banner intensi

Kaz-Diplom2

Kaz-Diplom2

КІРІСПЕ. 4

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6

1.1 Азық - түлік қауіпсіздігінің теориялық және әдістемелік аспектілері 6

1.2 Азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін анықтаушы факторлар мен шарттар жүйесі 9

1.3 Азық – түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің шетелдік тәжірибелері 13

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗІДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ІС-ШАРАЛАРДЫҢ АХУАЛЫ.. 20

2.1 Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайын талдау. 20

2.2 Еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігінің қазіргі жаһандық жайы.. 32

3 АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ   43

3.1 Болашақта елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайту жолдары.. 43

3.2 Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің даму үрдістері 49

3.3 Мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде АӨК индустриялды-инновациялық дамыту қажеттілігі 52

ҚОРЫТЫНДЫ.. 58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

 

КІРІСПЕ....................................7
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ: МӘНІ, ҚҰРЫЛЫМЫ, ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1 Халықаралық менеджменттің теориялық негіздері, ерекшеліктері және міндеттері
1.2 Халықаралық менеджменттің ерекшелігі мен ұлттық үлгіден айырмашылығы
1.3 Жаһандану кезеңіндегі халықаралық менеджменттің даму ерекшеліктері
2 ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ (ҚТЖ «ЖҮК – ТАСЫМАЛЫ» ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ НЕГІЗІНДЕ
2.1 Қазақстандағы халықаралық бизнес дамуының ағымдағы жағдайы
2.2 ҚТЖ «Жүк – тасымалы» еншілес ұйымы қызметі және стратегиялық басқаруының ерекшеліктері
2.3 ҚТЖ «Жүк – тасымалы» еншілес ұйымының халықаралық қатынастарын бағалау
3 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАСЫ
3.1 Қазіргі кездегі халықаралық компаниялардың даму мәселелері
3.2 Қазақстандағы халықаралық менеджментті дамыту бағыттары
3.3 ҚТЖ «Жүк – тасымалы» еншілес ұйымының менеджменті жетілдіру бойынша ұсыныстар
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР

беті 90

АНЫҚТАМАЛАР 3
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 4
КІРІСПЕ 5
1 ҰЙЫМДАҒЫ КАДРЛЫҚ САЯСАТТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Кадрлық саясат және оның ұйымды басқарудағы рөлі 9
1.2 Кадрлық саясат түрлері және оны бағалау әдістері 15
1.3 Кадрлық саясатты құрудың шетелдік озық тәжірибесі 19
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАРДЫҢ КАДРЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУ 26
2.1 Қазақстан Республикасының еңбек нарығының ағымдағы жағдайы 26
2.2 Қазақстандағы ұйымдардың кадрлық саясатының ерекшеліктері 30
2.3 «Новокубанское» ЖШС-дегі кадрлық саясатты талдау 32
2.4 «Новокубанское» ЖШС-дегі кадрлық саясатының тиімділігін бағалау 40
3 ҰЙЫМДАҒЫ КАДРЛЫҚ САЯСАТ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 45
3.1 Ұйымдағы кадрлық саясатты жетілдіру бойынша шаралар кешені 45
3.2 Ұйымдағы кадрларды басқару құрылымын оңтайландыру бойынша ұсыныстар 53
ҚОРЫТЫНДЫ 61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 63
ҚОСЫМША 69

КІРІСПЕ 6

1 ЛОГИСТИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Логистикалық менеджмент теориясының тарихи эволюциясы 9
1.2 Логистикалық менеджмент мәні мен мазмұны 15
1.3 Логистикалық жүйені қолданудың шетелдік тәжірибесі 20

2 КӘСІПОРЫНДА ЛОГИСТИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ (ВЕЛОСИПЕД СПОРТЫ БОЙЫНША ОЛИМПИАДАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ ОРТАЛЫҒЫ МЫСАЛЫНДА) 26
2.1 Велосипед спорты бойынша олимпиадалық дайындық орталығының қысқаша сипаттамасы және басқарушылық – ұйымдастырушылық құрылымы 26
2.2 Велосипед спорты бойынша олимпиадалық дайындық орталығының логистикалық қызметі және логистиканы жоспарлау 29
2.3 Велосипед спорты бойынша олимпиадалық дайындық орталығының логистикалық жүйесін бағалау 35

3 КӘСІПОРЫНДА ЛОГИСТИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 44
3.1 Жаңа логистикалық стратегия негізінде кәсіпорын қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар 44
3.2 Логистикалық менеджментті іске асыру арқылы кәсіпорынның ұйымдастырушылық – экономикалық тұрақтылығын жоғарлату 48

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60

ҚОСЫМША А 62

КІРІСПЕ 4

1. ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДАҒЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Басқару жүйесінің теориялық аспектілері 6
1.2 Туристік фирмалардағы басқару жүйесінің ерекшеліктері 14
1.3 Туристік фирмалардағы басқару жүйесінің шетелдік тәжірибесі 26

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ (««Sun-Tour»» ЖШС мысалында 32
2.1 «Sun – Tour» ЖШС туристік фирмасының қызметіне сипаттама 32
2.2 «Sun – Tour» ЖШС туристік фирмасының басқару жүйесін талдау 38
2.3 «Sun-Tour» ЖШС туристік фирмасының қаржылық-экномикалық және бәсекелестік мүмкіншіліктерін талдау 50

3 ТУРИСТІК ФИРМАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 60
3.1 Қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардағы персоналды басқару жүйесінде кездесетін мәселелер 60
3.2 Туристік фирма персоналын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар 60

ҚОРЫТЫНДЫ 64

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 66

КІРІСПЕ 3

1 ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУ ПЕРСОНАЛДАРЫН ІРІКТЕУ МЕН ДАЙЫНДАУ ҮРДІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 5
1.1 Персоналды басқару жүйесінің түсінігі, мәні мен мазмұны 5
1.2 Ұйымдарды басқарудағы персоналдарды іріктеу мен орналастыру үрдісінің теориялық негіздері мен ерекшеліктері 13
1.3 Дамыған мемлекеттердегі кәсіпорынды басқару персоналдарын іріктеу мен орналастыру тетіктері мен тәжірибесі 20

2 «RIXOS PRESIDENT ASTANA» ОТЕЛІНІҢ ПЕРСОНАЛДАРЫН ІРІКТЕУ МЕН ОРНАЛАСТЫРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ 26
2.1 «Rixos President Astana» отелінінің қызметіне жалпы сипаттама және оның қызмет бағыттарын талдау 26
2.2 «Rixos President Astana» отелінің ұйымдастырушылық экономикалық жағдайын бағалау 29
2.3 «Rixos President Astana» отелінің персоналды басқару мен іріктеу жүйесінің ерекшелігі, персоналды орналастыру мен дайындау жағдайын талдау 37

3 «RIXOS PRESIDENT ASTANA» ОТЕЛІНІҢ БАСҚАРУ ПЕРСОНАЛЫН ІРІКТЕУ, ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 45
3.1 «Rixos President Astana» отелінің басқару персоналдарын іріктеу, орналастыру мен дайындау жүйесін дамыту механизімдері 45
3.2 Ұйымдарды басқару персоналын іріктеу, орналастыру және дайындау құрылымын жетілдіруде «математикалық модельдеу» үлгісін қолданудың маңызы 53

ҚОРЫТЫНДЫ 59

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

ҚОСЫМШАЛАР 64

КІРІСПЕ 4
1 ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Ауыл шаруашылық өндірісінің саласы ретіндегі өсімдік шаруашылығы 6
1.2 Өсімдік шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдаудың мазмұны мен бағыттары 13
1.3 Өсімдік шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдаудың әлемдік тәжірибесі 26
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫ ТАЛДАУ 32
2.1 Қазіргі жағдайдағы өсімдік шаруашылығының жағдайы мен проблемалары 32
2.2 Аймақтардағы өсімдік шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдауды бағалау 37
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ СТРАТЕГИЯСЫ 43
3.1 Өсімдік шаруашылығының даму келешегі – болжау бағалары 43
3.2 Аймақтардағы өсімдік шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары 47
ҚОРЫТЫНДЫ 61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 66

Кіріспе 3
І ТАРАУ. Шаруашылық серіктестіктің құқықтық мәртебесінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалуы. 6
1.1 Шаруашылық серіктестік түсінігі, коммерциялық ұйым жүйесіндегі маңызы 6
1.2. Шаруашылық серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысандары және олардың сипаттамасы 9
1.3 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік іскерлік айналым субъектісі ретінде 14
А қорытындысы 16
ІІ ТАРАУ. Шаруашылық серіктестіктің құрылуына және қызмет ету барысына қойылар талаптар 18
2.1 Жарғылық капиталдың шаруашылық серіктестік құрылымындағы атқарар рөлі: қалыптастыру, ұлғайту және азайту тәртіптері 18
2.2 Үлесті мәжбүрлеп сатып алу тәсілінің шаруашылық серіктестіктің жекелеген нысандарындағы қолданысы 26
2.3 Шаруашылық серіктестіктің жекелеген нысандарындағы басқаруды жүзеге асырудың ерекшеліктері 37
Ә қорытындысы 42
Қорытынды 43
Қолданылған әдебиеттер тізімі 45

Кіріспе 6
1 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылығының теориялық негіздері 9
1.1 Нормашығармашылық құзыры түсінігі, қағидалары мен түрлері және құқықшығармашылығынан айырмашылығы 9
1.2 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық құзырының ерекшеліктері 16
А қорытындысы 21
2 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық құзырын талдау 22
2.1 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық құзыры заңнама қызметінің бір түрі ретінде 22
2.2 Нормативтік құқықтық актілерді құру кезіндегі нормашығармашылық техника негіздері 25
2.3 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық үдерісінің құрылымы, мазмұны мен қатынастары 30
Ә қорытындысы 32
3 Министрлік және ведомстволардың нормашығармашылық қызметтерін салыстыру бойынша әдістемелік нұсқаулар 33
3.1 Мемлекеттік тіркеуге жататын нормативтік құқықтық актілерді анықтау бойынша ұсыныстар 33
3.2 Нормативтік құқықтық актілердің әдістемелерін жетілдіру жолдары 35
3.3 Министрліктер мен ведомстволардың нормашығармашылық қызметі үшін жауапкершілік және бақылау (қадағалау) 42
Б қорытындысы 43
Қорытынды 45
Қолданылған әдебиеттер тізімі 47

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 3
АНЫҚТАМАЛАР 5
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 6
КІРІСПЕ 7
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫС КҮШІН ТАРТУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 9
1.1 Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін құқықтық реттеудің түсінігі 9
1.2 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде «шетелдік қызметкер» және «еңбекші-мигрант» ұғымдарын анықтау 15
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРМЕН ЕҢБЕК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 26
2.1 Қазақстан Республикасында шетел азаматтарын жұмысқа орналастыру тәртібі 26
2.2. Қазақстан Республикасында шетел азаматтарының еңбек қатынастарын жеке-шарттық тәртіпте және ұжымдық-шарттық тәртіпте реттеу 42
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖӘНЕ ШЕТ ЕЛДЕРДЕ ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫС КҮШІН ТАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 54
ҚОРЫТЫНДЫ 62
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 64