banner intensi

Kaz-Diplom2

Kaz-Diplom2

КІРІСПЕ 3

1 НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ОЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ ЕСЕП ПЕН ТАЛДАУДЫҢ РӨЛІ 6
1.1 Негізгі құралдардың экономикалық мазмұны және олардың жіктелуі 6
1.2 Негізгі құралдарды тану, бағалау және қабылдау критерийлері 12
1.3 Негізгі құралдарды есепке алудың мақсаты мен міндеттері 19

2 «КАЗСТРОЙСЕРВИС» ЖШС НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕП ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 24
2.1 «КазСтройСервис» ЖШС шаруашылық қызметінің негізгі сипаты 24
2.2 Негізгі құралдардың келіп түсуі мен шығуының құжаттық рәсімделуі, олардың синтетикалық және аналитикалық есебі 32
2.3 Негізгі құралдардың амортизациясының есебі 40
2.4 Негізгі құралдардың құнсыздануы және қайта бағалаудың есебі 44

3. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕБІ 49
3.1 Негізгі құралдардың амортизациясы мен құнсыздануының салықтық есебі 49
3.2 Негізгі құралдардың амортизациясы мен құнсыздануының қаржылық және салықтық есептеу мен есепке алуын салыстыру ерекшеліктері 55
3.3 Нарықтық экономика жағдайында негізгі құралдарды пайдаланудың экономикалық тиімділігін арттыру жолдары 61

ҚОРЫТЫНДЫ 65

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 69

ҚОСЫМШАЛАР 71


Кіріспе 4

1 Ұйымның бухгалтерлік балансын құрастырудың теориялық аспектілері 7
1.1 Бухгалтерлік баланс түсінігі, мәні және экономикалық ақпарат жүйесіндегі маңызы 7
1.2 Бухгалтерлік баланс құрылымы, жасау техникасы және оған қойылатын талаптар 12
1.3 Бухгалтерлік баланс көрсеткіштерін талдаудың маңызы, мақсаттары мен міндеттері 22

2 «ӘБЕО орталығы» ЖШС-нің бухгалтерлік балансын құрастыру тәртібі 30
2.1 «ӘБЕО орталығы» ЖШС-нің сипаттамасы және есеп саясаты 30
2.2 Ұйымның бухгалтерлік балансын жасау алдындағы дайындық жұмыстары 34
2.3«ӘБЕО орталығы» ЖШС-нің бухгалтерлік балансын толтыру реті және бухгалтерлік баланстың қаржылық есептіліктегі орны 42

3 «ӘБЕО орталығы» ЖШС-нің бухгалтерлік балансының негізгі көрсеткіштерін талдау 47
3.1 Баланс активі және пассивінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау 47
3.2 «ӘБЕО орталығы» ЖШС-нің бухгалтерлік балансының өтімділігін талдау және ұйымның төлемқабілеттілігін бағалау 54
3.3Ұйымның қаржылық тұрақтылығы мен рентабельділігін талдау 61
3.4 «ӘБЕО орталығы» ЖШС бухгалтерлік баланс элементті активтер мен пассивтерді басқаруды жетілдіру жолдары 66

Қорытынды 71

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 74

Қосымшалар 76

КІРІСПЕ 2

1 ТАУАР САТУ ЕСЕБІ, АУДИТІ МЕН ТАЛДАУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Дайын өнімдер, оларды бағалау және тауар сату есебін ұйымдастыруы 6
1.2 «Утеулиева» ЖК-дегі бухгалтерлік есеп саясаты 22

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ТАУАР САТУ ЕСЕБІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 29
2.1 Тауар сату жүйесінің синтетикалық есебі 29
2.2 Тауар сату жүйесінің аналитикалық есебі 37
2.3 «Утеулиева» ЖК-нің тауар сату есебінің компьютерлік технологиясы 47

3 ТАУАРЛАРДЫ САТЫП-ӨТКІЗУ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 59
3.1 Тауарларды сатып-өткізу және қаржылық нәтижелердің құралу циклындағы сәйкестікке аудиттік тексеру жүргізудің ерекшеліктері 59
3.2 Кәсіпорында ішкі бақылау жүйесін тестілеу мен талдамалық процедураларды ұйымдастыру 71

ҚОРЫТЫНДЫ 82

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 84

ҚОСЫМШАЛАР 86

Кіріспе 6
I тарау. Жалпы білім беретін мектепте оқушылардың танымдық белсенділіктерін дамытудың ғылыми-педагогикалық мәселелері 9
1.1 Ғылыми-педагогикалық әдебиеттердегі танымдық белсенділікті арттыру мәселесі 9
1.2 Оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудың мәні мен мазмұны 14
1.3 Жеткіншектердің ойлау процесін дамытудағы оқытудың функционалдық мүмкіндіктері 25
2. Жалпы білім беретін мектептегі жеткіншектердің ойлау процесін дамыту 36
2.1 Жеткіншек кезеңдегі оқушыларлың ойлау процесін дамытудың педагогикалық-психологиялық жолдары 36
2.2 Мектеп оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру жолы ретінде ойлау қабілетін арттыру 40
2.3 Тәжірибе-эксперимент жұмыстарының негізгі нәтижелері 43
Қорытынды 58
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 61

Кіріспе 6
I тарау. Жалпы білім беретін мектепте оқушылардың танымдық белсенділіктерін дамытудың ғылыми-педагогикалық мәселелері 9
1.1 Ғылыми-педагогикалық әдебиеттердегі танымдық белсенділікті арттыру мәселесі 9
1.2 Оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудың мәні мен мазмұны 14
1.3 Жеткіншектердің ойлау процесін дамытудағы оқытудың функционалдық мүмкіндіктері 25
2. Жалпы білім беретін мектептегі жеткіншектердің ойлау процесін дамыту 36
2.1 Жеткіншек кезеңдегі оқушыларлың ойлау процесін дамытудың педагогикалық-психологиялық жолдары 36
2.2 Мектеп оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру жолы ретінде ойлау қабілетін арттыру 40
2.3 Тәжірибе-эксперимент жұмыстарының негізгі нәтижелері 43
Қорытынды 58
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 61

Кіріспе 3
1. Дизартриясы бар балалардың дыбыс айтуының ерекшелектерін зерттеудің теориялық негіздері 6
1.1 Дизартрия туралы түсінік 6
1.2 Қалыпты жағдайда дыбыс айтуының дамуы 11
1.3 Дизартриясы бар балалардың дыбыс айтуының жалпы сипаттамасы 19
2. Мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар балалардың дыбыс айтуының ерекшеліктері 27
2.1 Анықтауыш эксперименттің мақсаты, міндеттері, әдістемесі. Экспериментке қатысушылардың мінездемесі 27
2.2 Эксперимент нәтижелерін талдау 35
2.3 Мектеп жасына дейінгі дизартриясы бар балалардың дыбыс айтуындағы бұзылыстарын түзетуге бағытталған логопедиялық жұмыс бойынша әдістемелік нұсқаулықтар, зерттеу жұмысының нәтижелері 43
Қорытынды 51
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 55
Қосымша 59

КІРІСПЕ 3
1. СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСТАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ОТБАСЫМЕН ЛОГОПЕД-МҰҒАЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 7
1.1. Сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасыларының қазіргі жағдайы 7
1.2. Сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасылармен логопед жұмысының ерекшеліктері 15
1.3. Сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасылармен логопед жұмысының формаларына сипаттама 22
2. ЛОГОПЕД-МҰҒАЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ФОРМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНЫП СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСТАРЫ БАР БАЛАЛАР ОТБАСЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 33
2.1. Логопед-мұғалімнің сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасылармен жұмыс әдістемесі 33
2.2. Логопед-мұғалімнің инновациялық жұмыс формаларын пайдаланып сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасылармен жұмыс жасауын ұйымдастыру 43
2.3. Логопед-мұғалімнің инновациялық жұмыс формаларын пайдаланып сөйлеу бұзылыстары бар балалар отбасылармен жұмысының тиімділігін бағалау 51
ҚОРЫТЫНДЫ 55
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 59
ҚОСЫМША А 63
ҚОСЫМША Ә 64

1. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ МЕН ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1 Негізгі құралдардың түсінігі, олардың шаруашылық қызметіндегі рөлі
1.2 Бастапқы бақылау бухгалтерлік есептің әдісі ретінде және оның негізгі құралдар есебіндегі рөлі

1.3 Негізгі құралдар есебінің нормативтік-құқықтық реттелуі
2. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ БАСТАПҚЫ, ТАЛДАМАЛЫҚ ЖӘНЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1 Негізгі құралдар қозғалысын құжаттамалық рәсімдеу

2.2 Негізгі құралдар қозғалысының синтетикалық және талдамалық есебі
2.3 Негізгі құралдар амортизациясының есебі
2.4 Негізгі құралдар есебін жетілдіру
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ 3
1 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 5
1.1 Нарықтық жағдайдағы негізгі құралдардың экономикалық мәні, жіктелуі мен бағалануы 5
1.2 Негізгі құралдардың тозуы мен амортизациясының түсініктері мен түрлері 8
1.3 Негізгі құралдар есебінің нормативтік-құқықтық реттелуі 10
2 НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР АМОРТИЗАЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 13
2.1 Негізгі құралдар амортизациясын есептеу әдістері: артықшылықтары мен кемшіліктері, қолдану аялары 13
2.2 Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің бастапқы, аналитикалық және синтетикалық есебі 20
2.3 Негізгі құралдардың амортизация есебін жетілдіру жолдары 21
ҚОРЫТЫНДЫ 23
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 25
ҚОСЫМША 26

КІРІСПЕ 3
Кіріспе 3
1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық теориялық негіздері 5
1.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні, қызметі, рөлі 5
1.2 Мемлекеттік бюджеттер құрамы мен құрылымы 8
1.3 Мемлекеттік бюджет табыс көздерінің ерекшеліктері 12
2 Мемлекеттік бюджет табысын талдау 17
2.1 Қазақстандағы мемлекеттік бюджет табысының ағымдағы жағдайы 17
2.2 Білім беру жүйесінің бюджетін талдау (ЖББМ №6 негізінде) 20
3 Мемлекеттік бюджет табысын жетілдіру жолдары 24
Қорытынды 30
Қолданылған әдебиеттер тізімі 32