banner intensi

Ағылшын (70)Characteristic features οf literary translatiοn in Kazakh and English language Жылы: 2013Characteristic features οf literary translatiοn in Kazakh and English language Жылы: 2013Classification of phraseological units Жылы: 2011Flipped classroom technology in teaching English Жылы: 2019Flipped classroom technology in teaching English Жылы: 2019Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сын есімдердің қолданылу ерекшелігі Жылы: 2014Ағылшын және қазақ тілдеріндегі төл және төлеу сөздердің қолданылуы Жылы: 2014Ағылшын көркем шығармаларындағы неологизмдердің жасалу жолдары Жылы: 2014
Ағылшын тiлiн оқытудағы коммуникативтiк әдiс Жылы: 2016
Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің құрылымы Жылы: 2008Ағылшын тіліндегі абсолютті сабақты етістіктер Жылы: 2014Ағылшын тіліндегі антонимдік аударманың ерекшеліктері Жылы: 2014Ағылшын тіліндегі диалект сөздердің жіктелуі Жылы: 2016Ағылшын тіліндегі жаргон сөздерінің шығу тарихы мен ерекшелігі Жылы: 2014Ағылшын тіліндегі фразеологиялық синонимдердің қолданылуы Жылы: 2017
Ағылшын тіліндегі құрмалас сөйлемдерді қолдану Жылы: 2014Ағылшын-қазақ тілдеріндегі сан есімдердің сәйкестігі және аудармасы Жылы: 2014Білім беру жүйесіндегі электрондық оқыту (E-learning) Жылы: 2015Жалпы білім беретін мектептерде шет тілін жаңа технологиямен оқыту Жылы: 2014Жақын шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі Жылы: 2008Зооним компоненттерімен фразеологиялық бірліктер Жылы: 2015Саяси дискурс және аударма Жылы: 2015Түс мағынасын білдіретін фразеологиялық бірліктердің ерекшеліктері Жылы: 2016Фильм атауларын аудару стратегиясы Жылы: 2022Шет тілі сабағында әзіл-сықақ жанрды қолдану ерекшеліктері Жылы: 2014Шет тілін үйренуге қызығушылықты арттырудың бір әдісі – мотивация Жылы: 2015Шетел тілін оқытуда мультимедиялық құралдарын қолдану Жылы: 2015Шетел тілін оқытуда тілдік портфолионы қолдану Жылы: 2017Ырықсыз етіс құрылымдарының аударылу ерекшеліктері Жылы: 2015Эмоция көрінісінің лингвистикалық және синтаксистік құралдары Жылы: 2015Этʜографиялық компоʜеʜт ʜегізіʜде шет тіліʜ оқыту Жылы: 2015Қазақ ертегілерін аудару Жылы: 2014Қазақ және ағылшын тілдеріндегі этикет формаларын ерекшеліктері Жылы: 2014Қытай тілі грамматикасындағы сөз алды қосымшасының ерекшелігі Жылы: 2017