banner intensi

Кәсіпорын экономикасы (56)Ақша қаражатының қозғалысын талдау Жылы: 2010Бағалы қағаздар эмиссиясы Жылы: 2011
Еңбек өнімділігі және оларды өлшеу әдістері Жылы: 2012Компанияның айналым капиталы Жылы: 2007Корпоративті тәуекелдің типтері және оларды өлшеу Жылы: 2012Кәсіпорын еңбек ресурстарының қолдану тиімділігін талдау Жылы: 2011Кәсіпорын пайдасын бөлу Жылы: 2010Кәсіпорын қаржысын мемлекеттік реттеу Жылы: 2010Кәсіпорын қаржысын талдау Жылы: 2011Кәсіпорын қаржысының мәні, мақсаты және қажеттілігі Жылы: 2010Кәсіпорын қызметін талдау Жылы: 2007Кәсіпорындар қорлары: оларды жоспарлау және бөлу Жылы: 2011Кәсіпорындар қорлары: оларды жоспарлау және бөлу Жылы: 2013Кәсіпорындарда еңбекақыны ұйымдастыру Жылы: 2008Кәсіпорындардағы персоналды басқару еңбекақы төлеу Жылы: 2008Кәсіпорындағы босалқы қорды басқару Жылы: 2008Кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы Жылы: 2008Кәсіпорынды жұмыс күшімен қамтамасыз ету Жылы: 2007Кәсіпорынның (фирма) ұйымның қаржы жұмысын жетілдіру нәтижесі Жылы: 2011Кәсіпорынның даму стратегиясы Жылы: 2009


Кәсіпорынның маркетингтік және менеджменттік салалары Жылы: 2011Кәсіпорынның негізгі құралдарын қалыптастыру және қолдану Жылы: 2011Кәсіпорынның табыстарын талдау Жылы: 2007Кәсіпорынның қаржы жағдайын жоспарлау және талдау Жылы: 2008Кәсіпорынның қаржы жұмысын жетілдіру Жылы: 2011Кәсіпорынның қаржы жұмысын қалыптастырудың жаңа жолдары Жылы: 2011Кәсіпорынның өндіріс рентабельділігін талдау Жылы: 2009Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару Жылы: 2015Кәспорынның кірістері мен шығыстары Жылы: 2007Лизинг өндірістің инвестициядағы құралы Жылы: 2010Негізгі қорлардың экономикалық мәні және оның жіктелуі Жылы: 2012Пайда - кәсіпорынның басты мақсаты Жылы: 2011Пайда – сауда кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіші Жылы: 2010Ресурстарды қалыптастырудың негізгі қайнар көзі – пайда Жылы: 2010Сауда кәсіпорнының негізгі қорларының амортизациясы Жылы: 2010Сауда кәсіпорнының тауар қорлары Жылы: 2010Сауда кәсіпорнының қаржылық жоспары Жылы: 2010Тауарлардың нарықтағы инфрақұрылымы Жылы: 2010Тоқыма өнеркәсібі Жылы: 2008Шаруашылық субъектілерінің қаржысы мен оны талдау Жылы: 2010Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің орны мен ролін талдау Жылы: 2008Қазақстан Республикасының экономикасындағы банкроттықтың рөлі Жылы: 2011Қазақстандағы кәсіпорындарды жұмыс күшімен қамтамасыз ету Жылы: 2006Қаржылық болжамдар түрлері, қолдану аясы, рөлі Жылы: 2011ҚР кәсіпорынды дамытудың негізгі заңдылықтары Жылы: 2011ҚР-ң сақтандыру компанияларының қаржылық нарығындағы қызметі Жылы: 2010Әртүрлі меншік формасындағы кәсіпорындарды басқару негізі Жылы: 2009