banner intensi

Педагогика (31)Арнайы педагогиканың сыныптамалары Жылы: 2008Білім берудегі интерактивті технологиялар мәні Жылы: 2012Балабақшадағы бейнелеу өнері Жылы: 2011Бастауыш сынып оқушылардың танымдық процесін дамыту Жылы: 2007Болашақ кәсіби оқыту педагогының кәсіби іскерлік қаситі Жылы: 2010Жаңа педагогикалық технологиялар Жылы: 2016Жоғарғы білімнің мазмұны Жылы: 2013Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі Жылы: 2012Мұғалім келешекке талпынған адам Жылы: 2010Мұғалім кәсібі біздің еліміздің ең танымал кәсібі Жылы: 2010Мұғалім – ол келешекке талпынған адам Жылы: 2010Мұғалімнің адамгершілік мәдениеті Жылы: 2010Оқу ынтымақтастығы Жылы: 2016Оқушылар тәрбиесінде халық педагогикасын қолдану Жылы: 2008Оқытудың белсенді әдістері Жылы: 2016Педагогика – тәрбие. Білім беру оқыту туралы ғылым Жылы: 2010Педагогикалық теорияның әдіснамасы Жылы: 2012Педагогикалық тәрбие Жылы: 2010Педагогикалық этика Жылы: 2011Тіл мәдениет құралы ретінде Жылы: 2016Тұлғаны қалыптастыруда өзіндік тәрбиелеудің рөлі Жылы: 2010Халық педагогикасының ғылыми- теориялық негізі Жылы: 2012Шет тілінде ойлаудың психологиялық ерекшеліктері Жылы: 2016Өз санасын тәрбиелеу Жылы: 2010