banner intensiХ. Кәрімұлы ғылыми еңбектерінің тіл біліміне қосқан үлесін саралау

Автор 

КІРІСПЕ       6

Диплом жұмысының ғылыми нәтижелері:          7

1.1 Тілші ғалым Х.Кәрімұлының өмірі мен шығармашылығы туралы            8

1.2 Ғалымның қазақ говорларындағы дауысты дыбыстардың ерекшеліктері жайындағы көзқарасы       13

2 Х.КӘРІМОВТЫҢ ҚАЗАҚ МӘТІНТАНУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ  29

2.1 Ғалымның қазақ әдеби тілі және жазушы шеберлігі турасындағы ғылыми зерттеулері жайында        29

2.2 Мәтінтанудағы «қосүнді сөз» терминін енгізудегі Х.Кәрімовтың ғылыми тұжырымдары жайында  52

ҚОРЫТЫНДЫ         67

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР      69

Прочитано 3600 раз