banner intensi

Elmira

Elmira

1 Кәсіпорын түсінігінің теориялық аспектілері 5

1.1 Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы: түсінігі, мақсаты және бағыттары.. 5

1.2 Кәсіпорындардың жіктелу ерекшеліктері 6

1.3 Сыртқы және ішкі орта компоненттері және оның факторлары.. 8

2 Кәсіпорын қызметін басқару және ұйымдастырудағы жобалардың рөлі 12

2.1 Кәсіпорын қызметінің ресурстары және персоналы.. 12

2.2 Компанияның жобалары мен стратегиялық басқаруының байланысы.. 17

2.3 Кәсіпорын жобаларын басқару әдістемесі 19

3 Кәсіпорынның жобалық қызметін жетілдіру жолдары.. 22

Қорытынды.. 26

Қолданылған әдебиеттер тізімі 28

Кіріспе 3

1 Қонақ үй қалыптасуының қазіргі замандағы рөлі 5
1.1 Қонақ үйдің мәні мен түсінігі 5
1.2 Қонақ үйдің ішкі және сыртқы орта факторлары 9
1.3 Қонақ үй қалыптасуының шетелдік тәжірибесі 14

2 «Marriot International» қонақ үйінің сыртқы ортасын талдау 20
2.1 «Marriot International» қонақ үйдің жалпы сипаттамасы 20
2.2 «Marriot International» қонақ үйінің сыртқы ортасын талдау жүйесі 26
2.3 «Marriot International» қонақ үйінің қызметін бағалау 30

3 «Marriot International» қонақ үйінің қызметіндегі сыртқы орта факторларының талдау жүйесін жетілдіру жолдары 33
3.1 Қонақ үй қызметіндегі сыртқы орта факторларын талдаудың озық тәжірибесі 33
3.2 «Marriot International» қонақ үйі қызметінің сыртқы орта факторларын талдау тәсілдерін жақсарту 36

Қорытынды 39
Қолданылған әдебиеттер тізімі 41

1 Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудиттің қалыптасуы және дамуы.. 3

2 Қазақстандағы цифрландыру кезеңіндегі мемлекеттік аудит. 9

3 Мемлекеттік аудит органдарының қызметін цифрландыру перспективалары   13

Қолданылған әдебиеттер тізімі 18

Вторник, 04 Август 2020 17:09

Халықаралық маркетинг

Кіріспе........................................................................................................... 3
1 Халықаралық маркетингтің теориялық негіздері................................... 5
1.1 Халықаралық маркетингтің мәні............................................................... 5
1.2 Халықаралық маркетингтің тұжырымдамалары........................................ 7
1.3 Халықаралық маркетинг функциялары................................................... 10
2 «Dirol» компаниясы мысалында маркетингтікті талдау жүргізу.......... 15
2.1 Халықаралық маркетингтік стратегияны әзірлеу.................................. 15
2.2 «Dirol» компаниясының сағызын маркетингтік зерттеу.......................... 18
2.3 «Dirol» сауда маркасын одан әрі дамыту үшін ұсыныстар....................... 26
Қорытынды................................................................................................... 27
Қолданылған әдебиеттер тізімі.................................................................... 29

Кіріспе 3

1. Тонау қылмысының теориялық негіздері 5
1.1. Тонау қылмысының түсінігі және белгілері 5
1.2 Шетел қылмыстық заңнамадағы тонаудың анықтамасы 7
1.3 Тонау туралы отандық қылмыстық заңнама жүйесі 10

2 Тонау қылмысының криминологиялық сипаттамасын талдау 14
2.1 Қазақстандағы тонау қылмысының статистикалық көрсеткіштері 14
2.2 Қазіргі заманғы тонау және қарақшылықтың криминологиялық сипаттамасын зерттеу 15
2.3 Қылмыскердің жеке басының тонау және қарақшылық қылмыстарының криминологиялық сипаттамасы үшін маңызы 17

3 Тонау себептері және оларды алдын алу жолдары 20

Қорытынды 22

Қолданылған әдебиеттер тізімі 24

Вторник, 04 Август 2020 16:17

Қаруды заңсыз жасау

Кіріспе. 3

 

1 Қаруды заңсыз жасаудың құқықтық-теориялық негіздері 5

1.1 Қазақстандағы қаруды заңсыз жасау үшін жауапкершілік заңнамасы.. 5

1.2 Қаруды заңсыз жасаудың саралау белгілері 6

1.3 Шетелдік қылмыстық құқықтағы қаруды заңсыз жасау сипаттамасы.. 9

 

2 Қаруды заңсыз жасауды криминологиялық талдау. 12

2.1 Қазақстандағы қаруды заңсыз жасау жағдайына шолу. 12

2.2 Қаруды заңсыз жасау себептері және шарттары.. 13

2.3 Қаруды заңсыз жасаған қылмыскердің жеке басы.. 16

 

3 Қаруды заңсыз жасауды алдын алу шаралары.. 19

 

Қорытынды.. 21

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 23

 

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР............................................................. 3
АНЫҚТАМАЛАР.................................................................................... 4
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР................................................. 5

КІРІСПЕ.................................................................................................... 6
1 ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ..........................................
9
1.1 Жалдамалы тұрғын үй нарығын мемлекеттік реттеудің сипаттамасы және объективті қажеттілігі.............................................
9
1.2 Жалдамалы тұрғын үй нарығын мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен ерекшеліктері....................................................................................
13
1.3 Шетелдегі жалдамалы тұрғын үй нарығының қазіргі тенденциясы..............................................................................................
18

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ...........................................................
24
2.1 Қазақстан Республикасындағы жалдамалы тұрғын үй нарығын талдау.........................................................................................................
24
2.2 Жалдамалы тұрғын үй нарығындағы сұраныс пен ұсыныс деңгейін қалыптастыратын факторлар..................................................................
34
2.3 Ұйымдарға салынған инвестициялардың тиімділігі мен Қазақстандағы жалдамалы тұрғын үй нарығын дамыту......................
43

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАЛДАМАЛЫ ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ.............................................
49
3.1 Мемлекеттік тұрғын үй жобалары жылжымайтын мүлік нарығын реттеудің элементтерінің бірі ретінде.....................................................
49
3.2 Жалдамалы тұрғын үй нарығын қаржылық-несиелік реттеуді жетілдіру...................................................................................................
52
3.3 Жалдамалы тұрғын жай нарығын дамыту шараларын жүзеге асырудың әдіснамасы және әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру......................................................................................................

61

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................... 68
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.............................................. 71
ҚОСЫМША.............................................................................................. 74

Анықтамалар 2
Қысқартулар және белгілеулер 3
Кіріспе 4
1 Шағын және орта бизнесті қаржыландыруды дамытудың теориялық-әдіснамалық аспектілері 8
2 Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай қамтамасыз етуді талдау 25
2.1 ҚР-дағы шағын және орта бизнесті қаржыландырудың ағымдағы жағдайы 25
2.2 2015-2019 ж. аралағында шағын және орта бизнесті несиелендіруді талдау 37
2.3 «Jysan Bank» АҚ-ның 2015-2019 ж. аралығында шағын және орта бизнесті несиелендіруін талдау 43
3 Қазақстанда шағын және орта бизнесті қаржыландыруды жетілдіру жолдары 50
3.1 Шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландырудың шетелдік тәжірибесіне шолу 50
3.2 ҚР-да шағын және орта бизнестің қаржылай қамтамасыздандыруын ұйымдастырудағы кездесетін проблемалар мен оны тиімді шешу жолдары 58
Қорытынды 65
Қолданылған әдебиеттер тізімі 68
Қосымша 71

Анықтамалар 3
Қысқартулар мен белгілеулер 4
Кіріспе 5
1 Етті ірі қара мал шаруашылығының теориялық аспектілері 8
1.1 Етті ірі қара мал шаруашылығының экономикалық мәні мен маңызы 8
1.2 Етті ірі қара мал шаруашылығының экономикалық тиімділік көрсеткіштері 9
1.3 Етті ірі қара мал шаруашылығын дамытудың шетел тәжірибесі 14
2 Ақмола облысының мысалында етті ірі қара мал шаруашылығы жағдайын экономикалық талдау 18
2.1 Қазақстан Республикасындағы етті ірі қара мал шаруашылығының қазіргі жағдайы 18
2.2 Ақмола облысында етті ірі қара мал шаруашылығының қазіргі жағдайы 25
2.3 «ОСКО ет өңдеу кешені» ЖШС экономикалық қызметін бағалау 28
2.3.1 Кәсіпорынның экономикалық сипаттамасы 28
2.3.2 Кәсіпорынның ресурстық әлеуетін талдау 31
2.3.3 Кәсіпорынның өндіріс шығындарын талдау 34
2.3.4 Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен қаржылық нәтижелерін талдау 38
3 Ақмола облысының мысалында етті ірі қара мал шаруашылығын жүргізу тиімділігін арттыру 46
3.1 Етті мал шаруашылығын дамытудың кластерлік жүйесін енгізу 46
3.2 Етті мал шаруашылығы өндірісін жетілдіру жолдары 51
Қорытынды 56
Қолданылған әдебиеттер тізімі 60
Қосымша 64

КІРІСПЕ. 3

 1 КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОНТТЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 5

 2 КӘСІПОРЫННЫҢ БАНКРОТТЫҒЫ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫНА ТАЛДАУ («ПРЕМИУМ ЛТД» ЖШС ЖӘНЕ «ҚАРЖЫЛЫҚ КОНСАЛТИНГ Е&К» ЖШС МЫСАЛЫНДА) 14

2.1. Кәсіпорындардың қысқаша сипаттамасы.. 14

2.2. Кәсіпорындардың қаржылық жай-күйін жалпы бағалау. Қаржылық тұрақтылықты талдау. 17

2.3 Кәсіпорындардың банкроттыққа ұшырау қаупін бағалау. 29

 3 Кәсіпорынды дағдарыстық қаржылық жай-күйден шығару жөніндегі шараларды әзірлеу. 41

 ҚОРЫТЫНДЫ.. 55

 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57

 ҚОСЫМШАЛАР

«Алғашқы бетке Алдыңғы бет 123456789 Келесі бет Соңғы бетке»
1 бет, барлығы 9 бет