banner intensiПолимерлермен модифицирленген жол битумдарының құрылымы мен қасиетін зерттеу

Автор 

КІРІСПЕ  …...……………………………………….…….......………….......……  7

1 ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ  ……………………………......…………………….…....  8

1.1       Жол битумдарының құрамы және оларға қойылатын

негізгі                 талаптар  …….................................................................  8

1.2       Битумдарды өндіруге арналған шикізатқа

қойылатын                             талаптар  .....................................................  11

1.3 Тотықтырылған битумдарды өндіру технологиясы  ………………...........  14

1.4 Тотықтырылмаған битумдар алу технологиясы  …….……………..…......  19

1.5 Битумдарды полимерлі қоспалармен түрлендіру  ……..…………......…..  21 2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІК  ...........................................................................  25

2.1 Түрлендірілген тұтқыр материал алуға арналған материалдар  .…….......  25

2.2 Полимерлі битумды тұтқыр материал дайындауға арналған жабдық  .....  25

2.3 Түрлендірілген тұтқыр материа           лдар дайындау әдістемесі  ......…….…....  26

2.4 Тұтқыр материалдардың соққыға беріктігін сынау әдістемесі  …............  27

2.5 Тұтқыр материалдың минералды материалдарға ілінісуін

зерделеу әдістемесі  ........................................................................................  28

2.6 Айналмалы вискозиметрде динамикалық тұтқырлықты

анықтау әдістемесі  ....................................………………………….………....  28

2.7 Полимерлі асфальт-бетонды қоспа дайындау әдістемесі  .......................  30

3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ  ...........................................  31

3.1 Жол битумдарын полимерлі дисперсиямен түрлендіруді сынау  ..…….  31

3.2 Түрлендірілген тұтқыр материалдардың

құрылымының                    ерекшеліктері  ……….................................…….  36

3.3 Түрлендірілген тұтқыр материалдардың соққыға беріктігі  ............…….  38

3.4 Полимерлі асфальт-бетонды қоспаларды дайындау

процессін            зерттеу  …………………..................................……...….…  39

3.5 Түрлендірілген тұтқыр материалдардың табиғи

толтырғышпен                     ілінісуі  ………………………….…....................  41

ҚОРЫТЫНДЫ  …….......………………………………………………………..  45

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  …………………………………........……….….……...  46

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 46 бет
  • Бағасы: 5000 тг
  • Жылы: 2014
Сатып алу Прочитано 3839 раз