banner intensiТоған шаруашылықтарындағы поликультура обьектісі ретінде ақ дөңмаңдай балығына биологиялық, морфологиялық талдау

Автор 

КІРІСПЕ-------------------------------------------------------------------------------- 4

 

1.ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ------------------------------------------------------------- 5

1.1.Систематикасы, таралуы және жерсіндірілуі------------------------------- 5

1.2. Ақ дөңмаңдайдың биологиясы------------------------------------------------ 9

1.2.1. Қоректенуі ---------------------------------------------------------------------- 10

1.2.2. Көбеюі, өсуі және тұқымдылығы ------------------------------------------ 14

1.3. Шаруашылық маңызы---------------------------------------------------------- 18

2. МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛЕР-------------------------------------- 20

2.1.Зерттеу жүргізілген ауданның сипаттамасы-------------------------------- 20

2.2. Әдістеме---------------------------------------------------------------------------  20

3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ----------------------------------------  24

 

ҚОРЫТЫНДЫ-----------------------------------------------------------------------  30

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ------------------------------------- 31

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 35 бет
  • Бағасы: 4000 тг
  • Жылы: 2011
Сатып алу Прочитано 3288 раз