banner intensiАғылшын сабақтарында мектеп оқушысының лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру (ағылшын және қазақ неологизмдер материалдарды салыстыра оқыту

Автор 

КІРІСПЕ               3

1КӨПТІЛДІ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҚОҒАМ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗІ          7

1.1.Оқу үрдісінде оқушының құзіреттілігін қалыптастыру      7

1.2.Көптілді білім беруде қарастырылатын  құзіреттілік мәселелері               10

1.3.Тілді меңгерту кезіндегі құзіреттілікті қалыптастырудың ғылыми тұрғыдан зерттелуі  14

2 АҒЫЛШЫН САБАҚТАРЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫСЫНЫҢ ЛИНГГВИСТИКАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ      18

2.1.Қазіргі білім берудегі әлеуметтік-лингвистикалық жүйе 18

2.2.Лингвистикалық құзыреттілік – сөйлеу-ойлау қызметі құралы ретінде  21

2.3.Ағылшын- қазақ неологизмдері және оларды аударудың теориялық негіздері               25

2.4.Неологизмдердің жасалу жолдары және ағылшын, қазақ тілдеріндегі неологизмдердің ерекшеліктері          36

2.5.Неологизмдердің құрылу тәсілдері (жаттығулар кешені, практикалық тапсырмалар) 42

2.6.Мектеп оқушыларына ағылшын тілінен неологизмдерді оқыту әдісі     50

2.7.Ағылшын тілін неологизмді қолдану арқылы эксперименталды оқытудың маңызы     53

ҚОСЫМША 1    66

ҚОСЫМША 2    67

ҚОСЫМША 3    70

ҚОСЫМША 4    72

ҚОСЫМША 5    76

ҚОРЫТЫНДЫ   79

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ             81

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 81 бет
  • Бағасы: 18000 тг
  • Жылы: 2015
Сатып алу Прочитано 3613 раз