banner intensi



Ағылшын кірме сөздерін қазақ тілінде қолданудың лингвоэкологиялық аспектілері

Автор 

КІРІСПЕ               3

І. КІРМЕ СӨЗДЕР МЕН ЛИНГВОЭКОЛОГИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ      6

1.1 Кірме сөз мәселесін зерттеудің пәнаралық аспектілері  6

1.2 Лингвистикалық экологияны зерттеудің теориясы мен методологиясы               13

1.3 Кірме сөздерді қолданудың лингвоэкологиялық аспектілері       19

II. АҒЫЛШЫН КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛУЫНА ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ          29

2.1 Ағылшын кірме сөздерін қазақ тіліндегі қолданудың  нормативтік құқықтық аспектілерін талдау         29

2.2. Қазақ тіліндегі ағылшын кірме терминдерінің қалыптасуындағы аударма мәселесі     33

2.3 Қазақ тіліндегі ағылшын кірме сөздерін қолданудың әлеуметтік- лингвистикалық аспектілері               46

ҚОРЫТЫНДЫ   57

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   60

ҚОСЫМША А   64

ҚОСЫМША Ә   65

ҚОСЫМША Б   66

 

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 66 бет
  • Бағасы: 18000 тг
  • Жылы: 2015
Сатып алу Прочитано 4559 раз