banner intensiОртаның әртүрлі жағдайларының микроорганизмдердің сорбенттерге сорбциялануына әсері

Автор 

КІРІСПЕ
1 Әдебиеттерге шолу
1.1 Микроорганизм клеткаларынын иммобилизациясы
және қолданылатын тасушылар
1.2 Адсорбция процестеріне әртүрлі факторлардың
әсері
1.3 Иммобилизденген жағдайдағы клеткалардың
Физиологиясы

2 Зерттеу обьектілері мен әдістері
2.1 Зерттеу обьектілері
2.2 Зерттеу әдістері
2.2.1 Иммобилизация әдістері
2.2.2 Иммобилизацияға температураның әсерін тексеру
2.2.3 Иммобилизацияға рН-тың әсерін анықтау
2.2.4 Иммобилзацияға тұз концентрациясының әсерін зерттеу
2.2.5 Үлгілерді көміртектендіру әдістері
2.2.6 Электронды-микроскопиялық зерттеу әдістері

3 Алынған нәтижелерді талқылау
3.1 Бактерия және ашытқы клеткаларының көміртектен-
дірілген күріш қауызы және сары өрік дәнектері
негіздеріндегі тасушыларға иммобилизациясына
температураның әсерін анықтау
3.2 Иммобилизацияға рН-тың әсерін тексеру
3.3 Иммобилизацияға тұз концентрациясының әсерін зерттеу

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ТҮЙІН

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 43 бет
  • Бағасы: 2500 тг
  • Жылы: 2010
Сатып алу Прочитано 4477 раз