banner intensi

Менеджмент (62)Aймaқтaғы білім caпacын ынтaлaндыpу жәнe бacқapу жүйecін жeтілдіpу Жылы: 2018АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару Жылы: 2009АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару Жылы: 2009Баʜктердің несиелік тәуекелін басқару Жылы: 2006Банк менеджменті және оның даму ерекшеліктері Жылы: 2010Жергілікті басқару органдарының қаржылық қызметін жетілдіру Жылы: 2013Жергілікті бюджеттік жоспарлау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары Жылы: 2012Жобаларды басқару: Қазақстандағы ерекшеліктері мен өзгешелігі Жылы: 2015Заманауи жағдайда ұйымның ресурстарын басқару Жылы: 2015Компанияның жарнамалық қызметін басқару Жылы: 2016Кәсіпорын қаржысын басқаруды талдау («Қазпочта» АҚ мысалында») Жылы: 2010Кәсіпорында дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру Жылы: 2016Кәсіпорындағы мотивация жүйесі және оны жетілдіру Жылы: 2016Кәсіпорынның қаржылық бәсекелестігі Жылы: 2016Логистикалық менеджмент: теория және қолдану тәжірибесі Жылы: 2017Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі Жылы: 2016Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі Жылы: 2016Мейрамхана бизнесіндегі персоналды басқару жүйесі Жылы: 2016Мекемеде кадрлардың біліктілігін арттыруды басқару Жылы: 2014Мемлекеттік мекемелердегі кадрлық әлеуетті басқаруды жетілдіру Жылы: 2016Мемлекеттік менеджмент: шетелдік тәжірибе және Қазақстан Жылы: 2009Мемлекеттік қаржылық қызметін басқару Жылы: 2014Персоналды дағдарысқа қарсы басқаруды жүзеге асыру және басқару Жылы: 2008
Университет жүйесінде білімдендіру менеджерлерін даярлау Жылы: 2011Фирманың ағымдағы шығындарын басқару Жылы: 2010Фирманың стратегиялық бағыттарын жетлдіру және басқару Жылы: 2012Қазақстан нарығында сәтті бренд қалыптастыру технологиялары Жылы: 2017Қазақстан Республикасындағы жобалық менеджменттің қазіргі жағдайы Жылы: 2013Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару моделі Жылы: 2014Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет персоналын басқару Жылы: 2013Қазақстандағы жаһандану жағдайындағы персоналды басқару Жылы: 2013Қазақстандағы тимбилдинг Жылы: 2013Қазақстандағы тимбилдинг Жылы: 2014Қонақ үй кешенінің даму переспективалары («Достық» қонақ үй кешені) Жылы: 2011
Қызмет саласындағы ұйымдарда стратегиялық сапа менеджментінн дамыту Жылы: 2006Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау және ұйымдастыру Жылы: 2014Қызметкерлердің еңбек нәтижелілігін бағалау және ұйымдастыру Жылы: 2014Ұйымда сапа мен‬‬еджмен‬‬ті жүйес‬‬‬ін жасау және ен‬‬гізу Жылы: 2014Ұйымдағы кадрлық саясат:мәселелері және перспективасы Жылы: 2017Ұйымның баға саясаты және оның экономикалық негізділігі Жылы: 2015