banner intensiИнтернет арқылы мәдениетаралық пікірталастық қарым-қатынасты қалыптастыру

Автор 

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 3
АНЫҚТАМАЛАР 4
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 5
КІРІСПЕ 6
I ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ПІКІРТАЛАСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 11
1.1 Қазіргі заман әдебиеттеріндегі мәдениетаралық құзыреттілік концептін анықтау 11
1.2 Студенттердің Интернет арқылы мәдениетаралық құзіреттілік калып-тастыру ерекшеліктері 21
1.3 Қазіргі шет тілдік білім берудегі пікірталас әдісінің рөлі, онлайн- пікір-талас ұғымы 31
Тұжырым 44
II ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ПІКІРТАЛАСТЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 45
2.1 Модельдеу әдісі ғылыми таным әдісі ретінде 45
2.2 Интернет арқылы пікірталас негізінде мәдениетаралық қарым-қатынасты қалыптастыру моделін құру принциптері 50
2.3 Интернет арқылы дискуссия негізінде мәдениетаралық қарым-қатынасты қалыптастыру процесін модельдеу 56
Тұжырым 72
III ПРОБЛЕМАЛЫҚ-КӘСІБИ ДИСКУССИЯ ӘДІСІ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ИНТЕРНЕТ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ МӘДЕ-НИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘЗІР-ЛЕНГЕН ӘДІСТЕМЕСІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК-ТӘЖІРИБЕ ЖҮЗІНДЕ ТЕКСЕРУ 73
3.1 Эксперименттік-тәжірибелік оқытуды өткізу бойынша дайындық-ұйымдастыру жұмысы 73
3.2 Эксперименттік-тәжірибелік жұмысын жүргізу 79
3.3 Эксперименттік-тәжірибелік жұмыс нәтижелерін талдау 84
Тұжырым 87
ҚОРЫТЫНДЫ 88
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 90
ҚОСЫМША

Дополнительная информация

  • Жұмыс көлемі: 100 бет
  • Бағасы: 25000 тг
  • Жылы: 2021
Сатып алу Прочитано 667 раз