banner intensiЖаңа ацетиленді пиперидолдардың бидайдың өсуіне скринингі

Автор 

КІРІСПЕ       4

НЕГІЗГІ БӨЛІМ      5

1          ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ          5

1.1       Бидай егіншілігіне сипаттама        5

1.2       Күздік бидай ерекшелігі      6

1.3       Өсімдіктің өсуін реттегіштер         6

1.3.1    Табиғи фитогормондар       7

1.3.2    Фитогормондардың синтетикалық аналогтары және олардың әртүрлі өсімдіктердің өсуіне әсері            13

1.3.3    Қазақстандағы өсімдік өсуін реттегіштерін қолданудың қазіргі жағдайы және перспективасы     16

2.         ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ  20

2.1       Зерттеу нысандары  20

2.2       Зерттеу әдістері        21

2.2.1    Үлгілерді дайындау 21

2.2.2    Бидайдың биометриялық көрсеткіштері мен өсіру жағдайларын зерттеу      21

2.2.3    Биомассаны анықтау           21

2.2.4    Спектрофотометрия әдісімен хлорофилдің санын анықтау      22

2.2.5    Өсімдік ұлпалардың су ұстау қабілетін рефрактометрлік әдіс арқылы анықтау        23

3          ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ       26

3.1       Жаңа синтезделген ацетиленді пиперидолдардың күздік бидайдың өсіуіне оптимальді концентрациясын анықтау 26

3.2       Синтезделген ацетиленді пиперидолдардың күздік бидайдың өсіуіне әсерін зерттеу 27

3.3       Күздік бидайдың биомассасына ацетиленді пиперидолдардың әсерін зерттеу30

3.4       Ацетиленді пиперидолдардың негізінде синтезделген қосылыстарда өскен күздік бидайдағы хлорофилл мөлшерін спектрофотометрлік әдіс арқылы анықтау         30

3.5       Өсімдік ұлпаларындағы байланысқан суды және ұлпалардың су ұстау қабілетін рефрактометрлік әдіс арқылы анықтау       32

ҚОРЫТЫНДЫ         35

ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР      36

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ           37

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 37 бет
  • Бағасы: 5000 тг
  • Жылы: 2013
Сатып алу Прочитано 4157 раз