banner intensiАшытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу

Автор 

            КІРІСПЕ       4

1          ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ    5

1.1       Иммобилизация әдістері және иммобилизденген микроорганизм клеткалары         5

1.2       Микроорганизмдермен металдар сорбциясы      10

2          МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ         18

2.1.      Зерттеу объектілері  18

2.2.      Материалдар 18

2.3       Клетканың сорбция және десорбциясын анықтау әдістері       18

2.4       Электронды-микроскопиялық әдіс           19

2.5       Ауыр металдардың биосорбенттермен сорбциясын зерттеу     19

2.6       Ауыр металды анықтау әдістері    20

3          НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР          21

3.1       Сары өрік қабығы негізіндегі сорбенттерге ашытқы клеткаларының бекінуі           21

3.2       Ашытқы клеткаларының сорбциясына рН әсерін зерттеу        23

3.3.      Биосорбенттермен ауыр металл иондарының сорбциясы         24

            ҚОРЫТЫНДЫ         26

            ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ           27

            ТҮЙІН           31

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 31 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2008
Сатып алу Прочитано 4284 раз