banner intensi

Kaz-Diplom2

Kaz-Diplom2

КІРІСПЕ 3

1 КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Еңбек өнімділігінің экономикалық мәні мен маңызы 6
1.2 Еңбек өнімділігінің факторлары мен өзгеру шарттары 11
1.3 Еңбек өнімділігін арттыру резервтері 16

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІ МЕН ОНЫҢ ӨСІМІН ЫНТАЛАНДЫРАТЫН ФАКТОРЛАРДЫ ТАЛДАУ («ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ ПЕРСОНАЛЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ» «ҚТЖ» ҰҚ» АҚ ФИЛИАЛЫ) 21
2.1 Кәсіпорынның еңбек ресурстарын талдау 21
2.2 Кәсіпорынның еңбек өнімділігін талдау 32
2.3 Кәсіпорында еңбек өнімділігін арттыру факторлары және резервтері 35

3 «ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ ПЕРСОНАЛЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ» «ҚТЖ» ҰҚ» АҚ ФИЛИАЛЫ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 40
3.1 Кәсіпорында еңбек өнімділігінің негізгі мәселелерін шешу жолдары 40
3.2 Кәсіпорынның еңбек өнімділігін арттыру бағыттары 53

ҚОРЫТЫНДЫ 60

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 63

Анықтамалар 3
Қысқартулар мен белгілеулер 4
Кіріспе 5
1 Еркін экономикалық аймақтарды зерттеудің теориялық – әдістемелік негіздері 7
1.1 Еркін экономикалық аймақтар экономикалық категория ретінде және оны зерттеудің ғылыми жолдары 7
1.2 Еркін экономикалық аймақтарды құру шарттарды, олардың түрлері мен негізгі белгілері 9
1.3 Қазіргі кезеңдегі еркін экономикалық аймақтардың даму үрдістері 13
2 Қазақстанда еркін экономикалық аймақтардың даму мәселесі мен перспективасы 17
2.1 Қазіргі кезеңдегі қазақстандық еркін экономикалық аймақтар қызметінің тиімділігін бағалау 17
2.2 Еркін экономикалық аймақтардың шетелдік капиталды тартудағы рөлі 25
2.3 Қазақстан Республикасында еркін экономикалық аймақтардың шетел капиталдарын тарту тиімділігін жоғарлатудың бағыттары 30
Қорытынды 34
Қолданылған әдебиеттер тізімі 36

Кіріспе 3
1 Сауда үйлерінің технологиясы 5
2 Технодом сауда желісінің технологиясы 16
Қорытынды 33
Қолданылған әдебиеттер тізімі 35


КІРІСПЕ 3
1 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің теориялық аспектілері 6
1.1 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі: мәні мен түсінігі 6
1.2 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің көрсеткіштері мен критерийлері 9
1.3 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін бағалау әдістемелерінің ерекшеліктері 13
2 «Қазмұнайгаз» барлау өндіру» АҚ экономикалық қауіпсіздігін талдау 22
2.1 «Қазмұнайгаз» барлау өндіру» АҚ қаржылық – шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдау 22
2.2 «Қазмұнайгаз» барлау өндіру» АҚ экономикалық қауіпсіздігінің деңгейін бағалау 24
2.3 Қазіргі жағдайда «Қазмұнайгаз» барлау өндіру» АҚ экономикалық қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар 28
3 Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін арттыру жолдары 32
3.1 «Қазмұнайгаз» барлау өндіру» АҚ экономикалық қауіпсіздігінің ықтимал қауіптері 32
3.2 Экономикалық қауіпсіздік қауіптерін бейтараптаудың стратегиялық бағыттары 33
ҚОРЫТЫНДЫ 41
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43


НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР 3
АНЫҚТАМАЛАР 4
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 5

КІРІСПЕ 6

1 Холдингтік компаниялардың теориялық негіздері 9
1.1 Холдингтік компаниялардың экономикалық мәні, құрылу негіздері 9
1.2 Холдингтік компаниялардың түрлері мен құрылымы 12
1.3 Қазақстан Республикасындағы ұлттық холдингтердің қызметі 16

2 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының дамуын және қаржылық жағдайын бағалау 21
2.1 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының тарихы, құрылымы және дамуы 21
2.2 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның қаржылық жағдайын бағалау 23
2.3 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның даму стратегиясы мен тактикасы 30

3 Қазақстанда ұлттық холдингтердің даму мәселелері мен перспективалық бағыттары 36
3.1 Қазақстан Республикасында ұлттық холдингтердің перспективалық даму бағыттары 36
3.2 Ұлттық холдингтердің құрылуының шетелдік тәжірибесіне негізделген қазақстандық холдингтерге қатысты ұсыныстар 41

ҚОРЫТЫНДЫ 49
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 53
ҚОСЫМШАЛАР 56

Кіріспе 3
1 Нарықтағы тұрғын үй құрылысының функционалды экономикалық аспектісі 6
1.1 Тұрғын үй құрылысы нарықтарының құрылымы және мәні мен құрамы 6
1.2 Тұрғын үй бағасының қалыптастырудың методикасы және нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың мәні 16
1.3 Құрылыс нарығындағы мемлекеттің орны және нарықтағы бағаны реттеу шегі 25
2 Қазақстандағы тұрғын үй құрылыс нарығын бағалау мен талдау 31
2.1 ҚР тұрғын үй құрлысының ұйымдық-құқықтық негізін талдау 31
2.2 ҚР тұрғын үй құрылыс нарығындағы қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау 38
2.3Тұрғын үйдің халыққа қолжетімділігін талдау және инвестициялық ресурс түрінде қарастыру 45
3 Тұрғын үй құрлысының даму бағыттары 51
3.1 Мемлекеттің тұрғын үй саласындағы саясатының іске асырылуы және оның жетілдіру бағыттары 51
3.2 Халықты тұрғын үйге қолжетімділігін арттыру үшін мемлекеттің әлеуметтік тұрғын үй саясатын іске асыру 59
3.3Тұрғын үй құрылысына инвестициялық белсенділігін арттыру құралы ретінде ипотекалық несиелендіруді дамыту 66
Қорытынды 73
Қолданылған әдебиеттер тізімі 78

АНЫҚТАМАЛАР 3
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 4

Кіріспе 3
1 Бәсекелестік қабілеттіліктің теориялық негіздері және сипаттамасы 5
1.1 Бәсекелестік қабілеттіліктің әдістері, құралдары, тәсілдері 5
1.2 Шет елдердің бәсекелестік қабілеттілікті арттыру тәжірибесі 14
2 Ордабасы ауданын стратегиялық даму жоспарын талдау 19
2.1 Ордабасы ауданының әлеуметтік-экономикалық бағыттарын талдау 19
2.2 Ордабасы ауданына инвестиция тарту іс-шаралары және инфрақұрылымды дамыту жолдары 21
Қорытынды 31
Қолданылған әдебиеттер тізімі 33

АНЫҚТАМАЛАР 3
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 4

КІРІСПЕ 5

1 БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ, ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9
1.1 Бәсеке қабілеттіліктің методологиялық және теориялық негіздері 9
1.2 Бәсекенің мәні, қызметі түрлері, қалыптасуының алғы шарттары. 18
1.3 Бәсекені дамытудың шетелдік тәжірибесі. 22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ БӘСЕКЕНІҢ РӨЛІ 30
2.1 Қазақстан Республикасының аймақтық потенциалы 30
2.2 Аймақ экономикасын дамытуда бәсекенің ықпалы. 38
2.3 Экономиканың бәсеке қабілеттілігін айқындаудың белгілері. 51

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ПОТЕНЦИАЛЫН КӨТЕРУ ЖОЛДАРЫ, БОЛАШАҒЫ 58
3.1 Аймақтық экономиканың потенциалын арттырудың көздері 58
3.2 Экономиканың бәсекелік артықшылығын жетілдіру жолдары 64
3.3 Тұрақты экономикалық даму жағдайында бәсекеге қабілеттілікті арттыру болашағы 75

ҚОРЫТЫНДЫ 85

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 88

КІРІСПЕ 3
1 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолданудың теориялық аспектілері 6
1.1 Кәсіпорынның экономикалық ресурстары құрылымы мен түрлері 6
1.2 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын оңтайлы үнемді қолдану және жоспарлау 18
1.3 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі 21
1.4 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын басқарудың шетелдік тәжірибесі 24
2 Қазақстанда кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін талдау («Қазагромаркетинг» АҚ мысалында) 31
2.1 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарын талдау 31
2.2 Айналмалы қаражаттарды қолдану тиімділігін және жағдайын талдау 37
2.3 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарды қолдану тиімділігін бағалау 44
3 Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын қолдану тиімділігін жетілдіру жолдары 48
3.1 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарын жақсарту бағыттары 48
3.3 «Қазагромаркетинг» АҚ экономикалық ресурстарды қолдану тиімділігін арттыру шаралары 58
ҚОРЫТЫНДЫ 64
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 67
ҚОСЫМША А 70
ҚОСЫМША Ә 71
ҚОСЫМША Б 72
ҚОСЫМША В 73
ҚОСЫМША Г 74
ҚОСЫМША Д 75


КІРІСПЕ 1

1 ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА САЯСАТЫ 9
1.1 Жасыл экономика саясатының мәні мен ерекшеліктері 9
1.2 Қазақстанда жасыл экономика саясатының жүзеге асырылу мәселелері 11

2 ЭКСПО КӨРМЕСІНІҢ ПРОГРЕССТЕРІН ЗЕРТТЕУ 14
2.1 Әлемдік тәжірибеде «Жасыл» энергетиканың дамуына ЭКСПО-ның рөлі 14
2.2 Қазақстанда қазіргі кездегі «Жасыл» энергетиканың даму жағдайы 16
2.3 Қазақстандағы «Жасыл» энергетиканың дамуындағы ЭКСПО-ның рөлін арттыру 22

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ «ЖАСЫЛ» ЭНЕРГЕТИКАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЭКСПО-НЫҢ РӨЛІН АРТТЫРУ 34
3.1 Қазақстанның жасыл экономика саясатының болашағы 34
3.2 Қазақстанның «жасыл» энергетиканы дамытудың перспективалары 39
3.3 ЭКСПО-2017 жүйесіндегі Қазақстан Республикасының дамуы 46

ҚОРЫТЫНДЫ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 61