banner intensiТұрақсыздану жағдайында кәсіпорынның өтімділігі мен төлемқабілеттілігін жоғарылату жолдары

Автор 

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР................................................................. 3
АНЫҚТАМАЛАР........................................................................................ 4
БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР.................................................. 5
КІРІСПЕ................................................................................................... 6
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨТІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМҚАБІЛЕТТІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.......................................................................... 10
1.1 Кәсіпорынның өтімділігі және төлемқабілеттілігі түсініктеріне ғалымдардың көзқарастары......................................................................... 10
1.2 Өтімділік пен төлемқабілеттікті талдаудың заманауи әдістемесі...................................................................................................... 21
1.3 Кәсіпорынның өтімділігі мен төлемқабілеттілігіне әсер ететін абсолютті көрсеткіштер...............................................................................26
2 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН ТӨЛЕМҚАБІЛЕТТІЛІГІН ТАЛДАУ («ПЕКИН ПАЛАС» ЖШС МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ).................................................................................................. 29
2.1 Қонақ үйдің қаржылық-шаруашылық қызметін талдау............................................................................................................ 29
2.2 Қонақ үйдің өтімділігі мен төлемқабілеттілігінің көрсеткіштерін бағалау........................................................................................................... 37
2.3 Қонақ үйдің төлемқабілеттілігіне әсер ететін факторларды талдау......................................................................................................40
3 КӘСІПОРЫННЫҢ ӨТІМДІЛІГІ МЕН ТӨЛЕМҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛДАРЫ («ПЕКИН ПАЛАС» ЖШС МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)................................................................ 45
3.1 Кәсіпорынның өтіміділігі мен төлемқабілеттілігін жоғарылату мәселелері..................................................................................................... 45
3.2 Кәсіпорынның өтімділігі мен төлемқабілеттілігін жоғарылату бойынша ұсыныстар.................................................................................53
ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................................................61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................................66
ҚОСЫМШАЛАР.......................................................................................... 70

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 70
  • Бағасы: 25000
  • Жылы: 2018
Сатып алу Прочитано 1175 раз