banner intensi

Қазақ тілі (31)Айқындауыш мүшелер Жылы: 2014Ауызекі сөйлеу стилі Жылы: 2008БҰҚАР-ЖЫРАУДЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНАН АЛАТЫН ОРНЫ Жылы: 2014ДАРА ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ СӨЗДЕРДІ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУ Жылы: 2014Дара және күрделі сөздерді мектепте оқыту Жылы: 2015Етістікті фразеологизмдер Жылы: 2008Көркем шығарманы оқыту мен талдау жұмыстары, бағыттары түрлері Жылы: 2015Лексиканы оқытуда сюжеттік және рөлдік ойындарды қолдану Жылы: 2017МЕКТЕПТЕ ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫН ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ МЕН ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ Жылы: 2014Мектепте фонетиканы оқыту Жылы: 2015Оқу сабағында көрнекі және техникалық құралдарды пайдалану Жылы: 2011Оқу сабағында оқушылардың оқу – танымдық іс-әрекеттерін белсендіру Жылы: 2011СЫН ЕСІМДІ ОҚЫТУ, ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР ТИІМДІЛІГІ Жылы: 2014Сын есімді оқыту, жаңа әдіс-тәсілдер тиімділігі Жылы: 2015Сын есімнің семантикалық және граматиқалық сипаты Жылы: 2013Сөз тіркестері Жылы: 2008СӨЗЖАСАМ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖЕКЕ БІР САЛАСЫ Жылы: 2015Сөзжасам тіл білімінің жеке бір саласы Жылы: 2015Тіл меңгеру Жылы: 2013Тіл саясатының республикадағы ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы Жылы: 2008
Тілдегі символдар Жылы: 2008Термин сөздер және олардың қалыптасу жолдары Жылы: 2008Хаттарды оқытудың негізгі ерекшеліктері Жылы: 2017Шешендік өнері туралы түсінік Жылы: 2008Қазақ тілін деңгейлеп оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері Жылы: 2016Қазақ тілін халықаралық тәсілдер бойынша тестілеу ерекшеліктері Жылы: 2007Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің тілімізде қолданылуы Жылы: 2010Қазақстандағы қазақтардың қазақша сөйлемеу мәселесі Жылы: 2016