banner intensiБалқаш өңірінде өсетін T.laxa өсімдігінің жер беті бөлігінің химиялық құрамын зерттеу

Автор 

АНЫҚТАМАЛАР, НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 8
БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР 9
КІРІСПЕ 10
1 ӘДЕБИ ШОЛУ 12
1.1 Балқаш көлі туралы түсінік. 12
1.2 Tamarix тектес өсімдіктер туралы мәліметтер. T.laxa 13
1.3 Гидролизденген тері илегіш заттар. Классификациясы. 14
1.3.1 Галлотанниндер 15
1.3.2 Эллаготанниндер 20
1.4 Гидролизденген тері илегіш заттардың физика-химиялық қасиеттері 26
1.5 Гидролизденген тері илегіш заттарды анықтау әдістері 26
1.6 Бөліп алу әдістері 27
1.7 Гидролизденген тері илегіш заттардың құрылысын анықтау әдістері 28
1.7.1 Хроматографиялық тәртіп, сапалық реакциялар 28
1.7.2 Құрылысын анықтаудың химиялық әдістері. 32
1.7.3 Зерттеудің спектралды әдістері 33
1. 8 Тері илегіш заттардың қолданылуы 35
2 НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ 36
2.1 Дәрілік өсімдік шикізатының атауы 36
2.2 Өсімдік шикізатын дайындау 36
2.3 Өсімдік шикізатын кептіру 36
2.4 Өсімдік шикізатын ұнтақтау 36
2.5 Қамба зиянкестерінің дәрілік өсімдік шикізаттарына жұғу деңгейін анықтау 37
2.6 Дәрілік өсімдік шикізатын микроскопиялық және микрохимиялық зерттеу техникасы 37
2.7 Өсімдік шикізатының сапалылығын анықтау 39
2.7.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау 39
2.7.2 Жалпы күлділігін анықтау 40
2.7.3 Сульфатты күлділігін анықтау 40
2.7.4 Тұз қышқылында ерімейтін күлділікті анықтау 41
2.7.5 Шикізат құрамындағы қоспаларды анықтау 41
2.7.6 Өсімдік шикізатындағы экстрактивті заттарды анықтау 41
2.8 Сапалық анализ 42
2.9 Өсімдік шикізатының құрамындағы тері илегіш заттарды сандық анықтау 43
2.10 Микробиологиялық тазалыққа сынақ жүргізу 43
2.11Дәрілік өсімдік шикізатын қаптау 44
2.12Дәрілік өсімдік шикізатын таңбалау 44
2.13 Дәрілік өсімдік шикізатын сақтау 45
2.14 Дәрілік өсімдік шикізатын тасымалдау 45
2.15 Өсуді реттегіш қасиеті бар экстрактты алу әдісі 45
3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 48
3.1 Әдістер мен материалдар 48
3.2 Өсімдік шикізатын дайындау 48
3.3 Өсімдік шикізатын кептіру 48
3.4 Өсімдік шикізатын ұнтақтау 49
3.5 Қамба зиянкестерінің дәрілік өсімдік шикізаттарына жұғу деңгейін анықтау 49
3.6 Дәрілік өсімдік шикізатын микроскопиялық және микрохимиялық зерттеу техникасы 50
3.7 Өсімдік шикізатының сапалылығын анықтау 51
3.7.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау 51
3.7.2 Жалпы күлділігін анықтау 52
3.7.3 Сульфатты күлділігін анықтау 52
3.7.4 Тұз қышқылында ерімейтін күлділікті анықтау 52
3.7.5 Шикізат құрамындағы қоспаларды анықтау 53
3.7.6 Өсімдік шикізатындағы экстрактивті заттарды анықтау 53
3.8 Сапалық анализ 54
3.8.1 Тері илегіш заттар 54
3.8.2 Аминқышқылдар 55
3.8.3 Флавоноидтар 55
3.9 Өсімдік шикізатының құрамындағы тері илегіш заттарды сандық анықтау 55
3.9.1 Комплексонометрлік әдіс 55
3.9.2 Перманганатометрлік әдіс 56
3.10 Микробиологиялық тазалыққа сынақ жүргізу 56
3.11 Дәрілік өсімдік шикізатын қаптау 59
3.12 Дәрілік өсімдік шикізатын таңбалау 62
3.13 Дәрілік өсімдік шикізатын сақтау 63
3.14 Дәрілік өсімдік шикізатын тасымалдау 64
3.15 Өсуді реттегіш қасиеті бар экстрактты алу әдісі 64
ҚОРЫТЫНДЫ 65
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 66

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 66 бет
  • Бағасы: 8000 тг
  • Жылы: 2012
Сатып алу Прочитано 5265 раз