banner intensiдипломдық жұмыстар, дипломдар, қазақша дипломдық жұмыстар, қазақша дипломдар, дипломдық жұмыстар Қарағандыда, дипломдық жұмыстар Алматыда, дипломдық жұмыстар Астанада, дипломдық жұмыстар Шымкенттен, дипломдық жұмыстар Атырауда, дипломдық жұмыстар Ақ

Автор 

1 КІРІСПЕ …...…………………………………………………………  3

1.2.      Табиғат жағдайы ..................................................................................     4

1.2.1.   Ауа райы ................................................................................................    4

1.2.2.   Жер бедері .............................................................................................     5

1.2.3.   Топырағы ...............................................................................................    5

1.2.4.   Өсімдік қоры мен жайылымы .............................................................     5

2.         ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ……………………….......................................14

2.1.      Аусылдың қазіргі кездегі індеттік жағдайы, онымен күрес шаралары 14

2.1.1.   Нозологиялық балау .......................................................................….     19

2.1.2.   Вакцина профилактика ……………………………............................    22

2.1.3.   Сауықтыру шаралары ...........................………………..…………….     23

2.2.      Әдебиетке шолуды қорытындылау ……….………….……………..     25

3.         ӨЗІНДІК ЗЕРТТЕУЛЕР .........................…………………………….     26

3.1.      Материалдар, қолданылған әдістемелер. ………………….……….      26

3.2.      Зерттеу нәтижелері ..............................................................................     27

3.2.1.   Аусылдың Оңтүстік Қазақстан облысындағы, оның ішінде Отырар аудандық аумақтық басқармасындағы індеттің жағдайы...     27

3.2.2.   Аусылға қарсы иммундеу нәтижелері ...............................................     29

3.3.      Зерттеудің экономикалық тиімділігі ..................................................     33

4.         ҚОРЫТЫНДЫ .....................................................................................     36

5.         ҰСЫНЫС .............................................................................................     39

6.         ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ...................................    40

7.         ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ..............................................................................     41

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 41 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2010
Сатып алу Прочитано 4402 раз