banner intensi

Лингвистика (12)Графикалық лингвистиканың негізгі ұғымдары Жылы: 2008Көне түркі тіліндегі есімдер. Жылы: 2008Көркем аударманың лингвомәдени мәселелері Жылы: 2008Тіл саясатының Республикадағы ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы Жылы: 2008
Тілдік сәйкестік Жылы: 2008Тілдік сәйкестілік және телерадио тілі: социолингвистикалық талдау Жылы: 2010Түрік және қазақ тіліндеріндегі шылаулар Жылы: 2008Шет тілі психологиясы Жылы: 2012Шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастыру және жүргізу Жылы: 2008