banner intensiБидай мутанттарының сапалық белгілерінің тұқым қуалауын зерттеу

Автор 

РЕФЕРАТ      2

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР МЕН МӘНДЕР    3

КІРІСПЕ       5

1          ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ          6

1.1       Өсімдіктердегі мутанттардың шығу тарихы        6

1.2       Бидай мутанттары және оларды селекцияда пайдалану            8

1.3       Өсімдіктердегі микромутациялар  10

2          МАТЕРИАЛДАР  ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ            13

2.1       Жұмыстың өтілу жағдайы  13

2.2       Зерттеуге алынған бастапқы материалдарға сипаттама           13

2.3       Жұмсақ бидай сорттарындағы кадмий тұзының әсеріне байланысты өзгергіштікті зерттеу әдістері            14

3          ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛҚЫЛАУЛАР        17

3.1       Хлорлы кадмийдің әртүрлі ерітіндісінің әсерінен бидайдың меристемалық клеткаларының  бөліну белсенділігі   17

3.1.1    Хлорлы кадмийдің әсерінен жұмсақ бидай сорттарынан алынған М1-М4 ұрпақтарының онтогенезіндегі өзгерістерін зерттеу         19

3.2       Хлорлы кадмий әсерінен өзгерген М1-М4 ұрпақтарындағы белгілердің морфологиялық ерекшеліктері            21

ҚОРЫТЫНДЫ         33

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ     34

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 36 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2010
Сатып алу Прочитано 3861 раз