banner intensiОралхан Бөкейдің «Атау кере» повесіндегі әр түрлі тілдік амалдары

Автор 

Кіріспе .............................................................................................................

 

І тарау

1.1 Әдеби тіл және жалпыхалықтық тіл жайлы ғалымдардың негізгі көзқарастары

1.2 Оралхан Бөкейдің әдеби тілге қосқан үлесі .....................................

II тарау

2.1 «Атау кередегі» бірқатар тілдік тұлғалардың мағыналары ……

а) Көркем әдебиет шығармаларының тіліндегі кірме сөздер

ә) «Атау кередегі» бейвербалды амалдар мен фразеологизмдер

б) «Атау кередегі» теңеулердің қолданылуының маңызы       

в) Шығармадағы метафора, яғни сөзді құбылтып қолдану

г) Шығармадағы метонимия мен метатеза құбылысы

ғ) «Атау кередегі» эмоционалды-экспрессивті лексиканың көрінісі

Қорытынды....................................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..............................................................

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 45 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2012
Сатып алу Прочитано 4400 раз