banner intensi

Жоғарғы математика (20)Грин функциясы Жылы: 2012Диофант теңдеулерін шешу тәсілдері Жылы: 2012Көмекші мектеп оқушыларына геометриялық материалдарды оқыту жолдары Жылы: 2012Көмекші мектеп оқушыларына геометриялық материалдарды оқыту жолдары Жылы: 2013Мектеп математикасының тарихи мағлұматтары Жылы: 2008Ньютондық емес сұйықтың фильтрленуінің мaтемaтикaлық модельдері Жылы: 2014Орта мектептегі комбинаторика және ықтималдар теориясын оқыту Жылы: 2014Рисс теоремасын Штурм-Ливилль есебі үшін пайдалану Жылы: 2012Тарифтық мөлшерлеменің есептеу әдістері Жылы: 2014Төpтінші peтті пoлигapмoникалық тeңдeулepдің пoтeнциaлдapы туpaлы Жылы: 2014Функционалдық анализдің негізгі түсініктері Жылы: 2012Үшінші ретті дифференциалды операторлардың бір класының ядролығы Жылы: 2012