banner intensiЕтті бағыттағы балапандардың өсіп-жетілуінің биологиялық ерекшеліктері

Автор 

Нормативтік сілтемелер…………………………………………     4

Белгілер мен қысқартылған сөздер           ……………………………       5

            АННОТАЦИЯ................................................................................................       3

            НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР..................................................................        4

            АНЫҚТАМАЛАР.........................................................................................        5

            БЕЛГІЛЕНУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...................................................        6

            КІРІСПЕ..........................................................................................................       7

1          ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ...................................................................................        8

1.1       Бройлер өсіру технологиясы........................................................................        8

1.2       Етті бағыттағы бройлер тұқымдары............................................................        10

1.3       Құс (тауық) етін өндірудегі селекциялық және

технологиялық жұмыстар.............................................................................        12

1.4       Құс азықтандыру мөлшері мен мерзімдік азық үлестері..........................         13

2          ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ МЕН ӘДІСІ...............................................................        17

2.1       Құс (тауық) анатомиясы мен физиологиясы..............................................        17

2.2       Құстың (тауықтың) биологиялық ерекшеліктері......................................         23

2.3       Құстың жұмыртқа өнімділігі.......................................................................         27

2.4       Инкубацияланған балапан жынысын анықтау..........................................        28

2.5       Балапан жасын анықтау...............................................................................         29

2.6       Құстың ет өнімділігі, сапасы......................................................................          29

2.7       Құстарды (тауықтарды) күту және азықтандыру.....................................          36

2.8       Бройлерді сою...............................................................................................         47

2.9       Құс етін өңдеу технологиясы.....................................................................          50

3          ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЖӘНЕ

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ.......................................................................................         55

3.1       Өндірістік санитария...................................................................................          55

3.2       Құс саңғырығын залалсыздандыру, сақтау және пайдалану...................         56

3.3       Өрт қауіпсіздігін сақтау...............................................................................         56

3.4       Қоршаған ортаны қорғау.............................................................................         57

4          ҚҰС ЕТІН ӨНДІРУДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ.....................      58

5          ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................        59

            ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................................       60

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 60 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2010
Сатып алу Прочитано 4361 раз