banner intensiЦериймен модифицирленген бақыршық шунгитінің электрохимиялық қасиеттерін зерттеу

Автор 

КІРІСПЕ       7

1          ӘДЕБИ ШОЛУ        9

1.1       СЖЭ ашылу тарихы            9

1.1.1    Қасиеттері     10

1.1.2    Минералдары мен кендері  12

1.1.3    Дүние жүзінде  кездесетін жерлері            13

1.1.4

1.1.5   Қазақстанда кездесетін жерлері

Қолданылуы                                                                                   14

1.2       Химиялық талдау әдістері  15

1.3       Физика–химиялық талдау әдістері            16

1.4       Физикалық талдау әдістері             16

1.5       Электроаналитикалық талдау әдістері      17

1.5.1    Электрохимиялық әдіс        17

1.6       Инверсиялы — вольтамперометрлік (ИВА) талдау       18

1.6.1    Инверсиялы вольтамперометрияда қолданылатын жаңа қатты электродтар 19

1.6.2    Көміртекті материалдардан жасалған электродтар         19

1.6.3    Импрегнирленген графитті электродтар  20

1.6.4    Көміртекті пасталы электродтар (КПЭ)   20

1.6.5    Пиролитикалық графиттен жасалған электродтар         20

1.7       Басқа көміртекті электродтар.Шунгиттер            21

1.7.1    Шунгитті минералдың ашылуы, табиғатта кездесуі. Кен орындары   21

1.7.2    Шунгиттің механикалық, физикалық қасиеттері           23

1.7.3    Шунгиттің химиялық, электрохимиялық қасиеттері                 25

1.7.4    Шунгиттің әр түрлі салаларда қолданылуы (сорбент, электрод т.б.)   27

2          ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ        30

2.1       Реактивтер, аспаптар, қондырғылар.        30

2.2       Ерітінділердің дайындалуы            30

2.3       Эксперимент жүргізу әдістемесі    31

3          ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ           33

3.1       Тербийдің разрядтану-иондануын ҚПГЭ-та инверсиялы- вольтамперометрлік әдісімен зерттеу   33

3.2       Тербийдің катодты тоғына потенциалды өзгерту жылдамдығының әсері     33

3.3       Тербийдің катодты тогының шамасына алдын-ала жинақтау потенциалының әсері 34

3.4       Тербийдің катодты тогының шамасына алдын-ала жинақтау уақытының әсері       37

3.5       Тербийдің ҚПГЭ-нан тотығуының катодты тоғы шамасына оның ерітіндідегі иондарынын концентрациясының әсері  39

3.6       Шунгитті электродты церийдің (III) иондарының разрядтану-иондану процестерін зерттеуге қолдану            44

ҚОРЫТЫНДЫ         53

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ     54

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 57 бет
  • Бағасы: 5000 тг
  • Жылы: 2014
Сатып алу Прочитано 3619 раз