banner intensi

Туризм (45)Stopover-дың туризм дамуындағы рөлі Жылы: 2019«Marriot International» қонақ үйдің сыртқы ортасын талдау Жылы: 2020Жамбыл облысының қазіргі жағдайы және туристік нарығының дамуы Жылы: 2008Мысыр мемлекетінің Қазақстанмен туристік байланысы Жылы: 2008Орта және төменгі сатылы менеджерлер Жылы: 2010Туpфиpмa имиджін қaлыптacтыpу бapыcындaғы Пиap (PR) кoмпaниялapымен oлapдың pөлі Жылы: 2015Туризмдегі EXPO көрмесінің рөлі Жылы: 2013Туристік фирмадағы стратегиялық менеджмент Жылы: 2013Шетел тілін оқытудағы рөлдік ойындар пайдаланудың мәні Жылы: 2016ҚP хaлқының дәcтүpлі мәдeниeті туpизм дaмуының нeгізі фaктоpы Жылы: 2015Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері Жылы: 2008Қазақстан Республикасындағы туризмнің дамуындағы көлік жүйесі Жылы: 2012Қазақстанда экологиялық туризмнің даму перспективасы Жылы: 2008Қазақстандағы ішкі туризм дамуының мүмкіншіліктері Жылы: 2008Қазақстандағы ішкі туризмнің дамуы Жылы: 2008Қазақстанның шағын қалалары туризм құралы ретінде Жылы: 2013Қазақстанның шағын қалалары туризм құралы ретінде Жылы: 2014Қонақ үй кәсіпорнындағы қызметкерлердің еңбек ақысын жоспарлау Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарында персоналдарды дамыту жолдары (Тенгри) Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарында персоналды басқару тиімділігін жоғарылату Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарындағы еңбекақы есептеу әдісі Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлар санын жоспарлау Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлардың еңбек өнімділігі Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлық әлеуетті басқаруды ұйымдастыру Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындарындағы персоналдың мотивациясы (Хилтон в Астане Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындағы кадрлар санын жоспарлау Жылы: 2016Қонақ үй кәсіпорындағы қызметкерлердің еңбек ақысын жоспарлау (Marriott) Жылы: 2016Қонақ үй персоналдарын оқыту әдісі Жылы: 2006Қонақ үй шаруашылығының экономикасын басқару ерекшеліктері Жылы: 2016Қонақ үй қызметіндегі кадрларды басқару әдістері Жылы: 2016Қонақ үйлер 90 жылғы. Анкара және Рахат Палас қонақ үйлері Жылы: 2016ҚР аймақтық қонақжайлығы және туристік бизнестің дамуы Жылы: 2010ҚР мотельдердің даму ерекшеліктері Жылы: 2017ҚР туристік бизнес және қонақжайлық бизнестің дамуы Жылы: 2012Ұлытау – туризм аймағы Жылы: 2013