылы: 2008Жас мамандарды жұмыспен қамту мәселесі Жылы: 2013Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу Жылы: 2009Микроәлеуметтік қауымдастықтағы қазақ, орыс тілдерінің қызметі Жылы: 2009Муниципалды құрылымдар Жылы: 2009Мүгедектермен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері Жылы: 2009Отбасында бала тәрбиелеудің әлеуметтік-құқықтық аспектілері Жылы: 2013Қазақстандағы оралмандардың әлеуметтік жағдайы Жылы: 2007
Ұлттық идея қалыптасуының рухани - әлеуметтік негіздері Жылы: 2009Әлемдік астық нарығы және оған Қазақстанның қатысуы Жылы: 2014Әлеуметтік жұмыста болжаудың типологиясы Жылы: 2009Әлеуметтік мемлекет Жылы: 2010