banner intensi

Elmira

Elmira

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР....................................................................... 4

АНЫҚТАМАЛАР.............................................................................................. 5

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР........................................................... 6

КІРІСПЕ............................................................................................................... 7

1. ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮЛГІЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
10
1.1 Әлемдік экономикалық ғылымдағы ұлттық инновациялық жүйе тұжырымдамасының эволюциясы..................................................................... 10
1.2 Ұлттық инновациялық жүйелердің үлгілері............................................ 15
1.3 Ұлттық инновациялық жүйенің нәтижелігін бағалауға теориялық әдістеме............................................................................................................ 23

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ........................................................................................ 30
2.1 Қазақстандық ұлттық инновацияның қалыптасу кезеңдері..................... 30
2.2 Инновациялық қызметтің негізгі көрсеткіштерін талдау....................... 38

3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ ТЕТІКТЕРІ...................................................................................................... 51
3.1 Өңірлік деңгейде ҰИЖ элементтерінің өзара әрекеттесу үлгілерін әзірлеу............................................................................................................... 51
3.2 Қазақстан экономикасының инновациялық даму перспективалары........ 59

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................... 65

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.......................................................... 67

ҚОСЫМШАЛАР................................................................................................ 70

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

АНЫҚТАМАЛАР 5

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУРЛЕР 6

КІРІСПЕ 7

1 ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕСІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 10
1.1 Халықты әлеуметтік қорғау мәні, бағыттары және қызметтері 10
1.2 Халықты әлеуметтік қорғау әдістері және үлгілері 14
1.3 Қазақстандағы халықты әлеуметтік қорғауды басқару ерекшеліктері 22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ САЛАСЫ: ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ 28
2.1 Халықты әлеуметтік қорғаудың нормативтік-құқықтық базасын зерттеу 28
2.2 Халықты әлеуметтік қорғаудың қазіргі жағдайын талдау 33
2.3 «Балам-ай» мүгедек балаларды қолдау ұйымының қызметін бағалау 45

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ САЛАСЫН ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ 49
3.1 Халықты әлеуметтік қорғау мәселелері және оны жетілдірудің басымдықтары 49
3.2 «Балам-ай» мүгедек балаларды қолдау ұйымының қызметін дамыту үлгісі 60

ҚОРЫТЫНДЫ 64

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 66

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4 АНЫҚТАМАЛАР 5 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 6 КІРІСПЕ 7 1. ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 10 1.1 Тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының қалыптасуының теоретикалық аспектілері 10 1.2 Тұрғын үй және коммерциялық ғимараттарды салудың тиімділігін бағалаудың әдістемелік ерекшеліктері 14 1.3 Жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуінің шетелдік тәжірибесі 19 2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ 24 2.1 Қазақстандағы тұрғын үй секторының қазіргі жағдайы және дамуы 24 2.2 Коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығын талдау 32 2.3 Астана қаласының тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының қалыптасуы мен дамуын экономикалық бағалау 36 3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 41 3.1 Тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының дамуы 41 Бағдарлама төрт кезеңде іске асырылады 46 3.2 Астана қаласының тұрғын үй қорын кеңейтудің тиімділігі 47 3.3 Коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының бағдарламалық-мақсаттық тәсілі 50 ҚОРЫТЫНДЫ 53 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57 ҚОСЫМША 59

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4

АНЫҚТАМАЛАР 5

ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 6

КІРІСПЕ 7

1 МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 11
1.1 Мемлекеттік қызмет көрсетудің түсінігі, мәні мен жіктелуі 11
1.2 Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын талаптар жүйесі 17
1.3 Мемлекеттік қызмет көрсетуді жетілдірудің шетелдік тәжірибесі 20

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ 27
2.1 Қазақстандағы мемлекеттік қызмет көрсетудің нормативтік – құқықтық негізі 27
2.2 Мемлекеттік көрсетілетін қызметті жүзеге асырудағы патриотизм, тұлғалық қасиеті және үштілдік саясаттың рөлі 41

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 52
3.1 Мемлекеттік қызмет көрсету жүйесінің жаңа үлгісі 52
3.2 Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет көрсету жүйесінің даму перспективасы және дамыту жолдары 57

ҚОРЫТЫНДЫ 65

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 68

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 2

АНЫҚТАМАЛАР 3

БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 4

КІРІСПЕ 5

1 ЭКОНОМИКАНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Тұрақты даму концепциясының қалыптасуының тарихи алғышарттары және әлеуметтік-экономикалық мәні 8
1.2 Қазіргі заманғы нарықтық жүйенің дамуының ұлттық үлгілері 10
1.3 Әлемдік шаруашылық жүйесінің тұрақты дамуының объективті негіздері 14

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ҮРДІСТЕРІН ТАЛДАУ 18
2.1 Қазақстанның әлемдік шаруашылық жүйесіндегі ағымдағы жағдайын талдау 18
2.2 Қазақстанның әлемдік шаруашылық жүйесіне интеграцияланудың маңызды көрсеткіштері 39
2.3 Ұлттық экономиканың әлемдік шаруашылық жүйесіне интеграциялануындағы тұрақты даму факторлары 46

3 ТҰРАҚТЫ ДАМУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 52
3.1 Қазақстанның ұлттық экономикасын тұрақты дамытумен қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар 52
3.2 Қазақстандағы экономикалық реформаларының ұлттық экономиканың тұрақты дамуына әсері және оны жетілдіру жолдары 58

ҚОРЫТЫНДЫ 62

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 65

ҚОСЫМША А 67

ҚОСЫМША Ә 68

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 3

АНЫҚТАМАЛАР 4

ҚЫСҚАРТУЛАР 5

КІРІСПЕ 7

1 ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ НАРЫҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Тұрғын үй және тұрғын үй құрылысының экономикалық мазмұны, мәні және сипаттамасы 9
1.2 Тұрғын үй нарығының жұмыс істеу белгілері мен көрсеткіштері 13
1.3 Тұрғын үй құрылысы нарығының жұмыс істеуін бағалау әдістемесі 17

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС НАРЫҒЫН БАҒАЛАУ МЕН ТАЛДАУ 23
2.1 ҚР тұрғын үй құрлысының ұйымдық-құқықтық негізін талдау 23
2.2 ҚР тұрғын үй құрылыс нарығындағы қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау 28
2.3 Тұрғын үйдің халыққа қолжетімділігін талдау және инвестициялық ресурс түрінде қарастыру 40

3 ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЛЫСЫНЫҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 49
3.1 Мемлекеттің тұрғын үй саласындағы саясатының іске асырылуы және оның жетілдіру бағыттары 49
3.2 Халықты тұрғын үйге қолжетімділігін арттыру үшін мемлекеттің әлеуметтік тұрғын үй саясатын іске асыру 53
3.3 Тұрғын үй құрылысына инвестициялық белсенділігін арттыру құралы ретінде ипотекалық несиелендіруді дамыту 57

ҚОРЫТЫНДЫ 65

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 70

ҚОСЫМША 73

КІРІСПЕ 3
1 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолданудың теориялық аспектілері 6
1.1 Кәсіпорынның экономикалық ресурстары құрылымы мен түрлері 6
1.2 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын оңтайлы үнемді қолдану және жоспарлау 18
1.3 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі 21
1.4 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын басқарудың шетелдік тәжірибесі 24
2 Қазақстанда кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін талдау («Қазагромаркетинг» АҚ мысалында) 31
2.1 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарын талдау 31
2.2 Айналмалы қаражаттарды қолдану тиімділігін және жағдайын талдау 37
2.3 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарды қолдану тиімділігін бағалау 44
3 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін жетілдіру жолдары 48
3.1 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарын жақсарту бағыттары 48
3.3 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарды қолдану тиімділігін арттыру шаралары 58
ҚОРЫТЫНДЫ 64
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 67
ҚОСЫМША А 70
ҚОСЫМША Ә 71
ҚОСЫМША Б 72
ҚОСЫМША В 73
ҚОСЫМША Г 74
ҚОСЫМША Д 75

1. Тарау
1.1 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздер құрамының мағыналық сипаты
1.2 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздерді арнайы зерттеудің маңызы
1.3 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздердің түрлері
2. Тарау
2.1 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздердің жасалу жолдары
2.2 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен етістіктер
2.3 Қазақ және түрік тілдеріндегі біріккен сөздердің ерекшеліктері, айырмашылықтары мен ұқсастықтары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе

1. Қaзaқ және түркі хaлықтaры фольклоры
1.1. Қaзaқ және түрік хaлықтaрының нәрестенің дүниеге келyімен бaйлaнысты сaлт-дәстүрлердің орындaлyы
1.2. Бaлa тәлімі мен тәрбиесіне қaтысты ырымдaр мен кәделер

2. Лингвомәдениет: қaзaқ және түрік тілдеріндегі мәдениетaрaлық қaтынaс
2.1. Қaзaқ тіліндегі бaлa жaсынa бaйлaнысты қaлыптaсқaн тұрaқты тіркестер
2.2.Қaзіргі кездегі ортaқ сaлт-дәстүрлер мен ерекше әдет-ғұрыптaрдың көрінісі

Қорытынды
Пaйдaлaнылғaн әдебиеттер тізімі

Четверг, 11 Октябрь 2018 09:36

Прагматизм – іскерлік философиясы

Кіріспе...........................................................................................................................7

1 Прагматизмнің іскерлік философия ретінде ғылыми зерттелуі 11

1.1 Чарльз Пирс прагматизмнің негізін қалаушылардың бірі 11
1.2 Уильям Джеймс еңбектеріндегі прагматизм ұғымы 16
1.3 Джон Дьюи және оның прагматизм ілімі 22
1.4 М.Уайттың прагматикалық концепциясы 30

2 Прагматизм және неопрагматизм: концепциялары және Рорти ілімі 32

2.1 Неопрагматизм философиясы 32
2.2 Ричард Рорти идеясы және Джон Дьюи ілімінің жалғасуы 38
2.3 Еркіндік мәселесін қайта қарастыру 45

Қорытынды 53

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 56

«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 123 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 3 бет