banner intensi

Kaz-Diplom2

Kaz-Diplom2

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 4
АНЫҚТАМАЛАР 5
ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ БЕЛГІЛЕУЛЕР 6

КІРІСПЕ 7

1 АУДАРМАДАҒЫ ЭМОТИВТІ ЛЕКСИКАНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Эмотивті лексиканы ағылшын тілінде зерттеу мәселесі 9
1.1.1 Эмотивті лексиканы қазақ тілінде зерттеу мәселесі 13
1.1.2 Эмотивтілік эмоцияны ағылшын тілінде тілмен жеткізу құралы ретінде 16
1.1.3 Эмотивтілік эмоцияны қазақ тілінде тілмен жеткізу құралы ретінде 31
1.2 Эмотивті лексиканың ағылшын тілінде жіктелуінің негізгі әдістемесі 33
1.2.1 Эмотивті лексиканың қазақ тілінде жіктелуінің негізгі әдістемесі 38

2 САЯСИ ДИСКУРС АУДАРМА ҚЫЗМЕТІНІҢ БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ 45
2.1 Саяси дискурс аудармасының мақсаты және аудару мәселелері 45
2.2 Саяси дискурс аудармасының практикалық аспектілері 55
2.3 Саяси дискурстағы эмотивті лексика сипаттамасы және оның аудармасы 70

3 ЭМОТИВТІ ЛЕКСИКА ҚҰРАЛДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРМАСЫН ТАЛДАУ 77
3.1 Эмотивті лексиканы аудару ерекшеліктері 77
3.2 БҰҰ ілеспе мәтіндерін аудару барысында эмотивті лексиканы аудару ерекшеліктері 79
3.3 Ағылшын тілінен қазақ тіліне БҰҰ ілеспе мәтіндерін аудару барысында эмотивтілікті білдірудің лексикалық бірліктері 84

ҚОРЫТЫНДЫ 89

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 90

Кіріспе 3
1 Қиял - ғажайып ертегілер мен жаңашыл мультфильмдердің бүлдіршіндерге әсерінің өзекті мәселелері 10
1.1 Жаңашыл мультипликациялардың баланы тәрбиелеудегі рөлі 10
1.2 Жаңашыл мультфильмдердің баланың психологиялық және тұлғалық дамуына жан-жақты әсері 20
1.3 Қиял - ғажайып ертегілер мен жаңашыл мультфильмдердің бүлдіршіндердің дамуына жағымсыз әсері 29
2 Қиял - ғажайып ертегілер мен жаңашыл мультфильмдердің бүлдіршіндерге әсерін талдау (практикалық бөлім) 43
2.1 Бүлдіршіндердің дамуына жаңашыл мультфильмдердің әсер ету сипаты 43
2.2 Жаңашыл мультфильмдердің балалардың эмоциялық жағдайына әсерінің ерекшеліктері 51
2.3 Қиял - ғажайып ертегілер мен жаңашыл мультфильмдерді қарау және зерттеуді ұйымдастыру 55
2.4 Бүлдіршіндер арасында сауалнама жүргізу 60
2.5 Зерттеу материалдарын талдау және қорытынды шығару 77
Қорытынды 83
Қолданылған әдебиеттер тізімі 87
Қосымша 90

Кіріспе 3
1. Қазақстандағы ауылдық туризмді дамытуды жоспарлау және басқарудың теориялық негіздері 5
1.1 Ауылдық туризмнің теориялық мәні және қоғамдық маңызы 5
1.2 Қазақстанның ауылдық территорияларын дамытудағы ауылдық туризмді жоспарлау мен басқарудың қажеттілігі 6
1.3 Ауылдық туризмді жоспарлау мен басқарудың шетелдер тәжірибесі 8
2 Ақмола облысындағы туризмнің қазіргі жағдайы және оны жоспарлау мен басқару үрдісіндегі ерeкшеліктерді талдау 18
2.1 Ақмола облысындағы туризмнің ағымдағы жағдайына салыстырмалы талдау 18
2.2 Ақмола облысындағы ауылдық туризм: маркетингтік зерттеу, басқару және жоспарлау ерекшелігін талдау, тиімділігін бағалау 23
2.3 Ақмола облысындағы ауылдық туризмді жоспарлау мен басқару мәселелері 32
3 Ауылдық туризмді жоспарлау мен тиімді басқару – Қазақстанның дәстүрлі шаруашылығын дамытудың негізі ретінде 37
3.1 «Akmola-NaturTour» бағдарламасын жобалау арқылы Ақмола облысындағы ауылдық туризмді дамыту 37
3.2 «Akmola-NaturTour» бағдарламасы аясында жас өспірімдер және жастар туристік орталығын құру 40
3.3 «Akmola-NaturTour» бағдарламасы бойынша ауыл тұрғындарының жеке бизнесін қалыптастырудың инновациялық жобасын ұсыну 48
Қорытынды 49
Қолданылған әдебиеттер тізімі 52


КІРІСПЕ 4

1 МЕЙРАМХАНА БИЗНЕСІН БАСҚАРУ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 6
1.1 Мейрамхана бизнесіндегі басқарудың мәні және ерекшеліктері 6
1.2 Мейрамхана бизнесін басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жобалау 12
1.3 Event management іс-шараларын топтастыру 28

2 МЕЙРАМХАНА ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ТАЛДАУ («Royal Tulip Almaty» қонақ үйі мысалында) 34
2.1 «Royal Tulip Almaty» қонақ үйі қызметіне қысқаша сипаттама 34
2.2 «Royal Tulip Almaty» қонақ үйіндегі менеджмент жүйесін талдау 44
2.3 Мейрамханадағы event management ерекшеліктері 57

3 «ROYAL TULIP ALMATY» ҚОНАҚ ҮЙІНДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТТІ ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 61
3.1 Мейрамханадағы ивент-менеджмент бойынша іс-шаралар 61
3.2 Мейрамханадағы менеджментті жетілдіру жолдары 64

ҚОРЫТЫНДЫ 72

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 74

КІРІСПЕ 3
1 Туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың теориялық негіздері 6
1.1 Туризм индустриясындағы мемлекет саясатының мәні 6
1.2 Туризмді басқаруда мемлекеттің рөлі мен функциялары 9
1.3 Туризм саласындағы мемлекеттік саясаттың құқықтық аспектісі 15
2 Азия мемлекеттерінің туризм саласындағы мемлекеттік саясатын талдау 21
2.1 Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің туризм саласындағы мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары (Қытай Халық Республикасы, Малайзия және Тайланд мемлекеттер мысалында) 21
2.2 Оңтүстік Батыс Азия елдерінің туристік кешен басқарудағы мемлекеттік саясат ерекшеліктері (Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия) 27
2.3 Қазақстан Республикасының туризм саласына жүргізілетін мемлекеттік саясаты 32
3 Қазақстанда туризмді мемлекеттік реттеу проблемалары және оларды шешу жолдары 38
3.1 Отандық туризмнің мемлекеттік реттеу проблемалары 38
3.2 Азия елдерінің туризм саласындағы тәжірибесін заманауи жағдайдағы отандық туризмде пайдалану 46
ҚОРЫТЫНДЫ 54
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57

Кіріспе 3
1-тарау Ағылшын тілін оқытуда коммуникативтік дағдыны қалыптастырудың теориялық негіздері 6
1.1 Коммуникативтік дағдыны қалыптастыруға арналған әдістің түрлері 6
1.2 Дискуссия түсінігі және оның түрлері 16
1.3 Коммуникативтік оқыту әдісінің ағылшын тілі сабағында алатын орны 20
2-тарау Орта мектептің жоғарғы сынып оқушыларының коммуникативтік дағдысын қалыптастыру үшін дискуссия әдісін қолдану бойынша тәжірибелік жұмыс 29
2.1 Тілдік мүмкіншіліктерді дамыту үшін сабақ оқытуда дискуссия әдісін қолдану 29
2.2 Жоғары сынып оқушыларына ағылшын тілінде дискуссия-сабақ ұйымдастыру 38
2.3 Ағылшын тілі сабағында дискуссия сабағын жүргізу бойынша ұсыныстар 50
2.4 Ағылшын тілін дискуссия әдісімен оқыту нәтижелерін және оның тиімділігін тексеру 53
Қорытынды 57
Қолданылған әдебиеттер тізімі 60
Қосымша А 63
Қосымша Б 65
Қосымша В 67
Қосымша Г 69

АНЫҚТАМАЛАР 3
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 4
КІРІСПЕ 5
1 ӨНДІРІСТЕГІ ЖОБАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Кәсіпорынның басқару жүйесін ұйымдастыру мен оның тиімділігін бағалау әдістері 8
1.2 Жобаларды басқару жүйесі және оның кәсіпорын қызметіндегі рөлі 10
1.3 Жобаларды басқару тиімділігін бағалаудың шетелдік тәжірибесі 12
2 ҚАЗІРГІ ТАҢДА ӨНДІРІСТЕГІ ЖОБАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТИІМДІ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ («НАЗАР ТЕКСТИЛЬ» ЖШС МЫСАЛЫНДА) 17
2.1 «Назар Текстиль» ЖШС кәсіпорнының қысқаша экономикалық сипаттамасы және қаржылық жағдайын талдау 17
2.2 Кәсіпорында жобалық менеджментті қалыптастыру жүйесін талдау 21
2.3 Кәсіпорында жобаларды басқару жүйесінің тиімділігін бағалау 27
3 ӨНДІРІСТЕГІ ЖОБАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТИІМДІ ЖҮЙЕСІН КАЛЫПТАСТЫРУ БАҒЫТТАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 36
3.1 Жобаларды басқарудың корпоративтік стандарты негізінде өндірістік кәсіпорынның жобалық менеджмент моделі 36
3.2 «Назар Текстиль» ЖШС кәсіпорнының жобалық менеджмент жүйесін жетілдіру жолдары 41
ҚОРЫТЫНДЫ 52
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 55

55

Понедельник, 02 Октябрь 2017 15:33

Аймақтың экономикалық даму саясаты


Кіріспе
1 Аймақтың экономикалық дамуының теориялық аспектілері
1.1 Мемлекеттік аймақтық саясаттың мәні мен мазмұны
1.2 Аймақтың экономикалық дамуының алғышарттары
2 Қазақстан Республикасы Атырау облысының экономикалық даму жағдайын талдау
2.1 Қазақстан Республикасы аймақтарының қазіргі жағдайын бағалау
2.2 Атырау облысының экономикалық дамуын талдау
2.3 Атырау облысының даму саясатындағы мемлекеттік бағдарламалар
3 Аймақтық саясатты жүзеге асыру механизмін жетілдіру бойынша ұсыныстар
3.1 Аймақтың экономикалық даму саясатындағы мәселелер
3.2 Стратегиялық басқару аймақтың тұрақты даму факторы ретінде
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Логистикалық шығындардың түсінігі мен мәні 6
1.2 Логистикалық шығындарды қолданудың тиімділігі 8
1.3 Логистикалық шығындарды бағалау мен басқару әдістері 9

2 «ҚТЖ» ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКАЛЫҚ ШЫҒЫНДАРЫН ТАЛДАУ 12
2.1 «ҚТЖ» ұйымдастырушылық-экономикалық сипаттамасы 12
2.2 «ҚТЖ» шығындарын талдау және бағалау 19
2.3 «ҚТЖ» логистикалық шығындарын басқарудағы мәселелер 23

3 ЛОГИСТИКАЛЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТУ ЖӘНЕ ТИІМДІЛЕУ 38
3.1 Кәсіпорынның логистикалық қызметінің тиімділігін талдау 38
3.2 Логистикалық шығындарды азайту бойынша ұсыныстар 47

ҚОРЫТЫНДЫ 51

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 53

КІРІСПЕ 3

1 КӘСІПОРЫНДАҒЫ ҚАРАЖАТ АҒЫНЫН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 7
1.1 Кәсіпорынның қаражат ағындарының экономикалық мазмұны мен түрлері 7
1.2 Қаражат ағындарын басқару әдістері 16
1.3 Кәсіпорынның қаражат ағынын басқарудың шетелдік тәжірибелері 25

2 «ҰЛТТЫҚ САРАПТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ МЫСАЛЫНДА ҚАРАЖАТ АҒЫНДАРЫН БАСҚАРУ ЖАҒДАЙЫ 31
2.1 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін талдау 31
2.2 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ қаражат ағындарын құрылымын талдау 34
2.3 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ ақша қаражат ағындары басқару ерекшеліктері 43

3 КӘСІПОРЫННЫҢ АҚША ҚАРАЖАТТАРЫН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 49
3.1 Кәсіпорынның ақша қаражаттарын басқарудағы мәселелер 49
3.2 Экономикалық дағдарыс шартында қазақстандық кәсіпорындардың қаражат ағындарын басқару әдістерін жетілдіру 54

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60

«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 12345678910 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 401 бет